Nhận URL kênh tùy chỉnh

URL tùy chỉnh là URL kênh dễ nhớ để bạn có thể chia sẻ với người xem của mình. URL tùy chỉnh sẽ hiển thị dưới dạng youtube.com/tentuychinhcuaban hoặc youtube.com/c/tentuychinhcuaban.

Bạn có thể chọn URL tùy chỉnh hiện có dựa trên các thông tin sau:

 • Tên hiển thị
 • Tên người dùng YouTube
 • URL đặc trưng hiện tại
 • Tên trang web được liên kết

Khi chia sẻ URL tùy chỉnh, bạn có thể sử dụng chữ viết hoa hoặc dấu nếu muốn. Chẳng hạn, cả youtube.com/c/tentuychinhcuaban và youtube.com/c/TênTùyChỉnhCủaBạn đều đưa người xem đến cùng một kênh.

Điều kiện nhận URL tùy chỉnh

Để tạo URL tùy chỉnh cho kênh, tài khoản của bạn cần phải:

 • Có từ 100 người đăng ký trở lên.
 • Đã tồn tại được ít nhất 30 ngày.
 • Đã tải ảnh hồ sơ lên
 • Đã tải hình ảnh biểu ngữ lên.

Lưu ý: Chúng tôi có quyền thay đổi, xác nhận lại hoặc xóa URL tùy chỉnh bất cứ lúc nào. Ví dụ: Chúng tôi có thể xác nhận lại một URL tùy chỉnh được liên kết với một Tài khoản Google đã bị xóa.

Thiết lập URL tùy chỉnh cho kênh

Nếu đủ điều kiện nhận URL tùy chỉnh, bạn sẽ nhìn thấy thông báo trong phần tùy chọn cài đặt về thông tin cơ bản, nhận được thông báo qua email và có thể nhìn thấy thông báo trên trang tổng quan của kênh.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Dưới URL kênh, hãy nhấp vào Đặt URL tùy chỉnh cho kênh
 4. Trong ô này, bạn sẽ nhìn thấy URL tùy chỉnh của mình. Bạn có thể thêm số hoặc chữ cái để tạo URL tùy chỉnh duy nhất cho bạn.
 5. Nhấp vào XUẤT BẢN, sau đó nhấp vào XÁC NHẬN để xác nhận URL tùy chỉnh của bạn.

 Lưu ý: Sau khi thiết lập URL tùy chỉnh, bạn không thể thay đổi hoặc chuyển URL này cho người khác.

Xóa URL tùy chỉnh và nhận URL mới

Bạn có thể xóa URL tùy chỉnh cho kênh của mình tối đa 3 lần mỗi năm.

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Dưới URL tùy chỉnh hiện tại, hãy nhấp vào XÓA
 4. Trong phần Giới thiệu, hãy nhấp vào URL tùy chỉnh của bạn. 
 5. Nhấp vào Xóa, sau đó nhấp vào Xóa lần nữa để xác nhận bạn muốn xóa URL. 

Nếu đủ điều kiện, bạn có thể xác nhận quyền sở hữu URL tùy chỉnh mới ngay lập tức bằng cách làm theo các bước nêu trên. URL trước kia có thể mất vài ngày mới ngừng hoạt động. Nếu bạn có câu hỏi về URL tùy chỉnh trên YouTube, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ người sáng tạo của YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?