Thông báo

Các nhóm của chúng tôi hiện nhận được rất nhiều yêu cầu hỗ trợ. Vì thế, xin lưu ý là thời gian chờ trả lời thắc mắc qua email, tin nhắn trò chuyện và tài khoản @TeamYouTube trên Twitter sẽ lâu hơn thông thường.

Thông tin tổng quan về URL tuỳ chỉnh

Hiện tại, URL tuỳ chỉnh sẽ chuyển hướng người dùng đến URL mới dựa trên tên người dùng của bạn. Nếu cần thay đổi URL này, bạn có thể cập nhật tên người dùng tại youtube.com/handle.
 

Bạn không thể thiết lập URL tuỳ chỉnh mới cũng như không thể thay đổi URL tuỳ chỉnh hiện có nữa. Các URL tuỳ chỉnh hiện có sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu nhất thiết phải xoá vĩnh viễn URL tuỳ chỉnh, bạn có thể xoá kênh để xoá URL đó. Xin lưu ý rằng thao tác xoá kênh sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.

Nếu bạn muốn tạo URL mới cho kênh của mình, hãy thay đổi tên người dùng. Hệ thống sẽ tự động tạo URL dựa trên tên người dùng bất cứ khi nào bạn chọn hoặc thay đổi tên người dùng với tư cách là chủ sở hữu kênh. Ví dụ: Những URL này sẽ xuất hiện ở dạng youtube.com/@youtubecreators. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính