Thay đổi chi tiết kênh của bạn

Nếu bạn sử dụng tên và ảnh từ Tài khoản Google cho kênh YouTube của mình, bạn có thể cập nhật thông tin này bất kỳ lúc nào. Lưu ý rằng thao tác này sẽ thay đổi tên và ảnh của bạn trên các dịch vụ của Google.

Nếu đã bật tính năng dịch kênh, thì sau khi bạn đổi tên kênh, tên kênh của bạn có thể sẽ không cập nhật. Khi bạn thay đổi tên trên tài khoản của mình, tên đó sẽ chỉ được cập nhật theo ngôn ngữ gốc của bạn trên YouTube. Nếu muốn tên mới hiển thị bằng tất cả các ngôn ngữ, thì bạn cũng phải cập nhật cả bản dịch của mình. Bạn có thể tắt tính năng này nếu muốn giữ nguyên tên của bạn trong mọi ngôn ngữ.

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng tên khác trên YouTube ngoài tên Tài khoản Google của mình. 

Thay đổi tên kênh của bạn

Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.
 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng tài khoản của bạn > biểu tượng cài đặt .
 3. Chọn Chỉnh sửa trên Google bên cạnh tên kênh của bạn. 
 4. Cập nhật tên kênh rồi nhấp vào OK

Sau khi thay đổi tên kênh của bạn, có thể mất vài ngày để tên mới cập nhật và hiển thị trên toàn YouTube. Hãy tìm hiểu thêm về cách đổi tên Tài khoản Google của bạn và sử dụng tên khác trên YouTube ngoài Tài khoản Google

Thay đổi biểu tượng kênh

Bạn có thể thay đổi biểu tượng kênh tùy thích, không giới hạn số lần thay đổi.

Hãy đăng ký kênh TeamYouTube để nhận trợ giúp, mẹo hay và thông tin cập nhật mới nhất.
 1. Trên máy tính, đăng nhập vào kênh trên YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu .
 3. Chọn Kênh của tôi.
 4. Trỏ chuột vào biểu tượng kênh và nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .

Thay đổi thông tin mô tả kênh

Nếu bạn tùy chỉnh bố cục của kênh:

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu .
 3. Chọn Kênh của tôi.
 4. Chọn tab Giới thiệu.
 5. Bên dưới phần "Mô tả", hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
 6. Nhấp Xong.

Nếu bạn không tùy chỉnh bố cục của kênh:

 1. Đăng nhập vào kênh của bạn trên YouTube.
 2. Nhấp vào biểu tượng Menu .
 3. Chọn Kênh của tôi.
 4. Bên dưới tên kênh, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa .
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?