Støttede filformater for teksting

En fil med teksting inneholder tekst med det som blir sagt i videoen. Den inneholder også tidskoder for når hver tekstlinje skal vises. Noen filer kan også inneholde informasjon om plassering og stil, noe som kan være svært nyttig for døve og hørselshemmede seere. Nedenfor kan du se hvilke filformater YouTube støtter.

Trenger du hjelp med å komme i gang? Prøv å legge til teksting direkte i videoen din med tekstingsredigereren vår.
Grunnleggende filformater

Hvis det er første gang du lager en fil med teksting, anbefaler vi at du bruker en av følgende filtyper:

Format Filetternavn Mer informasjon
SubRip .srt Bare grunnleggende versjoner av disse filene støttes. Informasjon om tekststil (oppmerking) gjenkjennes ikke. Filen må ha ren tekst i UTF-8-koding.
SubViewer .sbv eller .sub Bare grunnleggende versjoner av disse filene støttes. Informasjon om tekststil (oppmerking) gjenkjennes ikke. Filen må ha ren tekst i UTF-8-koding.
MPsub (MPlayer-teksting) .mpsub «FORMAT=»-parameteren støttes.
LRC .lrc Informasjon om tekststil (oppmerking) gjenkjennes ikke, men forbedret format støttes.
Videotron Lambda .cap Denne filtypen brukes hovedsakelig til japanske undertekster.
 

Hvis det er første gang du oppretter en fil med teksting, er nok SubRip (.srt) eller SubViewer (.sbv) det greieste. De krever bare grunnleggende tidsinformasjon og kan redigeres ved bruk av et hvilket som helst redigeringsprogram for ren tekst.

Hovedforskjellen mellom SubRip- og SubViewer-filer er formateringen av start- og stopptidene for tekstingen. Her er noen eksempler på begge formatene:

Eksempel på SubRip (.srt)
1
00:00:00,599 --> 00:00:04,160
>> ALICE: Hei, jeg heter Alice Miller, og dette er John Brown.

2
00:00:04,160 --> 00:00:06,770
>> JOHN: Vi eier Miller Bakery.

3
00:00:06,770 --> 00:00:10,880
>> ALICE: I dag skal vi lære deg hvordan du lager
de berømte sjokoladekjeksene våre!

4
00:00:10,880 --> 00:00:16,700
[Kjenningsmelodi]

5
00:00:16,700 --> 00:00:21,480
Her har vi alle ingrediensene vi trenger.
Eksempel på SubViewer (.sbv)
0:00:00.599,0:00:04.160
>> ALICE: Hei, jeg heter Alice Miller, og dette er John Brown.

0:00:04.160,0:00:06.770
>> JOHN: Vi eier Miller Bakery.

0:00:06.770,0:00:10.880
>> ALICE: I dag skal vi lære deg hvordan du lager
de berømte sjokoladekjeksene våre!

0:00:10.880,0:00:16.700
[Kjenningsmelodi]

0:00:16.700,0:00:21.480
Her har vi alle ingrediensene vi trenger.
Avanserte filformater

Bruk disse filformatene hvis du vil ha mer kontroll over tekststilen (oppmerkingen) eller plasseringen til tekstingen.

Format Filetternavn Mer informasjon
SAMI (Synchronized Accessible Media Interchange) .smi eller .sami Bare tidskoder, tekst og enkel oppmerking (<b>, <i>, <u> og attributtet
color= innenfor et <font>-element) støttes. Plassering støttes ikke.
RealText .rt Bare tidskoder, tekst og enkel oppmerking (<b>, <i>, <u> og attributtet
color= innenfor et <font>-element) støttes. Plassering støttes ikke.
WebVTT .vtt Implementering i startfasen. Plassering støttes, men støtten for tekststil er begrenset til <b>, <i> og <u> ettersom CSS-klassenavn ikke er standardisert ennå.
TTML (Timed-Text Markup Language) .ttml Delvis implementert. SMPTE-TT-utvidelser støttes for CEA-608-funksjoner. Filformatet iTunes Timed Text (iTT) støttes. iTT er en undergruppe av TTML versjon 1.0. Tekststil og plassering
støttes.
DFXP (Distribution Format Exchange Profile) .ttml eller .dfxp Disse filtypene tolkes som TTML-filer. 
Filformater for kringkasting (TV og filmer)

Disse filformatene brukes vanligvis til teksting av kringkastingsinnhold (TV og film) og er i samsvar med enten CEA-608- eller EBU-STL-standarden. På YouTube er målet å vise undertekster fra disse filene på samme måte som de vises på TV, med samme tekststil, farge og plassering.

Format Filetternavn Mer informasjon
Scenarist Closed Caption .scc Med disse filene gjengis CEA-608-dataene helt nøyaktig i videoene, så dette er det foretrukne formatet for teksting med CEA-608-funksjoner.
EBU-STL (binær) .stl European Broadcasting Union-standarden.
Caption Center (binær) .tds Støtter CEA-608-funksjoner.
Captions Inc. (binær) .cin Støtter CEA-608-funksjoner.
Cheetah (ASCII-tekst) .asc Støtter CEA-608-funksjoner.
Cheetah (binær) .cap Støtter CEA-608-funksjoner.
NCI (binær) .cap Støtter CEA-608-funksjoner.
 
Scenarist Closed Caption-filer (med filetternavnet .scc) er filformatet vi foretrekker. Med disse filene gjengis CEA-608-dataene helt nøyaktig i videoene, så dette er det foretrukne formatet for teksting med CEA-608-funksjoner.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?