Videonhallintaohjelman tarkennetun haun käyttäminen

Huom. Jos käytät YouTube Studion betaversiota, valitse ensin vasemmanpuoleisesta valikosta Creator Studion perinteinen versio.

Tarkennetun haun avulla voit etsiä tiettyä videota tai videojoukkoa. Tämä ominaisuus ei ole tällä hetkellä käytettävissä YouTube Studion betaversiossa. 

Haku videotunnuksen perusteella

Videotunnuksilla voi hakea jopa 140:tä videota kerrallaan.

  1. Siirry Omat videot ‑sivulle klikkaamalla tilisi kuvaketta ja valitsemalla Creator Studio. Valitse vasemmasta reunasta Videonhallintaohjelma > Videot.
  2. Avaa tarkennetun haun valinnat klikkaamalla hakukentässä olevaa nuolta.
  3. Kirjoita Videotunnus-kenttään haettavat videotunnukset välilyönneillä tai pilkuilla erotettuina.
  4. Valitse Hae.

Huom. Jos videotunnuksen alussa on yhdysmerkki, kirjoita videotunnus lainausmerkkeihin ("-videotunnus"). Näin varmistat, ettei yhdysmerkkiä sekoiteta tarkennetun haun operaattoriin, joka sulkee tunnuksen haun ulkopuolelle.

Tarkennetun haun operaattoreiden käyttäminen

Tarkennetun haun operaattoreiden avulla hakutuloksia voi rajata tarkemmin.

  1. Siirry Omat videot ‑sivulle klikkaamalla tilisi kuvaketta ja valitsemalla Creator Studio. Valitse vasemmasta reunasta Videonhallintaohjelma > Videot.
  2. Kirjoita hakukenttään jokin alla luetelluista tarkennetun haun operaattoreista. Joidenkin operaattoreiden kanssa on käytettävä hakutermiä, kuten videon nimessä tai kuvauksessa esiintyvää sanaa.
  3. Klikkaa hakukuvaketta .
Hakuoperaattori Käyttötilanne

is:public

is:private

is:unlisted

is:draft

Hakee videoita, jotka ovat julkisia (public), yksityisiä (private) tai piilotettuja (unlisted) sekä videoita, jotka on ladattu luonnoksiksi mutta joita ei vielä ole julkaistu (draft).

Näitä operaattoreita voi käyttää yhdessä hakutermien kanssa. Esimerkki: is:private title:iso näyttää yksityiset videot, joiden nimessä on sana "iso".

tag:[tagin nimi] Hakee videoita, joissa on tietty tagi.

Esimerkki: tag:pelit näyttää luettelon videoista, joissa on tagi "pelit".

##"[tagin nimi]" Hakee videoita, joissa on tietty tagi. Kirjoita haettava tagi lainausmerkkeihin hakuoperaattorin ## jälkeen.

Esimerkki: ##"uudet pelit" näyttää kaikki videot, joissa on tagi "Uudet pelit".

length>[aika]

length>=[aika]

length=[aika]

length<=[aika]

length<[aika]

Hakee videoita sekunneissa mitatun pituuden mukaan. Esimerkki: length>60 näyttää videot, joiden kesto on yli 60 sekuntia.

Näitä operaattoreita voi käyttää toistensa kanssa. Esimerkki: length>60 length<100 näyttää videot, joiden kesto on yli 60 sekuntia mutta alle 100 sekuntia.

before:[päivämäärä]

after:[päivämäärä]

Hakee videoita niiden latausajankohdan perusteella.

Esimerkki: after:2012-03-01 näyttää videot, jotka on ladattu 1. maaliskuuta 2012 jälkeen.

title:[sana nimessä] Hakee videoita, joiden nimessä on tietty sana.

Esimerkki: title:ruoka näyttää videot, joiden nimessä on sana "ruoka".

description:[sana kuvauksessa] Hakee videoita, joiden kuvauksessa on tietty sana.

Esimerkki: description:ruoka näyttää videot, joiden kuvauksessa on sana "ruoka".

- Jos haluat sulkea jotain haun ulkopuolelle, lisää sen eteen yhdysmerkki. Sitä voi käyttää yhdessä muiden hakutermien kanssa.

Esimerkki: title:iso -is:private näyttää videot, joiden nimessä on sana "iso" ja jotka eivät ole yksityisiä.

OR Jos haluat etsiä videoita, jotka vastaavat vähintään yhtä määritetyistä hakutermeistä, erottele haut OR-operaattorilla (kirjoita operaattori isoilla kirjaimilla).

Esimerkki: title:iso OR title:ruoka näyttää videot, joiden nimessä on joko sana "iso" tai "ruoka".

([useita hakutermejä]) Jos haluat hakea useiden sanojen yhdistelmiä, kirjoita sanat sulkeisiin.

Esimerkki: title:(iso ruoka) näyttää videot, joiden nimessä on sekä "iso" että "ruoka".

is:paid Hakee videoita, joiden katselu edellyttää maksullista tilausta. Tämä ominaisuus ei ole käytössä kaikissa maissa.
id:{[videotunnus]} Voit hakea videoita tiettyjen videotunnusten perusteella kirjoittamalla operaattoriksi id: ja listaamalla tämän jälkeen tunnukset aaltosulkeissa. Esimerkki: id:{videotunnus A, videotunnus B, videotunnus C} näyttää videot A, B ja C.

Huom. Jos videotunnuksen alussa on yhdysmerkki, kirjoita videotunnus lainausmerkkeihin ("-videotunnus"). Näin varmistat, ettei yhdysmerkkiä sekoiteta tarkennetun haun operaattoriin, joka sulkee tunnuksen haun ulkopuolelle.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?