Översikt över anpassad webbadress

Anpassade webbadresser omdirigerar nu användare till din nya webbadress som är baserad på ditt namn. Om du behöver ändra webbadressen kan du göra det genom att uppdatera ditt namn på youtube.com/handle.
 

Nya och befintliga anpassade webbadresser kan inte längre skapas eller ändras. Befintliga anpassade webbadresser fortsätter att fungera. Om du behöver radera din anpassade webbadress permanent kan du göra det genom att radera din kanal. Vi vill påminna om att radering av din kanal är en permanent åtgärd.

Om du vill skapa en ny webbadress till kanalen ändrar du ditt namn. En webbadress med namnet skapas automatiskt när du väljer eller ändrar namnet som kanalägare. De visas till exempel som youtube.com/@youtubecreators.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
6495565782330792690