Editar o suprimir subtítols

Nota: si fas servir la versió beta de YouTube Studio, selecciona Versió clàssica de Creator Studio al menú de l'esquerra per seguir aquests passos.

Editar subtítols

Pots utilitzar l'editor de subtítols per canviar-ne el text o els codis de temps. També pots utilitzar programari o serveis d'edició de subtítols.

Editar el text dels subtítols

Nota: si edites subtítols que s'han creat automàticament, es generarà una pista de subtítols nova que inclourà les revisions.

 1. Ves al Gestor de vídeos.
 2. Al costat del vídeo de què vols editar els subtítols, fes clic al menú desplegable al costat de l'opció "Edita" i, a continuació, Subtítols.
 3. Fes clic a la pista de subtítols que vols editar.
 4. A sobre del vídeo, fes clic a Edita.
 5. Fes clic a Publica els canvis.
Editar el temps dels subtítols

Pots editar el temps de les pistes de subtítols directament a l'editor de subtítols de YouTube o bé baixar els fitxers dels subtítols.

Utilitzar l'editor de subtítols de YouTube

 1. Ves al Gestor de vídeos.
 2. Al costat del vídeo de què vols editar els subtítols, fes clic al menú desplegable al costat de l'opció "Edita" i, a continuació, Subtítols.
 3. Fes clic a la pista de subtítols que vols editar.
 4. Per modificar els codis de temps, fes clic a Edita a sobre del vídeo i, a continuació, arrossega les barres a la pista de subtítols.
 5. Fes clic a Publica els canvis.

Baixar i editar els fitxers de subtítols

Pots editar els codis de temps baixant el fitxer dels subtítols i fent servir un programa d'edició de text sense format (.txt), com ara TextEdit o Notepad, per editar els subtítols. 

 1. Ves al Gestor de vídeos.
 2. Al costat del vídeo de què vols editar els subtítols, fes clic al menú desplegable al costat de l'opció "Edita" i, a continuació, Subtítols.
 3. Selecciona la pista de subtítols que vols baixar.
 4. Fes clic al menú desplegable Accions.
 5. Fes clic al format del fitxer de subtítols que vulguis. Obtén més informació sobre els formats dels fitxers de subtítols
 6. El navegador baixarà un fitxer que conté la pista de subtítols. Edita'l i desa'l.
 7. Segueix les instruccions per tornar a penjar els subtítols al vídeo.

Suprimir subtítols

Perquè els subtítols no es mostrin en un vídeo, pots desactivar-los o bé suprimir-los definitivament del vídeo i del teu canal de YouTube.

Suprimir subtítols que has afegit

Si has afegit subtítols a un vídeo, pots suprimir-los seguint aquests passos:

 1. Ves al Gestor de vídeos.
 2. Al costat del vídeo de què vols editar els subtítols, fes clic al menú desplegable al costat de l'opció "Edita" i, a continuació, Subtítols.
 3. Fes clic a l'idioma que vols suprimir.
 4. Fes clic al menú desplegable Accions.
 5. Selecciona Suprimeix i confirma que vols suprimir la pista permanentment.
Suprimir subtítols que s'han afegit automàticament

Els subtítols que genera automàticament YouTube no es poden suprimir del teu canal, però pots amagar-los perquè els espectadors no els vegin seguint aquests passos:

 1. Ves al Gestor de vídeos.
 2. Al costat del vídeo de què vols editar els subtítols, fes clic al menú desplegable al costat de l'opció "Edita" i, a continuació, Subtítols.
 3. Fes clic a l'idioma que vols desactivar (hi ha de dir "Automàtics").
 4. Selecciona Anul·la la publicació.

Si canvies d'idea, selecciona Publica per tornar a activar-los.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?