Sự thay đổi về cách sử dụng YouTube với Google+

Google+ sẽ ngừng hoạt động. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2019, các tính năng sau của YouTube kết hợp với Google+ sẽ không còn hoạt động:

  • Tính năng chỉnh sửa biểu tượng kênh và hình ảnh kênh trên thiết bị di động
  • Tính năng chia sẻ video riêng tư cho các vòng kết nối trên Google+
  • Đường liên kết đến tiểu sử trên Google+ trên trang kênh YouTube
  • URL tùy chỉnh của Google+ cho trang kênh
  • Tính năng bình luận trong các phiên bản đã lỗi thời của ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động

Dưới đây, hãy tìm hiểu thêm về từng nội dung thay đổi nói trên. Để biết thêm thông tin, bạn có thể tìm hiểu thêm lý do Google+ sẽ ngừng hoạt động.

Các tính năng của YouTube không còn hoạt động nữa

Tính năng chỉnh sửa biểu tượng kênh và hình ảnh kênh trên thiết bị di động

Trước đây, bạn có thể cập nhật biểu tượng kênh và hình ảnh kênh từ ứng dụng dành cho di động trong phần cài đặt kênh của mình. Tính năng này được xây dựng trên nền tảng là một hệ thống cũ kết nối với Google+ không còn hoạt động nữa. Chúng tôi đang xem xét liệu có thể thiết kế lại tính năng này trong tương lai hay không.

Trong thời gian này, bạn có thể quản lý biểu tượng kênhcập nhật hình ảnh kênh trên máy tính. Bạn cũng có thể thay đổi biểu tượng kênh của mình trên trình duyệt web dành cho thiết bị di động tại aboutme.google.com.

Tính năng chia sẻ video riêng tư cho các vòng kết nối trên Google+

Bạn không chia sẻ video riêng tư cho các vòng kết nối trên Google+ được nữa. Thành viên trong vòng kết nối sẽ không thể xem các video mà bạn đã chia sẻ trước đây nữa. Chúng tôi đã xóa các vòng kết nối này khỏi danh sách những người có quyền xem video của bạn.

Bạn vẫn có thể chia sẻ video riêng tư của mình với từng người. Hãy tìm hiểu thêm về các tùy chọn cài đặt bảo mật cho video.

Đường liên kết đến tiểu sử trên Google+ trên trang kênh YouTube

Bạn không thể đặt đường liên kết đến trang Google+ trên tab "Giới thiệu" của một kênh hoặc trên hình ảnh kênh nữa. Chúng tôi đã xóa các đường liên kết này khỏi kênh YouTube của bạn.

Bạn vẫn có thể nhắc đến một trang web trong phần mô tả kênh của mình hoặc thêm các đường liên kết đến các trang mạng xã hội khác vào hình ảnh kênh.

URL tùy chỉnh của Google+ cho trang kênh

Các URL tùy chỉnh của Google+ như google.com/+youtube không còn hoạt động nữa. Bạn vẫn có thể tạo URL tùy chỉnh YouTube cho kênh của mình.

Tính năng bình luận trong các phiên bản đã lỗi thời của ứng dụng YouTube dành cho thiết bị di động

Bạn không thể đọc hoặc đăng bình luận về các video trên YouTube nữa nếu dùng phiên bản cũ (từ trước tháng 9 năm 2016) của ứng dụng dành cho thiết bị di động. Trước đây, nhờ có Google+ nên bạn mới có thể bình luận bằng các phiên bản này của ứng dụng. Bạn sẽ nhìn thấy thông báo đề nghị cập nhật ứng dụng hoặc thử kết nối thông qua trang web dành cho thiết bị di động tại địa chỉ https://m.youtube.com.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?