Upotreba naprednog pretraživanja u Upravitelju videozapisa

Napomena: ako ste otvorili YouTube studio, na izborniku slijeva odaberite Klasični Studio i slijedite navedene upute.

Značajka naprednog pretraživanja omogućuje pronalaženje određenog videozapisa ili skupa videozapisa. Ta značajka trenutačno nije dostupna u YouTube studiju. 

Pretraživanje po ID-ju videozapisa

Uz pomoć ID-jeva videozapisa možete istovremeno pretraživati do 140 videozapisa.

  1. Otvorite stranicu Moji videozapisi. Otvorit ćete je tako da kliknete svoju profilnu sliku a zatim Studio. S lijeve strane kliknite Upravitelj videozapisa a zatim Videozapisi.
  2. U okviru za pretraživanje kliknite strelicu padajućeg izbornika da bi se otvorile opcije naprednog pretraživanja.
  3. U okviru za pretraživanje ID videozapisa unesite ID-jeve videozapisa razdvojene razmacima ili zarezima.
  4. Kliknite Pretraži.

Napomena: ako neki od ID-jeva videozapisa započinje spojnicom, stavite taj ID videozapisa u navodnike ("-idvideozapisa").

Upotreba operatora naprednog pretraživanja

Uz pomoć operatora naprednog pretraživanja možete prikazati samo popis onih videozapisa koje tražite.

  1. Otvorite stranicu Moji videozapisi. Otvorit ćete je tako da kliknete svoju profilnu sliku a zatim Studio. S lijeve strane kliknite Upravitelj videozapisa a zatim Videozapisi.
  2. U okvir za pretraživanje unesite jedan od operatora naprednog pretraživanja navedenih u nastavku. Za neke od njih morat ćete unijeti i pojam za pretraživanje, primjerice riječ u naslovu ili opisu videozapisa.
  3. Kliknite Pretraži .
Operator pretraživanja Kada ga upotrijebiti?

is:public

is:private

is:unlisted

is:draft

Kad pretražujete videozapise koji su javni, privatni ili nisu javno dostupni odnosno one koji su preneseni kao skica, ali još nisu objavljeni.

Te operatore možete upotrijebiti s drugim pojmovima za pretraživanje. Primjer: is:private title:veliko vraća privatne videozapise koji u naslovu sadrže riječ "veliko".

tag:[naziv oznake] Kad pretražujete videozapise s primijenjenom oznakom.

Primjer: tag:igre vraća popis svih videozapisa s oznakom "igre".

##"[naziv oznake]" Kad pretražujete videozapise s primijenjenom oznakom. Da biste potražili željenu oznaku, njezin naziv unesite u navodnicima nakon znakova ##.

Primjer: ##"recenzije igara" vraća popis svih videozapisa s oznakom "recenzije igara".

length>[vrijeme]

length>=[vrijeme]

length=[vrijeme]

length<=[vrijeme]

length<[vrijeme]

Kad pretražujete videozapise na temelju njihova trajanja u sekundama. Primjer: length>60 vraća popis videozapisa duljih od 60 sekundi.

Navedene operatore možete kombinirati. Primjer: length>60 length<100 vraća sve videozapise dulje od 60 sekundi i kraće od 100 sekundi.

before:[datum]

after:[datum]

Kad pretražujete videozapise na temelju vremena prijenosa.

Primjer: after:2012-03-01 vraća videozapise prenesene nakon 1. ožujka 2012.

title:[riječ u naslovu] Kad pretražujete videozapise s određenim riječima u naslovu.

Primjer: title:hrana vraća sve videozapise koji u naslovu sadrže riječ "hrana".

description:[riječ u opisu] Kad pretražujete videozapise s određenim riječima u opisu.

Primjer: description:hrana vraća videozapise u čijem se opisu nalazi riječ "hrana".

- Da biste nešto izuzeli iz pretraživanja, prije izraza unesite spojnicu. Taj operator možete upotrijebiti s drugim pojmovima za pretraživanje.

Primjer: title:veliko -is:private vraća videozapise koji u naslovu sadrže riječ "veliko" i nisu privatni.

OR Da biste pretražili videozapise na temelju jednog od dvaju pojmova, pojmove razdvojite operatorom OR (napisanim velikim slovima).

Primjer: title:veliko OR title:hrana vraća videozapise koji u naslovu sadrže riječ "veliko" ili "hrana".

([pojmovi za pretraživanje]) Da biste potražili grupu riječi, stavite ih u zagrade.

Primjer: title:(veliko hrana) vraća videozapise koji u naslovu sadrže riječi "veliko" i "hrana".

is:paid Kad pretražujete videozapise za čiji je pregled potrebna pretplata uz plaćanje. Ta značajka nije dostupna u svim zemljama/regijama.
id:{[ID videozapisa]} Da biste pretražili videozapise na temelju određenih ID-jeva videozapisa, unesite id: i zatim popis ID-jeva videozapisa u zagradama. Primjer: id:{ID videozapisa A, ID videozapisa B, ID videozapisa C} vraća videozapise A, B i C.

Napomena: ako neki od ID-jeva videozapisa započinje spojnicom, stavite taj ID videozapisa u navodnike ("-idvideozapisa").

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?