Edycja i usuwanie napisów

Edycja napisów

Do wprowadzenia zmian w tekście i w kodach czasowych napisów możesz użyć Edytora napisów.Możesz też skorzystać z oprogramowania do edycji napisów lub z usług świadczonych przez firmy.

Edycja tekstu napisów

Uwaga: jeśli edytujesz napisy wygenerowane automatycznie, zostanie utworzona nowa ścieżka z napisami zawierająca Twoje poprawki.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Kliknij film, który chcesz edytować.
 4. Znajdź język, który chcesz edytować, w kolumnie „Napisy” i wybierz Opcje  a potem Edytuj.
 5. W prawym górnym rogu kliknij Edytuj.
 6. Kliknij ścieżkę z napisami, którą chcesz edytować.
 7. Kliknij wybraną linię tekstu na panelu napisów i wprowadź swoje zmiany.
 8. Gdy skończysz wprowadzać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj zmiany.
 9. Wyświetli się prośba o potwierdzenie, że chcesz nadpisać istniejące napisy. Kliknij Opublikuj.
Edycja ustawień czasu napisów

Żeby zmienić ustawienia czasu napisów, możesz użyć edytora napisów w samym YouTube albo pobrać pliki z napisami.

Korzystanie z edytora napisów w YouTube

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Kliknij film, który chcesz edytować.
 4. Znajdź język, który chcesz edytować, w kolumnie „Napisy” i wybierz Opcje  a potem Edytuj.
 5. W prawym górnym rogu wybierz Edytuj.
 6. Wybierz odpowiedni wiersz w panelu napisów:
  1. Dostosuj ustawienia synchronizacji za pomocą strzałek w górę i w dół na klawiaturze.
  2. Dostosuj czas trwania za pomocą strzałek w lewo i w prawo na klawiaturze.
 7. Gdy skończysz wprowadzać zmiany, w prawym górnym rogu kliknij Opublikuj zmiany.
 8. Wyświetli się prośba o potwierdzenie, że chcesz nadpisać istniejące napisy. Kliknij Opublikuj.

Pobieranie i edycja plików z napisami

Kody czasowe możesz zmienić, pobierając plik napisów i modyfikując go w programie do edycji zwykłego tekstu (.txt), takim jak TextEdit lub Notatnik.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Kliknij film, który chcesz edytować.
 4. Znajdź język, który chcesz edytować, w kolumnie „Napisy” i wybierz Opcje  a potem Edytuj.
 5. Kliknij menu Działania i wybierz Pobierz. Więcej informacji o formatach plików napisów znajdziesz tutaj.
 6. Przeglądarka automatycznie pobierze plik zawierający ścieżkę z napisami. Wprowadź potrzebne zmiany i zapisz plik.
 7. Prześlij napisy zgodnie z instrukcją, aby wyświetlały się w filmie.

Usuwanie napisów

Aby zatrzymać wyświetlanie napisów w filmie, możesz usunąć je całkowicie z filmu i konta YouTube.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. W menu po lewej stronie wybierz Napisy.
 3. Kliknij film, z którego chcesz usunąć napisy.
 4. Znajdź język, który chcesz usunąć, w kolumnie „Napisy”, wybierz Opcje  a potem Usuń.
 5. Pojawi się prośba o potwierdzenie, że chcesz usunąć napisy. Kliknij Usuń napisy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?