Tôi có thể kiếm tiền từ loại nội dung nào?

Để video của bạn đủ điều kiện tham gia kiếm tiền, bạn phải sở hữu tất cả các quyền sử dụng thương mại cần thiết đối với tất cả các yếu tố hình ảnh và âm thanh, cho dù chúng thuộc về bạn hay một bên thứ ba.

Nguyên tắc đối với nội dung do bạn tạo:

  • Tuân thủ Nguyên tắc cộng đồng của YouTube
  • Tự tạo tất cả các yếu tố video, chẳng hạn như vlog hàng ngày và video gia đình, video tự làm và video hướng dẫn, video nhạc gốc và phim ngắn gốc.
  • Đảm bảo bạn sở hữu tất cả các quyền cần thiết để sử dụng thương mại đối với tất cả hình ảnh do bạn tạo.
  • Xin lưu ý rằng các nhà quảng cáo có nhiều khả năng sẽ đặt quảng cáo vào nội dung thân thiện với nhà quảng cáo.

Nguyên tắc đối với nội dung không phải do bạn tạo:

Tôi có thể kiếm tiền từ video của mình trong trường hợp…

Nhấp vào bên dưới để xem loại nội dung của bạn có thể kiếm tiền được không trong trường hợp bạn cần chứng minh quyền sử dụng thương mại để sử dụng nội dung.

Tôi đã tạo tất cả nội dung hình ảnh và âm thanh


Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung mà bạn đã tạo miễn là bạn vẫn giữ quyền đối với video.

Tuy nhiên, nếu bạn đã ký hợp đồng với một hãng nhạc thì bạn có thể hoặc không thể kiếm tiền từ video tùy theo điều khoản và/hoặc giới hạn của thỏa thuận đó. Có thể bạn cần phải tham vấn luật sư.

Tôi sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh và/hoặc hình ảnh để tạo nội dung của riêng mình


Bạn có thể sử dụng phần mềm chỉnh sửa âm thanh và hình ảnh để tạo nội dung có thể kiếm tiền nhưng việc này tùy thuộc vào phạm vi, giới hạn và sự cho phép về mặt thương mại của giấy phép. Nếu bạn đã sử dụng mẫu hoặc vòng lặp, hãy đảm bảo rằng giấy phép cho phép cụ thể về việc sử dụng cho mục đích thương mại của các mẫu hoặc vòng lặp đó.

Tôi sử dụng nội dung miễn phí bản quyền hay nội dung theo giấy phép Creative Commons


Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung miễn phí bản quyền hoặc nội dung theo giấy phép Creative Commons nếu thỏa thuận cấp phép cấp cho bạn quyền sử dụng nội dung đó cho mục đích thương mại. Đôi khi chủ sở hữu quyền yêu cầu bạn trả tiền cho người tạo nội dung hoặc cung cấp bằng chứng mua để sử dụng nội dung đó trong video của bạn cho các mục đích thương mại.

Tìm hiểu thêm về cách đọc giấy phép để hiểu quyền của bạn.

Tôi có văn bản cho phép sử dụng âm thanh và/hoặc hình ảnh do người khác tạo ra

Bạn có thể kiếm tiền từ nội dung đó nhưng bạn phải đưa ra văn bản cho phép của chủ sở hữu quyền về việc sử dụng thương mại đối với nội dung đó bất kỳ lúc nào.
Tôi đang chơi hoặc đang làm hướng dẫn cho một trò chơi điện tử

Bạn có thể sử dụng nội dung trò chơi điện tử để kiếm tiền tùy theo quyền sử dụng thương mại như trong giấy phép của nhà phát hành trò chơi điện tử cấp cho bạn. Một số nhà phát hành trò chơi điện tử cho phép bạn sử dụng tất cả nội dung trò chơi điện tử vì mục đích sử dụng thương mại và xác nhận sự cho phép này trong thỏa thuận cấp phép của họ.

Trong các thỏa thuận cấp phép khác, nhà phát hành có thể không cấp quyền sử dụng thương mại cho những video chỉ thể hiện cách chơi trong thời gian dài. Theo những điều khoản cấp phép này, bạn chỉ được sử dụng trò chơi điện tử ở mức tối thiểu trừ khi có chú thích từng bước thích hợp với giá trị hướng dẫn và/hoặc giáo dục và được liên kết chặt chẽ với hành động trực tiếp đang minh họa.
Tôi đang làm video hướng dẫn minh họa việc sử dụng phần mềm
 

Bạn có thể trình bày giao diện người dùng phần mềm trong video đã gửi để kiếm tiền tùy theo quyền sử dụng thương mại như trong giấy phép phần mềm cấp cho bạn.

Trong một số trường hợp, bạn cần có hợp đồng với nhà phát hành hoặc bằng chứng cho thấy bạn đã trả phí cấp phép. Nếu không, bạn chỉ được sử dụng giao diện người dùng phần mềm ở mức tối thiểu trừ khi có chú thích từng bước thích hợp với giá trị hướng dẫn và/hoặc giáo dục và được liên kết chặt chẽ với hành động trực tiếp đang minh họa.

Tìm hiểu thêm về nội dung trò chơi điện tử và phần mềm.

Tôi sử dụng nội dung có trong miền công cộng
 

Để nội dung được đưa vào miền công cộng, bản quyền của tác phẩm phải hết hạn, bị mất quyền hoặc không còn áp dụng nữa. Nếu bạn có thể chứng minh rằng nội dung trong video của mình có trong miền công cộng thì bạn có thể kiếm tiền từ video đó trên YouTube (tùy thuộc vào phạm vi, giới hạn và sự cho phép thương mại của giấy phép).

Tiêu chí để đủ điều kiện làm miền công cộng có thể thay đổi tùy theo nhiều yếu tố.
Tìm hiểu thêm về miền công cộng.
Nội dung chứa bản thu âm gốc bài hát cover
 

Một số bài hát cover có thể đủ điều kiện tham gia kiếm tiền. Để đủ điều kiện, nhà xuất bản âm nhạc phải xác nhận quyền sở hữu bài hát thông qua hệ thống Content ID và chọn kiếm tiền từ đó.

Nếu bài hát chưa được xác nhận quyền sở hữu, bạn sẽ không thể kiếm tiền từ video của mình trừ khi bạn có văn bản cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu quyền của bài hát.

Việc sử dụng bản ghi âm thương mại, chẳng hạn như bản ghi âm nhạc cụ, karaoke hay buổi biểu diễn hòa nhạc trực tiếp của nghệ sĩ sẽ không đủ điều kiện tham gia kiếm tiền.

Tìm hiểu thêm về việc kiếm tiền từ video cover đủ điều kiện.

Tôi sử dụng bản thu âm cá nhân của mình cho buổi hòa nhạc, sự kiện, chương trình công khai, v.v.

Mặc dù có thể bạn đã tự ghi âm nội dung nào đó nhưng thường thì người sáng tạo gốc hoặc tác giả của nội dung chính đang được ghi âm (ví dụ: người soạn nhạc/người viết lời của bài hát đang được biểu diễn tại buổi hòa nhạc) sẽ giữ nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại.

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ bản ghi âm buổi biểu diễn tại buổi hòa nhạc hoặc chương trình, bạn sẽ phải có văn bản cho phép rõ ràng của chủ sở hữu quyền gốc của buổi biểu diễn đó.

Tôi đã tạo bản ghi âm từ TV, DVD hoặc CD

Mặc dù có thể bạn đã tự ghi âm nội dung nào đó nhưng người sáng tạo hoặc tác giả thực sự của nội dung chính đang được ghi âm (ví dụ: nhà sản xuất chương trình truyền hình đang được trình chiếu trên TV) sẽ giữ nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại.

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ bản ghi âm chương trình truyền hình, DVD hoặc CD, bạn phải có văn bản cho phép rõ ràng từ chủ sở hữu bản quyền của yếu tố âm thanh và/hoặc hình ảnh bạn đã ghi âm.

Tôi tải nội dung đã mua lên

Mặc dù có thể bạn đã tự mua nội dung nào đó nhưng thường là người sáng tạo hoặc tác giả thực sự sẽ giữ nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại.

Điều này có nghĩa là bạn không thể kiếm tiền từ nội dung của bên thứ ba mà bạn đã mua trừ khi chủ sở hữu quyền của nội dung đó cấp cho bạn quyền sử dụng thương mại.

Tôi tải lên nội dung tôi tìm thấy trực tuyến

Mặc dù có thể bạn đã tìm thấy nội dung trực tuyến miễn phí nhưng trong hầu hết các trường hợp, người sáng tạo thực sự sẽ giữ nhiều quyền cần thiết để khai thác nội dung này cho mục đích thương mại.

Nếu bạn muốn kiếm tiền từ nội dung đó, hãy đảm bảo bạn có tất cả các quyền sử dụng thương mại cần thiết.

Nội dung chứa nhạc từ Thư viện âm thanh của YouTube

Bạn có thể kiếm tiền từ nhạc trong Thư viện âm thanh của YouTube.

Tôi đã sử dụng nội dung của bên thứ ba theo Sử dụng hợp lý

Sử dụng thương mại ít có khả năng được coi là "sử dụng hợp lý" mặc dù có thể kiếm tiền từ video và vẫn được hưởng quyền bảo vệ sử dụng hợp lý trong một số trường hợp. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang web Sử dụng hợp lý là gì?.  


Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nếu bạn vẫn không chắc chắn về loại nội dung bạn có thể hoặc không thể kiếm tiền, hãy xem lại tiêu chí kiếm tiền từ video. Để biết thêm thông tin về bản quyền, vi phạm bản quyền và sử dụng hợp lý, hãy chuyển đến Trung tâm bản quyền.

Tài liệu trên trang này chỉ được cung cấp cho các mục đích giáo dục chứ không phải là tư vấn pháp lý. Bạn chỉ nên tham vấn pháp lý từ luật sư hoặc đại diện pháp lý.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?