Redigera eller ta bort textning

Redigera textning

Du kan använda textningsredigeraren om du vill ändra texten och tidskoderna i textningen. Du kan även använda programvara eller tjänster för textningsredigering.

Redigera text

Obs! Om du redigerar textning som har genererats automatiskt skapas ett nytt textspår med dina ändringar.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4. Välj Alternativ  och sedan Redigera för de språk som du vill redigera i kolumnen Undertexter.
 5. Klicka på Redigera uppe till höger.
 6. Klicka på textspåret du vill redigera.
 7. Klicka i vilken rad som helst i textspårspanelen och redigera texten.
 8. När du är klar med ändringarna klickar du på Publicera redigeringar högst upp till höger.
 9. Du måste bekräfta att du vill skriva över de befintliga undertexterna. Klicka på Publicera.
Redigera tidskoder

Du kan redigera tidskoderna direkt i YouTubes textningsredigerare eller genom att ladda ned textningsfilen.

Använda YouTubes textningsredigerare

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4.  Välj Alternativ  och sedan Redigera för de språk som du vill redigera i kolumnen Undertexter.
 5. Välj Redigera uppe till höger.
 6. Välj en viss rad i textspårspanelen:
  1. Tryck på uppåt- eller nedåtpilen om du vill ändra timing
  2. Tryck på vänster- eller högerpilen om du vill ändra tidslängd
 7. När du är klar med ändringarna klickar du på Publicera redigeringar högst upp till höger.
 8. Du måste bekräfta att du vill skriva över de befintliga undertexterna. Klicka på Publicera.

Ladda ned och redigera textning

Du kan redigera tidskoderna genom att ladda ned textningsfilen och göra ändringar med hjälp av ett redigeringsprogram för oformaterad text (.txt), till exempel TextEdit eller Anteckningar. 

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill redigera.
 4.  Välj Alternativ  och sedan Redigera för de språk som du vill redigera i kolumnen Undertexter.
 5. Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj Ladda ned. Läs mer om textningsfilformat
 6. En fil med textningsspåret laddas ned i webbläsaren. Redigera filen och spara den.
 7. Följ instruktionerna för att ladda upp textningentill videon igen.

Ta bort textning

Om du inte vill att textning ska visas i en video kan du ta bort den helt från videon och YouTube-kontot.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Undertexter i menyn till vänster.
 3. Klicka på videon du vill ta bort.
 4.   Välj Alternativ  och sedan Ta bort för det språk som du vill ta bort i kolumnen Undertexter.
 5. Du måste bekräfta att du vill ta bort textningen. Klicka på Ta bort textning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?