Rozšířené vyhledávání ve Správci videí

Upozornění: Pokud používáte Studio YouTube, klikněte v levé nabídce na možnost Klasické Studio pro autory a postupujte podle těchto pokynů.

Chcete-li vyhledat určité video nebo skupinu videí, použijte funkci rozšířeného vyhledávání. Tato funkce není momentálně k dispozici ve Studiu YouTube. 

Vyhledávání podle ID videa

ID videí můžete využít k vyhledávání až 140 videí najednou.

  1. Otevřete stránku Moje videa. Dostanete se k ní kliknutím na svůj profilový obrázek a pak Studio pro autory. Vlevo klikněte na Správce videí a pak Videa.
  2. Možnosti rozšířeného vyhledávání otevřete kliknutím na šipku rozbalovací nabídky ve vyhledávacím poli.
  3. Ve vyhledávacím poli ID videa zadejte ID jednotlivých videí oddělená vždy mezerou a čárkou.
  4. Klikněte na Vyhledávání.

Upozornění: Začíná-li některé ID videa spojovníkem, dejte toto ID do uvozovek ("-videoid").

Využívejte operátory rozšířeného vyhledávání

Operátory rozšířeného vyhledávání můžete využít k zobrazení pouze těch videí, která hledáte.

  1. Otevřete stránku Moje videa. Dostanete se k ní kliknutím na svůj profilový obrázek a pak Studio pro autory. Vlevo klikněte na Správce videí a pak Videa.
  2. Do vyhledávacího pole zadejte jeden z operátorů rozšířeného vyhledávání uvedených dále. U některých operátorů budete muset navíc zadat hledaný termín, například slovo z názvu nebo popisu videa.
  3. Klikněte na tlačítko Vyhledávání .
Vyhledávací operátor Kdy ho použít

is:public

is:private

is:unlisted

is:draft

Vyhledávání videí, která jsou veřejná, soukromá, neveřejná nebo nahraná jako koncept, ale dosud nepublikovaná.

Tento operátor můžete použít ve spojení s jinými hledanými výrazy. Příklad: is:private title:velký zobrazí videa, která jsou soukromá a v názvu mají slovo „velký“.

tag:[název štítku] Vyhledávání videí se štítkem, který jste použili.

Příklad: tag:hry zobrazí seznam všech videí se štítkem „hry“.

##"[název štítku]" Vyhledávání videí se štítkem, který jste použili. Chcete-li daný štítek vyhledat, zadejte jeho název do uvozovek po znacích ##.

Příklad: ##"recenze her" zobrazí seznam všech videí se štítkem „recenze her“.

length>[doba]

length>=[doba]

length=[doba]

length<=[doba]

length<[doba]

Vyhledávání videí podle jejich délky v sekundách. Příklad: length>60 zobrazí seznam videí delších než 60 sekund.

Tyto operátory můžete kombinovat. Příklad: length>60 length<100 zobrazí všechna videa delší než 60 sekund, ale kratší než 100 sekund.

before:[datum]

after:[datum]

Vyhledávání videí podle doby, kdy jste je nahráli.

Příklad: after:2012-03-01 zobrazí videa nahraná po 1. březnu 2012.

title:[slovo v názvu] Vyhledávání videí, která obsahují v názvu konkrétní slova.

Příklad: title:jídlo zobrazí videa, která mají v názvu slovo „jídlo“.

description:[slovo v popisu] Vyhledávání videí, která mají v popisu konkrétní slova.

Příklad: description:jídlo zobrazí videa, která mají v popisu slovo „jídlo“.

- Chcete-li něco z vyhledávání vyloučit, napište před daný výraz spojovník. Tento operátor můžete použít ve spojení s jinými hledanými výrazy.

Příklad: title:velký -is:private zobrazí videa, která mají v názvu slovo „velký“ a nejsou soukromá.

OR Chcete-li vyhledat videa, která vyhovují jednomu, nebo druhému výrazu, oddělte je operátorem OR (velkými písmeny).

Příklad: title:velký OR title:jídlo zobrazí videa, která mají v názvu buď slovo „velký“, nebo „jídlo“.

([hledané výrazy]) Chcete-li vyhledat skupinu slov, dejte je do závorek.

Příklad: title:(velké jídlo) zobrazí videa, která mají v názvu slovo „velký“ i „jídlo“.

is:paid Vyhledávání videí, jejichž zobrazení vyžaduje placený odběr. Tato funkce není dostupná ve všech zemích/regionech.
id:{[ID videa]} Chcete-li vyhledat videa s konkrétním ID, zapište operátor id: následovaný výčtem ID videí v závorce. Příklad: id:{ID videa A, ID videa B, ID videa C} zobrazí videa A, B a C.

Upozornění: Začíná-li některé ID videa spojovníkem, dejte toto ID do uvozovek ("-videoid").

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?