เปลี่ยนชื่อหรือคำอธิบายช่อง

ดูวิธีอัปเดตชื่อและคำอธิบายสำหรับช่อง YouTube

เปลี่ยนชื่อช่อง

ชื่อช่อง YouTube จะเป็นชื่อเดียวกับบัญชี Google ของคุณ หากต้องการเปลี่ยนชื่อช่อง ให้เปลี่ยนชื่อบัญชี Google โดยทำดังนี้

 1. เปิดการตั้งค่าบัญชี Google
 2. คลิกแก้ไข ข้างชื่อของคุณ
 3. ป้อนชื่อใหม่แล้วเลือกตกลง

ข้อควรจำ

 • คุณเปลี่ยนชื่อช่องได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้นในทุกๆ 90 วัน

 • หากคุณเปลี่ยนชื่อในบัญชี Google บริการทั้งหมดของ Google เช่น Gmail จะเปลี่ยนไปใช้ชื่อดังกล่าวด้วย

 • หลังจากเปลี่ยนชื่อช่องแล้ว ระบบอาจใช้เวลา 2-3 วันในการอัปเดตและแสดงชื่อใหม่บน YouTube

 • หากคุณเคยแปลชื่อช่องโดยใช้การแปลของช่อง คุณจะต้องอัปเดตคำแปลสำหรับชื่อใหม่ด้วย

 • หากบัญชีของคุณได้รับการจัดการโดยโรงเรียนหรือธุรกิจ คุณอาจเปลี่ยนชื่อในการตั้งค่าบัญชี Google ไม่ได้ ในกรณีนี้ โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบเพื่อขอความช่วยเหลือ

ดูวิธีเปลี่ยนชื่อช่อง

ดูบทแนะนำเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนชื่อช่องได้ในวิดีโอต่อไปนี้จากช่องครีเอเตอร์ YouTube

วิธีเปลี่ยนชื่อช่อง

ใช้ชื่ออื่นบน YouTube ที่ต่างจากชื่อบนบัญชี Google ของคุณ

หากต้องการใช้ชื่ออื่นบน YouTube ที่ต่างจากชื่อบนบัญชี Google คุณจะสร้างบัญชีแบรนด์และเชื่อมต่อกับช่องได้ ดูวิธีสร้างบัญชีแบรนด์ จากนั้นจึงเชื่อมต่อช่อง YouTube เข้ากับบัญชีแบรนด์

เปลี่ยนคำอธิบายช่อง

คำอธิบายช่องจะแสดงที่แท็บ "เกี่ยวกับ" ของหน้าช่อง

 1. ลงชื่อเข้าใช้ช่องบน YouTube
 2. เลือกรูปโปรไฟล์ จากนั้น ช่องของคุณ
 3. คลิกปรับแต่งช่อง
 4. เปิดแท็บเกี่ยวกับ
 5. ใต้ “คำอธิบาย” ให้ทำดังนี้
  • หากคุณไม่เคยเพิ่มคำอธิบายช่อง ให้เลือก +คำอธิบายช่อง
  • หากมีคำอธิบายช่องอยู่แล้ว ให้เลือกแก้ไข
 6. ป้อนคำอธิบายใหม่แล้วเลือกเสร็จสิ้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร