Redigera eller ta bort textning

Redigera textning

Du kan ändra texten eller tidsstämplarna i textningen. Du kan även använda programvara eller tjänster för textningsredigering.

Redigera text

Obs! Om du redigerar textning som har genererats automatiskt skapas ett nytt textspår med dina ändringar.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Välj Redigera för de språk som du vill redigera i kolumnen Undertexter.
 5. För automatisk textning väljer du KOPIERA OCH REDIGERA följt av FORTSÄTT om du vill skriva över ditt befintliga utkast. 
 6. Klicka i vilken rad som helst i textspårspanelen och redigera texten.
 7. När du är klar med ändringarna klickar du på Publicera.
Redigera tidskoder

Du kan redigera tidskoderna direkt i YouTubes textningsredigerare eller genom att ladda ned textningsfilen.

Använda YouTubes textningsredigerare

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Välj Redigera för de språk som du vill redigera i kolumnen Undertexter.
 5. Välj en viss rad i textspårspanelen:
  1. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen om du vill ändra timing
  2. Tryck på vänster- eller högerpilen om du vill ändra tidslängd
 6. När du är klar med ändringarna klickar du på Publicera.

Ladda ned och redigera textning

Du kan redigera tidskoderna genom att ladda ned textningsfilen och göra ändringar med hjälp av ett redigeringsprogram för oformaterad text (.txt), till exempel TextEdit eller Anteckningar. 

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Klicka på REDIGERA bredvid det språk som du vill redigera under Undertexter.
 5. Klicka på Alternativ  och välj Ladda ned undertexter. Läs mer om textningsfilformat
 6. En fil med textningsspåret laddas ned i webbläsaren. Redigera filen och spara den.
 7. Följ instruktionerna för att ladda upp textningen till videon igen.

Ta bort textning

Om du inte vill att textning ska visas i en video kan du radera den helt från videon och Google-kontot.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3.   Välj Alternativ  följt av Ta bort för det språk som du vill ta bort i kolumnen Undertexter.
 4. Du måste bekräfta att du vill radera textningen. Klicka på TA BORT TEXTNING.

Obs! När du har tagit bort den automatiska textningen för en video kan du inte aktivera den igen.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?