Aký typ obsahu je možné speňažovať?

Ak majú byť vaše videá vhodné na speňažovanie, musíte vlastniť všetky práva na komerčné použitie všetkých vizuálnych a zvukových prvkov.

Pokyny pre obsah, ktorý ste vytvorili:

  • Postupujte podľa pokynov pre komunitu na YouTube.
  • Vytvorte sami všetky prvky videa. Medzi ne patria napríklad každodenné vlogy a domáce videá, videá a návody pre šikovné ruky, originálne hudobné videá a originálne krátke filmy.
  • Uistite sa, že vlastníte všetky potrebné práva na komerčné použitie všetkých vizuálnych prvkov, ktoré ste vytvorili.
  • Upozorňujeme, že inzerenti s väčšou pravdepodobnosťou umiestnia reklamy do obsahu vhodného pre inzerentov.

Pokyny pre obsah, ktorý ste nevytvorili:

Môžem speňažovať video, ak…

Kliknutím nižšie zistíte, či váš typ obsahu možno speňažovať a či na jeho použitie potrebujete preukázať práva na komerčné použitie.

Všetok zvukový a vizuálny obsah bol vytvorený mnou


Obsah, ktorý ste vytvorili vy, môžete speňažovať, pokiaľ stále vlastníte práva na dané video.

Ak ste podpísali dohodu o spolupráci s hudobným vydavateľstvom, môžete svoje video speňažovať podľa podmienok alebo obmedzení tejto zmluvy. V prípade potreby sa poraďte so svojím právnym zástupcom.

Na vytváranie vlastného obsahu používam softvér na úpravu zvuku alebo obrazu


Softvér na úpravu zvuku a obrazu môžete použiť na vytvorenie speňažiteľného obsahu v závislosti od rozsahu, obmedzení a komerčných povolení licencie. Ak ste použili ukážky alebo slučky, skontrolujte, či licencia výslovne povoľuje ich komerčné použitie.

Používam bezplatný obsah alebo obsah s licenciou Creative Commons


Bezplatný obsah alebo obsah s licenciou Creative Commons môžete speňažovať, pokiaľ vám licenčná zmluva udeľuje práva na jeho komerčné použitie. Vlastníci práv niekedy vyžadujú uvedenie autora obsahu v poďakovaní alebo poskytnutie dôkazu o kúpe, aby ste obsah mohli použiť vo svojom videu na komerčné účely.

Prečítajte si viac o tom, ako čítať licencie a rozumieť svojim právam.

Mám povolenie použiť zvuk alebo obraz vytvorený niekým iným

Takýto obsah môžete speňažovať, ale musíte mať výslovné písomné povolenie, ktorým vám držiteľ práv udelil práva na komerčné využitie v ľubovoľnom čase.
Hrám videohru alebo robím návod na použitie videohry

To, či môžete na speňažovanie použiť obsah videohier, závisí od práv na komerčné použitie udelených licenciou vydavateľa videohier. Niektorí vydavatelia videohier môžu povoliť komerčné použitie obsahu svojich videohier a potvrdiť toto povolenie vo svojej licenčnej zmluve.

V iných licenčných zmluvách vydavatelia nemusia udeliť práva na komerčné použitie videí, v ktorých je na dlhý čas zobrazený iba priebeh hry. Pri takýchto licenčných podmienkach musí byť použitie videohry minimálne, pokiaľ nemá sprievodný komentár inštruktážny alebo vzdelávaci charakter a nie je úzko spätý s akciou, ktorá je vo videu zobrazená.
Prečítajte si viac o obsahu videohier a softvéru.
Vytváram návod na používanie softvéru
 

To, či môžete vo svojom videu, ktoré chcete speňažovať, ukázať používateľské rozhranie daného softvéru, závisí od práva na komerčné použitie, ktoré vám udeľuje licencia tohto softvéru.

Niekedy je potrebná zmluva s vlastníkom alebo dôkaz, že ste zaplatili licenčný poplatok. Použitie používateľského rozhrania daného softvéru musí byť minimálne, pokiaľ sprievodný komentár nemá inštruktážny alebo vzdelávaci charakter a nie je úzko spätý s akciou, ktorá je vo videu zobrazená.

Prečítajte si viac o obsahu videohier a softvéru.

Používam obsah, ktorý je voľným dielom
 

Ak má byť obsah voľným dielom, autorské práva naň museli vypršať, byť odňaté alebo už viac nesmú platiť. Ak preukážete, že obsah vášho videa je voľným dielom, môžete ho speňažovať (v závislosti od rozsahu, obmedzení a komerčných povolení licencie).

Kritériá na určenie, či je dielo voľným dielom, môžu byť rôzne v závislosti od mnohých faktorov.
Prečítajte si viac o voľnom diele.
Obsahuje moju pôvodnú nahrávku prevzatej skladby
 

Niektoré prevzaté skladby môžu byť vhodné na speňažovanie. Ak majú byť vhodné na speňažovanie, vydavateľ hudby si musí skladbu nárokovať cez systém Content ID a umožniť jej speňažovanie.

Ak skladba nebola nárokovaná, nemôžete speňažovať svoje video, pokiaľ nemáte výslovné písomné povolenie vlastníka práv na skladbu.

Použitie akejkoľvek komerčnej nahrávky zvuku, napríklad inštrumentálnej skladby, nahrávky karaoke alebo nahrávky živého koncertného vystúpenia interpreta, nespĺňa kritériá na speňažovanie.

Prečítajte si viac o speňažovaní vhodných videí prevzatých skladieb.

Používam svoju osobnú nahrávku verejného koncertu, podujatia, predstavenia a podobne

Aj keď ste niečo nahrali vy, pôvodný tvorca alebo autor obsahu zvyčajne vlastní práva potrebné na komerčné využitie tohto obsahu.

Ak chcete speňažovať svoju nahrávku vystúpenia na koncerte alebo predstavení, potrebujete výslovné písomné povolenie od pôvodného vlastníka práv.

Mám vlastnú nahrávku z televízie, disku DVD alebo CD

Aj keď ste niečo nahrali vy, pôvodný tvorca alebo autor obsahu môže vlastniť práva potrebné na komerčné využitie tohto obsahu.

Ak chcete speňažovať svoju nahrávku z televízora, disku DVD alebo CD, potrebujete výslovné písomné povolenie od pôvodného vlastníka práv zvukových alebo vizuálnych prvkov.

Nahrávam mnou zakúpený obsah

Hoci ste si obsah zakúpili, mnoho práv potrebných na komerčné použitie tohto obsahu vlastní spravidla samotný tvorca alebo autor.

Nemôžete speňažovať obsah tretej strany, ktorý ste si zakúpili, pokiaľ vám vlastník práv neudelí práva na komerčné použitie.

Nahrávam obsah mnou nájdený na internete

Aj keď ste našli obsah, ktorý je k dispozícii na internete bezplatne, vo väčšine prípadov je jeho skutočný autor držiteľom mnohých práv potrebných na komerčné použitie daného obsahu.

Ak chcete takýto obsah speňažovať, uistite sa, že máte všetky potrebné práva na jeho komerčné použitie.

Obsahuje hudbu z audioknižnice na YouTube

Hudbu z audioknižnice na YouTube môžete speňažovať.

Používam obsah tretej strany v rámci princípu fair use

Komerčné použitie sa pravdepodobne nebude považovať za oprávnené, aj keď je stále možné video speňažovať a pritom uplatňovať fair use. Viac informácií nájdete v článku Fair use na YouTube.


Stále potrebujete pomoc?

Ak stále neviete, aký druh obsahu môžete alebo nemôžete speňažovať, pozrite si kritériá speňažovania videí. Viac informácií o autorských právach, porušovaní autorských práv a princípe fair use nájdete v Centre autorských práv.

Materiál na tejto stránke je určený len na vzdelávacie účely a nejde o právne poradenstvo. Právne rady vyhľadávajte iba u právnika alebo právneho zástupcu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?