Redigera eller ta bort textning

Obs! I YouTube Studio-betan väljer du Klassiska Studio i menyn till vänster och följer de här stegen.

Redigera textning

Du kan använda textningsredigeraren om du vill ändra texten och tidskoderna i textningen. Du kan även använda programvara eller tjänster för textningsredigering.

Redigera text

Obs! Om du redigerar textning som har genererats automatiskt skapas ett nytt textspår med dina ändringar.

 1. Öppna Videohanteraren.
 2. Bredvid videon du vill redigera textning för klickar du på rullgardinsmenyn bredvid Redigera följt av Undertexter.
 3. Klicka på textspåret du vill redigera.
 4. Klicka på Redigera ovanför videon.
 5. Klicka på Publicera redigeringar.
Redigera tidskoder

Du kan redigera tidskoderna direkt i YouTubes textningsredigerare eller genom att ladda ned textningsfilen.

Använda YouTubes textningsredigerare

 1. Öppna Videohanteraren.
 2. Bredvid videon du vill redigera textning för klickar du på rullgardinsmenyn bredvid Redigera följt av Undertexter.
 3. Klicka på textspåret du vill redigera.
 4. Om du vill justera tidskoderna klickar du på Redigera ovanför videon och drar fälten i textspåret.
 5. Klicka på Publicera redigeringar.

Ladda ned och redigera textning

Du kan redigera tidskoderna genom att ladda ned textningsfilen och göra ändringar med hjälp av ett redigeringsprogram för oformaterad text (.txt), till exempel TextEdit eller Anteckningar. 

 1. Öppna Videohanteraren.
 2. Bredvid videon du vill redigera textning för klickar du på rullgardinsmenyn bredvid Redigera följt av Undertexter.
 3. Välj vilket textspår du vill ladda ned.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder.
 5. Klicka på textningsfilformatet du vill använda. Läs mer om textningsfilformat
 6. En fil med textningsspåret laddas ned i webbläsaren. Redigera filen och spara den.
 7. Följ instruktionerna för att ladda upp textningen till videon igen.

Ta bort textning

Om du inte vill att textning ska visas i en video kan du inaktivera den så att den inte visas för tittarna. Du kan även ta bort den helt från videon och YouTube-kanalen.

Textning du har lagt till själv

Om du har lagt till undertexter i en video kan du ta bort dem så här:

 1. Öppna Videohanteraren.
 2. Bredvid videon du vill redigera textning för klickar du på rullgardinsmenyn bredvid Redigera följt av Undertexter.
 3. Klicka på språket du vill ta bort.
 4. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder.
 5. Välj Ta bort så bekräftar du att spåret tas bort permanent.
Automatisk textning

Du kan inte ta bort YouTubes automatiskt genererade textning från kanalen. Däremot kan du dölja den för tittarna genom att följa stegen nedan.

 1. Öppna Videohanteraren.
 2. Bredvid videon du vill redigera textning för klickar du på rullgardinsmenyn bredvid Redigera följt av Undertexter.
 3. Klicka på språket du vill inaktivera (det ska stå Automatiskt).
 4. Välj Ta bort publicering.

Om du ändrar dig och vill aktivera textningen igen väljer du Publicera.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?