Textningsfiler som stöds

En textningsfil innehåller textversionen av det som sägs i videon. Den innehåller också tidskoder för när varje textrad ska visas. Vissa filer kan också innehålla information om position och format, vilket är särskilt bra för tittare med nedsatt hörsel. Se nedan vilka textningsformat som kan användas på YouTube.

Har du precis kommit igång? Prova med att lägga till textning direkt i videon med vår textningsredigerare.
Vanliga filformat

Om du precis börjat jobba med textningsfiler rekommenderar vi att du använder någon av de här filtyperna:

Formatnamn Filtillägg Mer information
SubRip .srt Bara grundläggande versioner av de här filtyperna stöds. Ingen formatinformation (kodning) identifieras. Filen måste vara kodad i enkel UTF-8-kodning.
SubViewer .sbv eller .sub Bara grundläggande versioner av de här filtyperna stöds. Ingen formatinformation (kodning) identifieras. Filen måste vara kodad i enkel UTF-8-kodning.
MPsub (MPlayer-textning) .mpsub Parametern "FORMAT=" stöds.
LRC .lrc Ingen formatinformation (kodning) identifieras, men utökat format stöds.
Videotron Lambda .cap Den här filtypen används framför allt för japanska undertexter.
 

Om du är nybörjare på textningsfiler kan det vara bra att använda SubRip (.srt) eller SubViewer (.sbv). De kräver endast grundläggande tidskodsinformation och kan redigeras med valfri programvara för redigering av vanlig text.

Den största skillnaden mellan SubRip- och SubViewer-filer är formatet för textningens start- och stopptider. Här är några exempel för båda filformaten:

SubRip (.srt) – exempel
1
00:00:00,599 --> 00:00:04,160
>> ALICE: Hi, my name is Alice Miller and this is John Brown

2
00:00:04,160 --> 00:00:06,770
>> JOHN: and we're the owners of Miller Bakery.

3
00:00:06,770 --> 00:00:10,880
>> ALICE: Today we'll be teaching you how to make
our famous chocolate chip cookies!

4
00:00:10,880 --> 00:00:16,700
[intro music]

5
00:00:16,700 --> 00:00:21,480
Okay, so we have all the ingredients laid out here
SubViewer (.sbv) – exempel
0:00:00.599,0:00:04.160
>> ALICE: Hi, my name is Alice Miller and this is John Brown

0:00:04.160,0:00:06.770
>> JOHN: and we're the owners of Miller Bakery.

0:00:06.770,0:00:10.880
>> ALICE: Today we'll be teaching you how to make
our famous chocolate chip cookies!

0:00:10.880,0:00:16.700
[intro music]

0:00:16.700,0:00:21.480
Okay, so we have all the ingredients laid out here
Avancerade filformat

Använd dessa filformat om du vill ha mer kontroll över textningens stil eller placering.

Formatnamn Filtillägg Mer information
SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) .smi eller .sami Bara tidskoder, text och enkel kodning (<b>, <i>, <u> och attributet
color= inom <font>) stöds. Placering stöds inte.
RealText .rt Bara tidskoder, text och enkel kodning (<b>, <i>, <u> och attributet
color= inom <font>) stöds. Placering stöds inte.
WebVTT .vtt I inledande implementering. Placering stöds, men stödet för format är begränsat till <b>, <i>, <u> eftersom CSS-klassnamn inte har standardiserats än.
TTML (Timed-Text Markup Language) .ttml I partiell implementering. SMPTE-TT stöds för CEA-608-funktioner. Filformatet iTunes Timed Text (iTT) stöds; iTT är en undergrupp till TTML, version 1.0. Format och positionering
stöds.
DFXP (Distribution Format Exchange Profile) .ttml eller .dfxp De här filtyperna tolkas som TTML-filer. 
Filformat för sändning (tv och film)

De här formaten används vanligtvis för undertexter för utsänt innehåll (tv och film) och har antingen stöd för standarden CEA-608 eller EBU-STL. YouTube försöker visa undertexter från de här filerna på samma sätt som de skulle visas på tv, med samma format, färg och placering.

Formatnamn Filtillägg Mer information
Scenarist Closed Caption .scc De här filerna återger CEA-608-data exakt och är det format som passar bäst för textning som är baserad på CEA-608-funktioner.
EBU-STL (binärt) .stl Standard för European Broadcasting Union.
Caption Center (binärt) .tds Har stöd för CEA-608-funktioner.
Captions Inc. (binärt) .cin Har stöd för CEA-608-funktioner.
Cheetah (ASCII-text) .asc Har stöd för CEA-608-funktioner.
Cheetah (binärt) .cap Har stöd för CEA-608-funktioner.
NCI (binärt) .cap Har stöd för CEA-608-funktioner.
 
Scenarist Closed Caption-filer (med filnamnstillägget .scc) är det filformat vi föredrar. De här filerna återger CEA-608-data exakt och är det format som passar bäst för textning som är baserad på CEA-608-funktioner.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
13919366573244086517