Aký typ obsahu je možné speňažiť?

Ak majú byť vaše videá vhodné na speňaženie, musíte vlastniť všetky potrebné práva na komerčné použitie všetkých vizuálnych a zvukových prvkov, či už patria vám alebo tretej strane.

Pokyny pre obsah, ktorý ste vytvorili:

  • Postupujte podľa pokynov pre komunitu YouTube.
  • Vytvorte všetky prvky videa, ako sú napríklad každodenné vlogy a domáce videá, návody pre šikovné ruky, originálne hudobné videá a originálne krátke filmy.
  • Uistite sa, že vlastníte všetky potrebné práva na komerčné použitie všetkých vizuálnych prvkov, ktoré ste vytvorili.
  • Upozorňujeme, že inzerenti s väčšou pravdepodobnosťou umiestnia reklamy na obsah vhodný pre inzerentov.

Pokyny pre obsah, ktorý ste nevytvorili:

  • Získajte práva na použitie a speňaženie tohto obsahu na YouTube.
  • Uistite sa, že rozumiete autorským právam.

Môžem speňažiť video, ak...

Kliknutím nižšie zistíte, či váš typ obsahu možno speňažiť a či na jeho použitie potrebujete preukázať práva na komerčné použitie.

Vytvoril(a) som všetok zvukový a vizuálny obsah


Obsah, ktorý ste vytvorili vy, môžete speňažiť, pokiaľ stále vlastníte práva na dané video.

Ak však máte zmluvu s hudobným vydavateľstvom, môžete, ale nemusíte mať právo na speňaženie vášho videa v závislosti od podmienok a obmedzení vašej zmluvy. V prípade potreby sa poraďte so svojím právnym zástupcom.

Na vytváranie vlastného obsahu používam softvér na úpravu zvuku alebo obrazu


Speňažiteľný obsah je možné vytvoriť aj pomocou softvéru na úpravu zvuku alebo obrazu, avšak vždy záleží na rozsahu, obmedzeniach a komerčných právach, ktoré sú zakotvené v danej licencii. Ak ste použili ukážky alebo slučky, skontrolujte, či licencia výslovne povoľuje ich komerčné použitie.

Používam bezplatný obsah alebo obsah s licenciou Creative Commons


Bezplatný obsah alebo obsah s licenciou Creative Commons môžete speňažiť, pokiaľ vám licenčná zmluva udeľuje práva na jeho komerčné použitie. Ak chcete obsah vo videu použiť na komerčné ciele, vlastníci práv niekedy požadujú, aby ste uviedli autora obsahu alebo poskytli doklad o nákupe.

Ďalšie informácie o tom, ako čítať licencie a rozumieť svojim právam.

Mám povolenie použiť zvuk alebo obraz vytvorený niekým iným

Takýto obsah môžete speňažiť, ale musíte nám poskytnúť explicitné písomné povolenie od držiteľa autorských práv, ktoré vám udeľuje práva na komerčné použitie takéhoto obsahu.
Hrám videohru alebo robím rekapituláciu videohry

Či sa obsah videohry dá alebo nedá využiť na speňaženie, závisí od toho, aké práva na komerčné použitie vám v licencii udeľuje vydavateľ danej videohry. Niektorí vydavatelia videohier môžu povoliť komerčné použitie obsahu ich videohier a potvrdiť toto povolenie vo svojej licenčnej zmluve.

V iných licenčných zmluvách vydavatelia nemusia udeliť práva na komerčné použitie videí, v ktorých je na dlhý čas zobrazený iba priebeh hry. Pri takýchto licenčných podmienkach musí byť použitie videohry minimálne alebo sprevádzané podrobným komentárom inštruktážneho alebo vzdelávacieho charakteru a musí byť úzko späté s akciou, ktorá je vo videu zobrazená.
Ďalšie informácie o obsahu videohier a softvéru.
Vytváram príručku o používaní softvéru
 

To, či môžete vo svojom videu, ktoré chcete speňažiť, ukázať používateľské rozhranie daného softvéru, závisí od práva na komerčné použitie, ktoré vám udeľuje licencia tohto softvéru.

V niektorých prípadoch budete potrebovať zmluvu s vydavateľom alebo dôkaz o zaplatení licenčného poplatku. V ostatných prípadoch musí byť použitie používateľského rozhrania softvéru minimálne alebo sprevádzané podrobným komentárom inštruktážneho alebo vzdelávacieho charakteru a musí byť úzko späté s akciou, ktorá je vo videu zobrazená.

Ďalšie informácie o obsahu videohier a softvéru.

Používam obsah, ktorý je voľným dielom
 

Ak má byť obsah voľným dielom, autorské práva naň museli vypršať, byť odňaté alebo už viac nesmú platiť. Ak viete preukázať, že obsah použitý vo videu je voľným dielom, možnosť speňažiť ho na stránkach služby YouTube závisí od rozsahu, obmedzení a povolení na komerčné použitie, ktoré sú zakotvené v danej licencii.

Kritériá pre určenie, či je dielo voľným dielom, môžu byť rôzne v závislosti od mnohých faktorov.
Ďalšie informácie o voľnom diele.
Obsahuje moju pôvodnú nahrávku prevzatej skladby
 

Niektoré cover verzie skladieb môžu byť vhodné na speňaženie. Ak majú byť vhodné na speňaženie, vydavateľ hudby si musí skladbu nárokovať cez systém Content ID a umožniť jej speňaženie.

Ak si skladbu nikto nenárokuje, je možné, že túto skladbu budete môcť speňažiť až po získaní výslovného písomného povolenia od príslušného vlastníka práv.

Použitie akejkoľvek komerčnej nahrávky zvuku, napr. inštrumentálnej skladby, nahrávky karaoke alebo živého koncertného vystúpenia interpreta, nespĺňa kritériá na speňaženie.

Ďalšie informácie o speňažení vhodných videí cover verzií.

Používam svoju osobnú nahrávku verejného koncertu, podujatia, predstavenia a pod.

Hoci ste niečo sám/sama nahrali, mnoho práv na komerčné použitie takéhoto obsahu vlastní pôvodný tvorca alebo autor obsahu, ktorý sa nahráva (teda skladateľ/textár piesne odohranej na koncerte).

Ak chcete speňažiť svoju nahrávku koncertu alebo vystúpenia, musíte mať explicitné písomné povolenie od pôvodného vlastníka práv na toto vystúpenie.

Urobil(a) som záznam z TV, disku DVD alebo CD

Hoci ste niečo nahrali sám/sama, mnoho práv na komerčné použitie takéhoto obsahu väčšinou vlastní pôvodný tvorca alebo autor obsahu, ktorý sa nahráva (teda producent odvysielanej televíznej relácie alebo seriálu).

Ak chcete speňažiť obsah nahratý z televízie, DVD alebo CD, musíte mať explicitné písomné povolenie od pôvodného vlastníka práv na nahraté zvukové alebo obrazové prvky.

Nahrám obsah, ktorý som si zakúpil(a)

Hoci ste si obsah zakúpili, mnoho práv potrebných na komerčné použitie tohto obsahu vlastní spravidla samotný tvorca alebo autor.

To znamená, že zakúpený obsah tretej strany nemôžete speňažiť, pokiaľ vám vlastník práv na tento obsah neudelí práva na jeho komerčné použitie.

Nahrám obsah, ktorý som našiel/našla na internete

Aj keď ste nahrali obsah, ktorý je k dispozícii na internete bezplatne, vo väčšine prípadov je jeho skutočný autor držiteľom mnohých práv potrebných na komerčné použitie daného obsahu.

Ak chcete takýto obsah speňažiť, uistite sa, že máte všetky potrebné práva na jeho komerčné použitie.

Obsahuje hudbu z Audioknižnice YouTube

Hudbu z Audioknižnice YouTube môžete speňažiť.

Použil(a) som obsah tretej strany v rámci princípu fair use

Komerčné použitie pravdepodobne nebude považované za oprávnené, aj keď je stále možné speňažiť video a pritom využiť fair use. Ďalšie informácie nájdete na webe Čo je to fair use? . 


Stále potrebujete pomoc?

Ak stále neviete, aký druh obsahu môžete alebo nemôžete speňažiť, pozrite si kritériá na speňaženie videa. Ďalšie informácie o autorských právach, porušovaní autorských práv a princípe fair use nájdete v centre autorských práv.

Materiál na tejto stránke je určený len na vzdelávacie účely a nejde o právne poradenstvo. Právne rady vyhľadávajte iba u právnika alebo právneho zástupcu.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?