Sử dụng Trang tổng quan của kênh

Trang tổng quan của kênh cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về hoạt động gần đây của kênh, đồng thời giúp bạn nắm bắt những nội dung mới và thú vị trên YouTube.

Xem Trang tổng quan của kênh

Để mở trang tổng quan, bạn có thể làm theo một trong hai cách sau:

 • Chuyển thẳng đến YouTube Studio.
 • Trên một trang YouTube bất kỳ, hãy chọn ảnh hồ sơ của bạn  sau đó YouTube Studio.

Khám phá Trang tổng quan của kênh

Bạn sẽ nhìn thấy một số thẻ trên Trang tổng quan.

 • Các trường hợp vi phạm của kênh: Thông báo nhắc nhở và cảnh cáo vi phạm Nguyên tắc cộng đồng hoặc các quyết định liên quan đến những trường hợp khiếu nại.
 • Hiệu suất của video mới nhất: Thông tin tổng quan về hiệu suất của video hoặc sự kiện trực tiếp mới nhất.
 • Bình luận mới nhất: Thông tin tổng quan về những bình luận mới nhất mà bạn chưa phản hồi.
 • Bài đăng mới nhất: Thông tin tổng quan về mức độ tương tác hiện tại của người xem với bài đăng mới nhất của bạn trên thẻ Cộng đồng. Bạn phải đủ điều kiện sử dụng thẻ Cộng đồng thì mới nhìn thấy thông tin này.
 • Tin tức: Thông tin mới nhất từ khắp nơi trên YouTube.
 • Những điểm mới trong Studio: Thông tin mới nhất về những công cụ và tính năng dành cho người sáng tạo.
 • Creator Insider: Những video mới nhất trên kênh Creator Insider.
 • Ý tưởng cho bạn: Những đề xuất dành riêng cho bạn và các phương pháp hay nhất cho kênh của bạn.
 • Thông báo quan trọng: Các thông báo quan trọng về kênh và video của bạn. Đọc thêm ở bên dưới.
 • Số liệu phân tích về kênh: Thông tin tổng quan ngắn gọn về thời gian xem, số lượt xem và số người đăng ký của kênh trong 28 ngày qua. Bạn cũng có thể xem số người đăng ký hiện tại và những video hàng đầu của mình. 
 • Người đăng ký gần đây: Danh sách những người đăng ký kênh gần đây. Bạn có thể chọn một khoảng thời gian bất kỳ và sắp xếp danh sách theo số người đăng ký.
 • Vấn đề đã biết: Những sự cố đang diễn ra trên YouTube, ảnh hưởng đến nhiều kênh hoặc người dùng.

Hiểu rõ những thông báo quan trọng

Hiện tại, những loại thông báo quan trọng như dưới đây có thể xuất hiện trong thẻ Thông báo quan trọng trên Trang tổng quan của kênh. Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung các loại thông báo khác vào thẻ này trong tương lai.

 • Kiếm tiền: Cho biết kênh của bạn có được phê duyệt để kiếm tiền, hoặc có còn đủ điều kiện kiếm tiền hay không. 
 • Bản quyền: Cho biết bạn có nhận cảnh cáo vi phạm bản quyền hoặc khiếu nại về bản quyền nào không.

Các loại thông báo sau đây sẽ không xuất hiện trong thẻ Thông báo quan trọng. Chúng tôi đang nỗ lực thêm các loại thông báo này vào thẻ Thông báo quan trọng trong tương lai. Hãy nhớ kiểm tra email để biết thông tin cập nhật về các vấn đề sau:

 • Thông báo về tài khoản AdSense của bạn
 • Kết quả đánh giá theo cách thủ công về mức độ phù hợp với nhà quảng cáo
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?