Použitie hlavného panela pre autorov YouTube

Pomocou panela pre autorov YouTube získate prehľad o nedávnej aktivite vo svojom kanáli a dozviete sa o novinkách a zaujímavostiach na YouTube.

Otvorenie panela pre autorov

Ak chcete otvoriť svoj hlavný panel, môžete:

 • prejsť priamo na studio.youtube.com,
 • z ľubovoľného miesta na YouTube vybrať svoju profilovú fotku  a potom Štúdio YouTube.

Navigácia na paneli pre autorov

Na hlavnom paneli uvidíte niekoľko rôznych kariet.

 • Dôležité upozornenia: dôležité správy o vašom kanáli a videách. Viac sa dočítate nižšie.
 • Analýzy kanála: rýchly prehľad hlavných štatistík kanála vrátane celkového počtu odberateľov.
 • Prehľad stavu videa: prehľadu stavu výkonnosti vášho najnovšieho videa v porovnaní s predchádzajúcimi videami. Upozorňujeme, že údaje sa zobrazia až po niekoľkých hodinách.
 • Najnovší odberatelia: zoznam 100 najnovších odberateľov vášho kanála.
 • Najnovší príspevok: prehľad o tom, ako váš najnovší príspevok pre komunitu zaujal vaše publikum. Táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, že spĺňate podmienky na získanie karty Komunita.
 • Podnety pre vás: prispôsobené odporúčania, ako napríklad kurzy Akadémie autorov, ktoré sa konkrétne týkajú vášho kanála.
 • Známe problémy: Prebiehajúce incidenty v službe YouTube, ktoré ovplyvňujú mnoho kanálov alebo používateľov.
 • Správy: najnovšie aktuality na celom YouTube.
 • Kanál Creator Insider: najnovšie videá v kanáli Creator Insider.

Dôležité upozornenia

Na karte Dôležité upozornenia na vašom hlavnom paneli sa v súčasnosti môžu zobraziť nasledujúce typy upozornení. Pracujeme na tom, aby sme v budúcnosti mohli na túto kartu pridávať ďalšie upozornenia.

 • Speňažovanie: upozornenia o tom, či je speňažovanie vášho kanála schválené, neschválené alebo váš kanál už nespĺňa podmienky na speňažovanie. 
 • Autorské práva: upozornenia o uložení sankcie za porušenie autorských práv alebo o podaní sťažnosti na porušenie autorských práv.

Na karte Dôležité upozornenia sa nebudú zobrazovať nasledujúce typy upozornení. Pracujeme na tom, aby sme v budúcnosti mohli na túto kartu pridať tieto typy upozornení. Pravidelne si kontrolujte svoj e‑mail, či ste nedostali správy o aktualitách z týchto oblastí:

 • žlté ikony pri videách,
 • upozornenia o účte AdSense,
 • upozornenia, sankcie alebo rozhodnutia o odvolaní v súvislosti s porušením pravidiel pre komunitu,
 • výsledky manuálnej kontroly vhodnosti pre inzerentov.

Klasické Štúdio pre autorov

Zobrazenie panela pre autorov

Na panel pre autorov môžete prejsť priamo pomocou odkazu youtube.com/dashboard alebo môžete postupovať podľa pokynov nižšie.

 1. Prihláste sa na YouTube.
 2. Vpravo hore kliknite na svoju profilovú fotku.
 3. Vyberte Štúdio pre autorov a potom Hlavný panel.

Navigácia na paneli pre autorov

V hornej časti uvidíte celkový počet zhliadnutí verejne dostupných videí, aktuálny počet odberateľov a priamy odkaz na váš kanál. Panel pre autorov má päť sekcií:

 • Videá: V tejto sekcii si môžete pozrieť základné štatistiky svojich štyroch najnovších nahraných videí. Viac informácií získate kliknutím na miniatúru videa.
 • Komentáre: V tejto sekcii si môžete prečítať najnovšie komentáre k svojim videám. Ak chcete odpovedať, umiestnite kurzor myši na komentár.
 • Analytika: V tejto sekcii si môžete pozrieť celkovú dobu pozerania a počet zhliadnutí a odberateľov svojho kanála za posledných 28 dní. Kliknutím na graf prejdete do analytiky na YouTube.
 • Novinky: V tejto sekcii môžete dostávať zo služby YouTube novinky o aktualizáciách služieb.
 • Tipy: V tejto sekcii získate návrhy a osvedčené postupy prispôsobené pre váš kanál.

Prispôsobenie panela pre autorov

Panel pre autorov si môžete prispôsobiť. Výberom sekcií, ktoré sa zobrazia na stránke, získate prispôsobené zobrazenie obsahu, ktorý je pre vás relevantný. Ak chcete sekciu premiestniť alebo odstrániť, umiestnite kurzor myši na názov sekcie a potom postupujte nasledovne:

 • Premiestnenie sekcie: Umiestnite kurzor myši na ikonu mriežky a sekciu presuňte tam, kde sa má na stránke zobrazovať.
 • Odstránenie sekcie: Ak chcete z hlavného panela odstrániť sekciu, kliknite na tlačidlo X.
 • Prispôsobenie sekcie: Kliknite na Nastavenia  (iba pre sekcie Komentáre a Videá).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?