Thay đổi tên hoặc thông tin mô tả kênh

Tìm hiểu cách cập nhật tên và thông tin mô tả kênh của bạn trên YouTube.

Thay đổi tên kênh của bạn

Tên kênh YouTube của bạn là tên trên Tài khoản Google. Để thay đổi tên kênh, bạn cần phải thay đổi tên trên Tài khoản Google của mình.

 1. Mở phần Cài đặt Tài khoản Google.
 2. Bên cạnh tên bạn, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa .
 3. Nhập tên mới rồi chọn OK.

Xin lưu ý:

 • Bạn chỉ có thể thay đổi tên kênh 3 lần trong vòng 90 ngày.

 • Nếu bạn thay đổi tên trên Tài khoản Google thì tên đó sẽ thay đổi trên tất cả các dịch vụ của Google, ví dụ như Gmail. 

 • Sau khi thay đổi tên của bạn thì có thể mất vài ngày để cập nhật và hiển thị tên mới trên toàn YouTube.

 • Nếu đã dịch tên kênh bằng tính năng dịch kênh, thì bạn sẽ cần phải cập nhật tên mới cho các bản dịch.

 • Nếu doanh nghiệp hoặc trường học quản lý tài khoản của bạn thì bạn có thể không thay đổi được tên của mình trong phần Cài đặt của Tài khoản Google. Hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn để được trợ giúp.

Xem cách thay đổi tên kênh của bạn

Hãy xem video sau đây trên Kênh YouTube dành cho người sáng tạo nếu bạn muốn xem hướng dẫn cách thay đổi tên kênh.

Cách thay đổi tên kênh của bạn

Dùng tên trên YouTube khác với tên Tài khoản Google

Để sử dụng tên trên YouTube khác với tên trên Tài khoản Google, bạn có thể tạo Tài khoản thương hiệu và kết nối tài khoản đó với kênh của bạn. Tìm hiểu cách tạo Tài khoản thương hiệu. Sau đó, kết nối kênh YouTube với Tài khoản thương hiệu.

Thay đổi thông tin mô tả kênh

Thông tin mô tả kênh hiển thị trên thẻ "Giới thiệu" của trang kênh. 

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube
 2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn sau đó Kênh của bạn.
 3. Nhấp vào Tùy chỉnh kênh.
 4. Mở thẻ Giới thiệu.
 5. Trong phần "Mô tả":
  • Nếu bạn chưa từng thêm thông tin mô tả kênh, hãy chọn Mô tả kênh.
  • Nếu bạn đã có nội dung mô tả kênh, hãy chọn biểu tượng Chỉnh sửa .
 6. Nhập nội dung mô tả mới rồi chọn Xong.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?