Tệp phụ đề được hỗ trợ

Tệp phụ đề chứa văn bản của lời thoại trong video và chứa mã thời gian quy định thời điểm hiển thị mỗi dòng văn bản. Một số tệp còn chứa cả thông tin về vị trí và kiểu văn bản, đặc biệt hữu ích đối với người xem khiếm thính hay có thính lực kém. Dưới đây là những định dạng tệp mà YouTube hỗ trợ.

Bạn mới sử dụng phụ đề lần đầu? Hãy thử thêm trực tiếp phụ đề vào video bằng trình chỉnh sửa phụ đề của chúng tôi.
Định dạng tệp cơ bản

Nếu bạn chưa quen tạo tệp phụ đề, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng một trong các loại tệp cơ bản sau đây:

Tên định dạng Đuôi tệp Thông tin chi tiết
SubRip .srt YouTube chỉ hỗ trợ phiên bản cơ bản của những loại tệp này và không nhận dạng thông tin về kiểu văn bản (thành phần đánh dấu). Đồng thời, tệp này phải dùng phương thức mã hóa UTF-8 (văn bản thuần túy).
SubViewer .sbv hoặc .sub YouTube chỉ hỗ trợ phiên bản cơ bản của những loại tệp này và không nhận dạng thông tin về kiểu văn bản (thành phần đánh dấu). Đồng thời, tệp này phải dùng phương thức mã hóa UTF-8 (văn bản thuần túy).
MPsub (phụ đề MPlayer) .mpsub YouTube hỗ trợ tham số "FORMAT=".
LRC .lrc YouTube không nhận dạng thông tin về kiểu văn bản (thành phần đánh dấu), nhưng có hỗ trợ định dạng nâng cao.
Videotron Lambda .cap Loại tệp này chủ yếu dùng cho phụ đề tiếng Nhật.
 

Nếu chưa quen tạo tệp phụ đề thì bạn có thể sử dụng SubRip (.srt) hoặc SubViewer (.sbv). Hai định dạng này chỉ yêu cầu những thông tin cơ bản để xác định thời gian và bạn có thể chỉnh sửa bằng mọi phần mềm chỉnh sửa văn bản thuần túy.

Điểm khác biệt chính giữa tệp SubRip và tệp SubViewer là cách định dạng thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc phụ đề. Sau đây là ví dụ về cả hai định dạng:

Ví dụ minh họa tệp SubRip (.srt)
1
00:00:00,599 --> 00:00:04,160
>> ALICE: Hi, my name is Alice Miller and this is John Brown

2
00:00:04,160 --> 00:00:06,770
>> JOHN: and we're the owners of Miller Bakery.

3
00:00:06,770 --> 00:00:10,880
>> ALICE: Today we'll be teaching you how to make
our famous chocolate chip cookies!

4
00:00:10,880 --> 00:00:16,700
[intro music]

5
00:00:16,700 --> 00:00:21,480
Okay, so we have all the ingredients laid out here
Ví dụ minh họa tệp SubViewer (.sbv)
0:00:00.599,0:00:04.160
>> ALICE: Hi, my name is Alice Miller and this is John Brown

0:00:04.160,0:00:06.770
>> JOHN: and we're the owners of Miller Bakery.

0:00:06.770,0:00:10.880
>> ALICE: Today we'll be teaching you how to make
our famous chocolate chip cookies!

0:00:10.880,0:00:16.700
[intro music]

0:00:16.700,0:00:21.480
Okay, so we have all the ingredients laid out here
Định dạng tệp nâng cao

Hãy sử dụng các định dạng tệp này nếu bạn muốn chủ động hơn trong việc xác định kiểu (thẻ đánh dấu) hoặc vị trí cho phụ đề.

Tên định dạng Đuôi tệp Thông tin chi tiết
SAMI (Định dạng đồng bộ hóa hỗ trợ trao đổi tệp đa phương tiện) .smi hoặc .sami YouTube chỉ hỗ trợ mã thời gian, văn bản và thành phần đánh dấu đơn giản (<b>, <i>, <u> và
thuộc tính color= trong thẻ <font>), không hỗ trợ điều chỉnh vị trí.
RealText .rt YouTube chỉ hỗ trợ mã thời gian, văn bản và thành phần đánh dấu đơn giản (<b>, <i>, <u> và
thuộc tính color= trong thẻ <font>), không hỗ trợ điều chỉnh vị trí.
WebVTT .vtt Loại tệp này đang trong giai đoạn triển khai ban đầu. YouTube hỗ trợ điều chỉnh vị trí, nhưng chỉ hỗ trợ những kiểu định dạng văn bản là <b>, <i>, <u> vì các tên lớp CSS chưa được chuẩn hóa.
TTML (Ngôn ngữ đánh dấu xác định thời gian cho văn bản) .ttml Loại tệp này đang trong giai đoạn triển khai một phần. YouTube hỗ trợ các đuôi tệp chuẩn SMPTE-TT đối với các tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608 và hỗ trợ định dạng tệp iTunes Timed Text (iTT). iTT là một tập hợp con thuộc định dạng TTML, phiên bản 1.0. Ngoài ra, YouTube cũng hỗ trợ việc quy định kiểu văn bản và điều chỉnh vị trí.
DFXP (Nhóm đặc điểm định dạng hỗ trợ trao đổi để phân phối nội dung) .ttml hoặc .dfxp YouTube xem những loại tệp này như tệp TTML. 
Định dạng tệp phát sóng (chương trình truyền hình và phim)

Những định dạng tệp này thường dùng cho phụ đề của nội dung phát sóng (chương trình truyền hình và phim), và hỗ trợ tiêu chuẩn CEA-608 hoặc EBU-STL. YouTube cố gắng hiển thị phụ đề từ các tệp này giống như trên TV với cùng kiểu định dạng, màu sắc và vị trí.

Tên định dạng Đuôi tệp Thông tin chi tiết
Scenarist Closed Caption (Phụ đề của người viết kịch bản) .scc Loại tệp này thể hiện chính xác dữ liệu tiêu chuẩn CEA-608 và luôn là định dạng được ưu tiên dùng đối với phụ đề tạo bằng tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
EBU-STL (nhị phân) .stl Tiêu chuẩn của Hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Âu.
Caption Center (nhị phân) .tds Hỗ trợ các tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
Captions Inc. (nhị phân) .cin Hỗ trợ các tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
Cheetah (văn bản ASCII) .asc Hỗ trợ các tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
Cheetah (nhị phân) .cap Hỗ trợ các tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
NCI (nhị phân) .cap Hỗ trợ các tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
 
Tệp Scenarist Closed Caption (đuôi tệp .scc) là định dạng tệp chúng tôi ưu tiên dùng. Loại tệp này thể hiện chính xác dữ liệu tiêu chuẩn CEA-608 và luôn là định dạng được ưu tiên dùng đối với phụ đề tạo bằng tính năng dùng tiêu chuẩn CEA-608.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?