Jaké druhy obsahu mohu zpeněžit?

Aby videa splňovala podmínky pro zpeněžení, musíte vlastnit veškerá nezbytná práva ke komerčnímu využití všech vytvořených obrazových a zvukových prvků.

Obsah, který vytváříte sami:

  • Postupujte v souladu s pokyny pro komunitu YouTube.
  • Vytvořte veškeré prvky videa sami. Například pravidelné videoblogy, domácí videa, návody pro kutily, originální hudební videa a krátké filmy.
  • Je třeba, abyste vlastnili veškerá nezbytná práva ke komerčnímu využití všech vytvořených obrazových prvků.
  • Pamatujte na to, že inzerenti preferují pro svoji reklamu obsah, který je vhodný pro inzerenty.

Obsah, který jste sami nevytvořili:

Mohu video zpeněžit, pokud…

Kliknutím na vybranou možnost níže si rozbalíte informace o tom, zda je možné daný typ obsahu zpeněžit a zda je v takovém případě nutné prokazovat práva ke komerčnímu využití.

Vytvořil(a) jsem veškerý zvukový a vizuální obsah


Obsah, který jste vytvořili vy, můžete zpeněžit, pokud stále vlastníte práva k danému videu.

Pokud máte smlouvu s hudební společností, vlastní video můžete zpeněžit podle podmínek a omezení této smlouvy. Možná bude nutné poradit se s právníkem.

Pro vytváření svého obsahu používám software pro editaci zvuku nebo obrazu


Pro vytváření zpeněžitelného obsahu můžete používat software pro editaci zvuku nebo obrazu v závislosti na rozsahu, omezeních a komerčních oprávněních. Pokud jste použili samply nebo smyčky, zkontrolujte, zda licence výslovně povoluje jejich komerční využití.

Používám bezplatný obsah nebo obsah s licencí Creative Commons


Bezplatný obsah nebo obsah s licencí Creative Commons můžete zpeněžit, pokud vám licenční smlouva uděluje práva i k jeho komerčnímu využití. Vlastníci práv po vás někdy mohou požadovat, abyste uvedli tvůrce obsahu nebo poskytli doklad o koupi, pokud ho chcete použít ve videu pro komerční účely.

Podívejte se, jak z licenčního ujednání zjistit svá práva.

Mám svolení použít obraz nebo zvuk vytvořený někým jiným

Tento obsah můžete zpeněžit, ale musíte mít výslovné písemné povolení od vlastníka práv, které vám uděluje právo ke komerčnímu použití v jakékoli chvíli.
Hraji videohru nebo ukazuji, jak hrou projít

Obsah videohry lze či nelze využít ke zpeněžení podle toho, jaká práva ke komerčnímu využití vám v licenci uděluje vydavatel videohry. Někteří vydavatelé videoher umožňují využívání veškerého videoherního obsahu ke komerčnímu využití a příslušné povolení uvádějí v licenčních podmínkách.

Jiní vydavatelé ve svých licenčních ujednáních nepovolují komerční využití videí, která zobrazují delší úseky hry. Na základě takových podmínek je možné pouze minimální využití videohry, není-li doprovázena podrobným komentářem s instruktážním nebo vzdělávacím obsahem, který se vztahuje výhradně k zobrazované akci.
Podívejte se na další informace o obsahu videoher a softwaru.
Vytvářím návod, který ukazuje používání nějakého softwaru
 

Zobrazování uživatelského rozhraní softwaru ve videu určeném ke zpeněžení závisí na tom, jaká práva ke komerčnímu využití uděluje licence k tomuto softwaru.

Je možné, že někdy budete potřebovat smlouvu s vydavatelem nebo doklad o tom, že jste zaplatili licenční poplatek. Využití uživatelského rozhraní softwaru musí být pouze minimální, není-li obsah v komentáři instruktážního nebo vzdělávacího charakteru a vztahuje se výhradně k zobrazované akci.

Podívejte se na další informace o obsahu videoher a softwaru.

Používám obsah, který je ve veřejném vlastnictví
 

Obsah se stává veřejným vlastnictvím ve chvíli, kdy jeho autorská práva vyprší či propadnou nebo je nelze nadále uplatňovat. Pokud prokážete, že obsah ve vašem videu je volné dílo, můžete využít zpeněžení (v závislosti na rozsahu, omezeních a komerčních oprávněních).

Kritéria, podle kterých se posuzuje veřejné vlastnictví obsahu, jsou závislá na mnoha faktorech.
Podívejte se na další informace o veřejném vlastnictví.
Video obsahuje moji originální nahrávku převzaté skladby
 

Některé převzaté skladby lze zpeněžit. To je možné v případě, kdy si skladbu nárokuje hudební vydavatel prostřednictvím systému Content ID a nastaví u ní zpeněžení.

Pokud si skladbu nenárokoval, nemůžete video zpeněžit, pokud nemáte výslovný písemný souhlas od vlastníka práv k dané skladbě.

Komerční zvuková nahrávka, například instrumentální stopa, nahrávka pro karaoke nebo živé koncertní vystoupení umělce, nesplňuje podmínky pro zpeněžení.

Podívejte se na další informace o zpeněžení vhodných videí s převzatým obsahem.

Používám svou osobní nahrávku veřejných koncertů, událostí, představení apod.

I když jste něco natočili sami, řadu práv potřebných ke komerčnímu využití tohoto obsahu vlastní obvykle původní tvůrce nebo autor obsahu na pozadí.

Pokud chcete zpeněžit nahrávku koncertního vystoupení nebo představení, musíte mít výslovné písemné povolení od původního vlastníka práv.

Pořídil(a) jsem záznam z televize nebo disku DVD či CD

I když jste něco natočili sami, řadu práv potřebných ke komerčnímu využití tohoto obsahu může vlastnit tvůrce nebo autor nahraného obsahu.

Ke zpeněžení své vlastní nahrávky televizního pořadu nebo záznamu z DVD či CD potřebujete písemné povolení od vlastníka práv k nahraným obrazovým a zvukovým prvkům.

Nahraji obsah, který jsem zakoupil(a)

I když jste něco sami zakoupili, řadu práv potřebných ke komerčnímu využití tohoto obsahu vlastní zpravidla samotný tvůrce nebo autor.

Obsah třetích stran nemůžete zpeněžit, pokud vám vlastník práv neudělil práva ke komerčnímu využití.

Nahraji obsah, který jsem našel (našla) online

I když jste něco našli online zdarma, řadu práv potřebných ke komerčnímu využití tohoto obsahu vlastní obvykle samotný autor.

Pokud chcete takový obsah zpeněžit, musíte k němu mít veškerá potřebná práva ke komerčnímu využití.

Video obsahuje hudbu ze zvukové knihovny YouTube

Hudbu ze Zvukové knihovny YouTube můžete zpeněžit.

Použiji obsah třetí strany na základě principu „fair use“

Komerční využití s největší pravděpodobností nebude považováno za odpovídající principu fair use, i když je možné video zpeněžit a přitom se principem fair use hájit. Více informací naleznete v článku „Fair use“ na YouTube


Potřebujete další pomoc?

Pokud si stále nejste jisti, jaký typ obsahu lze zpeněžit, projděte si naše kritéria zpeněžení videa. Další informace o autorských právech, porušení autorských práv a principu fair use najdete v centru pro autorská práva.

Materiál na této stránce je poskytnut výhradně pro vzdělávací účely a není právním poradenstvím. O právní radu žádejte pouze právníka nebo právního zástupce.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?