Cách đọc giấy phép để hiểu quyền của bạn

Chủ sở hữu sản phẩm phần mềm và nội dung không phải trả tiền bản quyền, cũng như nhà phát hành trò chơi video, thường giải thích các quyền sử dụng thương mại của bạn đối với nội dung của họ hoặc nội dung bạn đã tạo bằng phần mềm của họ trong thỏa thuận cấp phép của họ.

YouTube không có trách nhiệm đưa ra lời khuyên pháp lý hoặc tư vấn cho bạn theo bất kỳ cách nào. Tuy nhiên, dưới đây là một số mẹo giúp bạn tìm và đọc các điều khoản do chủ sở hữu bản quyền quy định.

  • Bạn có thể tìm các thỏa thuận cấp phép có thể trên trang web của nhà xuất bản/chủ sở hữu nội dung.
  • Giấy phép có thể tìm thấy ở một vài nơi, vì vậy hãy thử tìm điều khoản sử dụng, cấp quyền, điều khoản và điều kiện, chia sẻ, câu hỏi thường gặp.
  • Thỏa thuận cấp phép có thể giải thích các quyền được cấp cho người được cấp phép hoặc người dùng cuối và bạn có nghĩa vụ đọc và diễn giải giấy phép một cách thích hợp.
  • Một số nhà xuất bản có các loại giấy phép khác nhau cấp các bộ quyền khác nhau đối với nội dung được cấp phép. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng giấy phép mà bạn mua phù hợp nhất với nhu cầu của mình.
  • Ngoài các điều khoản cấp phép, bạn cũng có thể cần phải kiểm tra các điều khoản cá nhân của nghệ sĩ trước khi sử dụng nội dung của họ cho mục đích thương mại.

Để giải thích rõ, vui lòng liên hệ với chủ sở hữu giấy phép và nêu rõ rằng bạn có đầy đủ quyền sử dụng thương mại đối với nội dung của họ.

 

Tài liệu ở trên hiện chỉ được cung cấp cho các mục đích giáo dục chứ không phải là tư vấn pháp lý. Bạn chỉ nên tham vấn pháp lý từ luật sư hoặc đại diện pháp lý.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?