Thông tin tổng quan về URL tuỳ chỉnh

Hiện tại, URL tuỳ chỉnh sẽ chuyển hướng người dùng đến URL mới dựa trên tên người dùng của bạn. Nếu cần thay đổi URL này, bạn có thể cập nhật tên người dùng tại youtube.com/handle.
 

Việc thiết lập URL tuỳ chỉnh mới và việc thay đổi URL tuỳ chỉnh hiện có sẽ không được hỗ trợ nữa. Các URL tuỳ chỉnh hiện có sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu nhất thiết phải xoá vĩnh viễn URL tuỳ chỉnh, bạn có thể xoá kênh để xoá URL đó. Xin lưu ý rằng xoá kênh là thao tác có hiệu lực vĩnh viễn.

Nếu bạn muốn tạo URL mới cho kênh của mình, hãy thay đổi tên người dùng. Hệ thống sẽ tự động tạo URL dựa trên tên người dùng bất cứ khi nào bạn chọn hoặc thay đổi tên người dùng với tư cách là chủ sở hữu kênh. Những URL này sẽ xuất hiện ở dạng như youtube.com/@youtubecreators. 

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
7474733107192259746
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
59