Edycja i usuwanie napisów

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w YouTube Studio w wersji beta. Jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta (studio.youtube.com), w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców, aby wykonać te czynności.

Edycja napisów

Do wprowadzenia zmian w tekście i w kodach czasowych napisów możesz użyć Edytora napisów. Możesz też skorzystać z oprogramowania do edycji napisów i usług świadczonych przez firmy.

Edycja tekstu napisów

Uwaga: edytowanie napisów, które zostały wygenerowane automatycznie, spowoduje zapisanie nowej ścieżki z napisami z Twoimi poprawkami.

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij Edytuj > Napisy obok filmu, dla którego chcesz edytować napisy.
 3. Kliknij ścieżkę z napisami, którą zamierzasz się zająć.
 4. Kliknij wybraną linię tekstu na panelu napisów i wprowadź swoje zmiany.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.
Edycja ustawień czasu napisów

Żeby zmienić ustawienia czasu napisów, możesz użyć edytora napisów w samym YouTube albo pobrać pliki z napisami.

Korzystanie z edytora napisów w YouTube

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij Edytuj > Napisy obok filmu, którego napisy chcesz edytować.
 3. Kliknij ścieżkę z napisami, którą zamierzasz się zająć.
 4. Wybierz odpowiedni wiersz na panelu napisów:
  • Dostosuj ustawienia synchronizacji strzałkami w górę i w dół na klawiaturze.
  • Dostosuj ustawienia czasu trwania strzałkami w lewo i w prawo na klawiaturze.
 5. Kliknij Zapisz zmiany.

Pobieranie i edycja plików z napisami

Kody czasowe możesz zmienić, pobierając plik napisów i modyfikując go w programie do edycji zwykłego tekstu (.txt), takim jak Notatnik czy TextEdit. 

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij Edytuj > Napisy obok filmu, którego napisy chcesz edytować.
 3. Wybierz ścieżkę z napisami, którą chcesz pobrać.
 4. Kliknij menu Działania.
 5. Kliknij wymagany format pliku napisów. Więcej informacji o formatach plików napisów znajdziesz tutaj
 6. Przeglądarka automatycznie pobierze plik zawierający ścieżkę z napisami. Wprowadź potrzebne zmiany i zapisz plik.
 7. Prześlij napisy zgodnie z instrukcją, aby mogły pojawić się w filmie.

Usuwanie napisów

Jeśli chcesz, żeby napisy nie pojawiały się w Twoim filmie, możesz je wyłączyć albo usunąć całkowicie z filmu i konta YouTube.

Usuwanie napisów dodanych przez siebie

Możesz usunąć dodane przez siebie napisy, wykonując te czynności:

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij Edytuj > Napisy obok filmu, którego napisy chcesz edytować.
 3. Kliknij język, w jakim są napisy, które chcesz usunąć.
 4. Kliknij menu Działania.
 5. Wybierz Usuń, a potem potwierdź, że chcesz trwale usunąć wybrane napisy.
Usuwanie napisów dodanych automatycznie

Napisów wygenerowanych automatycznie nie możesz usunąć z poziomu swojego konta YouTube, ale wykonując poniższe czynności możesz spowodować, że przestaną być widoczne dla widzów.

 1. Otwórz Menedżera filmów.
 2. Kliknij Edytuj > Napisy obok filmu, którego napisy chcesz edytować.
 3. Kliknij język, który chcesz wyłączyć (powinien być oznaczony jako „Automatyczny”).
 4. Wybierz Cofnij publikację

Jeśli zmienisz zdanie, wystarczy, że klikniesz Publikuj, a napisy pojawią się z powrotem.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?