Thông tin tổng quan về URL tùy chỉnh

URL tùy chỉnh là phiên bản dễ nhớ của URL kênh mà bạn có thể chia sẻ với người xem của mình. Các URL tùy chỉnh dựa trên tên kênh của bạn và có hình thức là youtube.com/tentuychinhcuaban hoặc youtube.com/c/tentuychinhcuaban.

Lưu ý: Bạn có thể xóa và thiết lập URL tùy chỉnh mới cho kênh của mình tối đa 3 lần một năm. Nếu chuyển kênh YouTube của bạn sang một tài khoản khác, bạn cần xóa URL tùy chỉnh khỏi tài khoản hiện tại rồi thiết lập một URL tùy chỉnh cho tài khoản mới sau 72 giờ.

Điều kiện nhận URL tùy chỉnh

Để tạo URL tùy chỉnh cho kênh, tài khoản của bạn cần phải:

 • Có từ 100 người đăng ký trở lên.
 • Đã tồn tại được ít nhất 30 ngày.
 • Đã tải ảnh hồ sơ lên.
 • Đã tải ảnh biểu ngữ lên.

Lưu ý: YouTube giữ quyền thay đổi, lấy lại hoặc xóa URL tùy chỉnh bất cứ lúc nào. Ví dụ: Chúng tôi có thể lấy lại một URL tùy chỉnh được liên kết với một Tài khoản Google đã bị xóa.

Tìm URL tùy chỉnh của bạn

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Trong phần URL tùy chỉnh, bạn có thể xem và sao chép URL tùy chỉnh của mình.

Thiết lập URL tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Trong phần URL của kênh, hãy nhấp vào Đặt URL tùy chỉnh cho kênh
 4. Bạn có thể chọn URL tùy chỉnh được đề xuất dựa trên tên kênh của bạn hoặc có thể thêm chữ cái hay chữ số để tạo một URL tùy chỉnh thật độc đáo. 
 5. Nhấp vào XUẤT BẢN rồi nhấp vào XÁC NHẬN để xác nhận URL tùy chỉnh của bạn.

Xóa URL tùy chỉnh

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Tùy chỉnh sau đó Thông tin cơ bản.
 3. Dưới URL tùy chỉnh hiện tại, hãy nhấp vào XÓA
 4. Trong phần Giới thiệu, hãy nhấp vào URL tùy chỉnh của bạn. 
 5. Nhấp vào Xóa rồi nhấp vào Xóa lần nữa để xác nhận bạn muốn xóa URL của mình. URL tùy chỉnh đó có thể mất vài ngày mới ngừng hoạt động.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false