Tệp phụ đề được hỗ trợ

Tệp phụ đề có chứa văn bản của lời thoại trong video. Tệp này cũng chứa cả mã thời gian quy định thời điểm hiển thị của mỗi dòng văn bản. Một số tệp còn bao gồm cả thông tin về vị trí và kiểu văn bản, đặc biệt hữu ích với người xem khiếm thính hoặc có thính giác kém. Xem YouTube hỗ trợ những định dạng tệp nào dưới đây.

Bạn vừa mới bắt đầu? Hãy thử thêm phụ đề trực tiếp vào video của bạn bằng cách sử dụng trình chỉnh sửa phụ đề của chúng tôi.
Các định dạng tệp cơ bản

Nếu bạn chưa quen tạo tệp phụ đề, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trong các loại tệp cơ bản sau đây:

Tên định dạng Đuôi tệp Thông tin khác
SubRip .srt Chỉ hỗ trợ các phiên bản cơ bản của những loại tệp này. Không nhận dạng thông tin kiểu định dạng (thẻ đánh dấu). Tệp phải ở dạng UTF-8 thuần túy.
SubViewer .sbv hoặc .sub Chỉ hỗ trợ các phiên bản cơ bản của những loại tệp này. Không nhận dạng thông tin kiểu định dạng (thẻ đánh dấu). Tệp phải ở dạng UTF-8 thuần túy.
MPsub (phụ đề MPlayer) .mpsub Hỗ trợ tham số "FORMAT=".
LRC .lrc Không nhận dạng thông tin kiểu định dạng (thẻ đánh dấu) nhưng có hỗ trợ định dạng nâng cao.
Videotron Lambda .cap Loại tệp này chủ yếu dùng cho phụ đề tiếng Nhật.
 

Nếu chưa quen tạo tệp phụ đề, bạn có thể sử dụng SubRip (.srt) hoặc SubViewer (.sbv). Các định dạng này chỉ yêu cầu thông tin xác định thời gian cơ bản và có thể được chỉnh sửa bằng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa văn bản thuần túy nào.

Điểm khác biệt chính giữa tệp SubRip và tệp SubViewer là định dạng của thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của phụ đề. Sau đây là ví dụ về cả hai định dạng:

Ví dụ về SubRip (.srt)
1
00:00:00,599 --> 00:00:04,160
>> ALICE: Chào các bạn, tên tôi là Alice Miller và đây là John Brown

2
00:00:04,160 --> 00:00:06,770
>> JOHN: và chúng tôi là chủ hãng Miller Bakery.

3
00:00:06,770 --> 00:00:10,880
>> ALICE: Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm
món bánh quy sôcôla nổi tiếng!

4
00:00:10,880 --> 00:00:16,700
[nhạc giới thiệu]

5
00:00:16,700 --> 00:00:21,480
Ok, chúng tôi đã bày tất cả nguyên liệu chế biến ra đây
Ví dụ về SubViewer (.sbv)
0:00:00.599,0:00:04.160
>> ALICE: Chào các bạn, tên tôi là Alice Miller và đây là John Brown

0:00:04.160,0:00:06.770
>> JOHN: và chúng tôi là chủ hãng Miller Bakery.

0:00:06.770,0:00:10.880
>> ALICE: Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm
món bánh quy sôcôla nổi tiếng!

0:00:10.880,0:00:16.700
[nhạc giới thiệu]

0:00:16.700,0:00:21.480
Ok, chúng tôi đã bày tất cả nguyên liệu chế biến ra đây
Các định dạng tệp nâng cao

Hãy sử dụng các định dạng tệp này nếu bạn muốn chủ động hơn trong việc xác định kiểu (thẻ đánh dấu) hoặc vị trí cho phụ đề.

Tên định dạng Đuôi tệp Thông tin khác
SAMI (Trao đổi đồng bộ nội dung truy cập) .smi hoặc .sami Chỉ hỗ trợ mã thời gian, văn bản và thẻ đánh dấu đơn giản (<b>, <i>, <u> và
thuộc tính color= trong <font>). Không hỗ trợ điều chỉnh vị trí.
RealText .rt Chỉ hỗ trợ mã thời gian, văn bản và thẻ đánh dấu đơn giản (<b>, <i>, <u> và
thuộc tính color= trong <font>). Không hỗ trợ điều chỉnh vị trí.
WebVTT .vtt Trong quá trình thực hiện ban đầu. Có hỗ trợ điều chỉnh vị trí nhưng kiểu định dạng bị giới hạn ở <b>, <i>, <u> vì tên lớp CSS chưa được chuẩn hóa.
TTML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản định thời) .ttml Trong quá trình thực hiện một phần. Có hỗ trợ đuôi tệp theo chuẩn SMPTE-TT cho tính năng CEA-608. Có hỗ trợ định dạng tệp iTunes Timed Text (iTT); iTT là tập hợp con của TTML, Phiên bản 1.0. Có hỗ trợ kiểu định dạng và
điều chỉnh vị trí.
DFXP (Cấu hình trao đổi định dạng phân phối) .ttml hoặc .dfxp Những loại tệp này được diễn giải là tệp TTML. 
Định dạng tệp phát sóng (Truyền hình và phim)

Các định dạng tệp này thường dùng cho phụ đề của nội dung phát sóng (chương trình truyền hình và phim) và hỗ trợ chuẩn CEA-608 hoặc EBU-STL. YouTube cố gắng hiển thị phụ đề từ các tệp này giống như trên TV với cùng kiểu định dạng, màu sắc và vị trí.

Tên định dạng Đuôi tệp Thông tin khác
Scenarist Closed Caption .scc Các tệp này có bản trình bày chính xác về dữ liệu CEA-608, sẽ là định dạng ưu tiên bất cứ khi nào phụ đề dựa trên các tính năng CEA-608.
EBU-STL (nhị phân) .stl Tiêu chuẩn của Hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Âu.
Caption Center (nhị phân) .tds Hỗ trợ các tính năng CEA-608.
Captions Inc. (nhị phân) .cin Hỗ trợ các tính năng CEA-608.
Cheetah (văn bản ASCII) .asc Hỗ trợ các tính năng CEA-608.
Cheetah (nhị phân) .cap Hỗ trợ các tính năng CEA-608.
NCI (nhị phân) .cap Hỗ trợ các tính năng CEA-608.
 
Tệp Scenarist Closed Caption (đuôi tệp .scc) là định dạng tệp ưu tiên của chúng tôi. Các tệp này có bản trình bày chính xác về dữ liệu CEA-608, sẽ là định dạng ưu tiên bất cứ khi nào phụ đề dựa trên các tính năng CEA-608.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?