От какъв вид съдържание мога да получа възможност за приходи?

За да отговарят видеоклиповете ви на условията за възможност за приходи, трябва да притежавате всички права за употреба с търговска цел на всички визуални и аудиоелементи.

Указания за създадено от вас съдържание:

 • Спазвайте правилата на общността на YouTube.
 • Създавайте самостоятелно всички елементи на видеоклипа.Примерите включват:
  • дневни видеоблогове;
  • домашни видеоклипове;
  • видеоклипове от типа „Направи си сам“;
  • уроци;
  • оригинални музикални видеоклипове;
  • оригинални късометражни филми.
 • Уверете се, че притежавате всички необходими права за употреба с търговска цел на всички създадени от вас визуални елементи.
 • Имайте предвид, че е по-вероятно рекламодателите да показват реклами с подходящо за рекламодатели съдържание.

Указания за чуждо съдържание:

Мога ли да получа възможност за приходи от видеоклипа си, ако…

Кликнете по-долу, за да видите дали можете да имате възможност за приходи от своя тип съдържание и дали трябва да докажете, че притежавате правата за ползване му с търговска цел.

Цялото аудио- и видеосъдържание е създадено от мен


Можете да имате възможност за приходи от съдържанието, при условие че все още притежавате правата върху видеоклипа.

Ако имате договор със звукозаписна компания, възможността за приходи от видеоклипа ви зависи от условията или ограниченията на споразумението. Може да се наложи да се консултирате с адвокат.

Използвам софтуер за редактиране на аудио- и/или визуални материали, за да създавам собствено съдържание

За създаването на съдържание с възможност за приходи можете да използвате софтуер за редактиране на аудио- и визуални материали. Възможността за приходи зависи от обхвата, ограниченията и търговските разрешения на лиценза. Ако сте ползвали извадки или повтаряния, употребата им с търговска цел трябва изрично да е разрешена в лиценза.

Използвам съдържание без заплащане на лицензионни възнаграждения или такова с лиценз Creative Commons


Можете да имате възможност за приходи от съдържание без заплащане на лицензионни възнаграждения или от такова с лиценз Creative Commons, ако лицензионното споразумение ви предоставя правата за ползването му с търговска цел.Понякога притежателите на права изискват от вас да посочите създателя на съдържанието или да предоставите доказателство за покупка, за да ползвате материала с търговска цел във видеоклипа си.

Научете как да четете лицензите, за да разбирате правата си.

Имам разрешение да използвам аудио- и/или визуални материали, създадени от някой друг

Можете да имате възможност за приходи, но трябва да имате изрично писмено разрешение, чрез което притежателят на правата ви дава права за ползване с търговска цел по всяко време.
Играя или създавам подробни указания за видеоигра

Правата за ползване с търговска цел, предоставени ви в лиценза от съответния издател, указват дали можете да ползвате съдържание от видеоигра за възможност за приходи. Някои издатели на видеоигри е възможно да ви позволяват да използвате цялото съдържание с търговска цел и потвърждават това в лицензионните си споразумения.

В други лицензионни споразумения е възможно издателите да не предоставят права за търговска употреба за видеоклипове, които просто показват процеса на игра за продължителен период от време. За тези лицензионни условия употребата на видеоигри трябва да е минимална, освен ако свързаният с нея подробен коментар не е с обучаващ или образователен характер и стриктно свързан с показваното действие.

Създавам урок, показващ ползването на софтуер

Възможността за приходи от ваше съдържание за потребителски интерфейс на софтуер зависи от правата за търговска употреба, предоставени от лиценза за софтуера.

Понякога може да ви е необходим договор с издателя или доказателство за платена лицензионна такса. Използването на потребителски интерфейс на софтуер трябва да е минимално, освен ако в коментарите не е посочено, че е:

 • с обучаващ или образователен характер;
 • стриктно свързано с показваното действие.

Научете повече за съдържанието от видеоигри и софтуер.

Използвам съдържание, което е обществено достояние
 

Съдържанието става обществено достояние, когато авторските права на произведението са изтекли, отказани или вече не са приложими. Ако докажете, че съдържанието във видеоклипа ви е обществено достояние, можете да имате възможност за приходи (в зависимост от обхвата, ограниченията и търговските разрешения на лиценза).

Критерият за квалифициране като обществено достояние може да се различава в зависимост от множество фактори.
Научете повече за общественото достояние.
Съдържа мой оригинален запис на кавър песен

Някои кавър песни е възможно да отговарят на условията за възможност за приходи. За да отговаря на условията, музикалният издател трябва да заяви права върху песента чрез системата Content ID и да избере да получи възможност за приходи от нея.

Ако върху песента не са заявени права, не можете да получите възможност за приходи от видеоклипа си. Първо трябва да имате писмено разрешение от съответния собственик на правата върху песента.

Ползването на търговски звукозапис, като инструментал, караоке запис или концертно изпълнение на живо от изпълнител, не отговаря на условията за възможност за приходи.

Научете повече за възможността за приходи от отговарящи на условията кавър видеоклипове.

Използвам свой личен запис на обществени концерти, събития, предавания и др.

Въпреки че може да сте записали нещо самостоятелно, обикновено реалният създател или автор на съответното съдържание притежава правата, необходими за търговската употреба на това съдържание.

Ако искате да имате възможност за приходи от записа си на изпълнение на живо от концерт или представление, трябва да получите изрично писмено разрешение от първоначалния собственик на правата.

Направих запис от телевизия, DVD или CD диск

Въпреки че може да сте записали нещо самостоятелно, създателят или авторът на съответното съдържание, което се записва, е възможно да притежава правата, необходими за търговската употреба на това съдържание.

За да имате възможност за приходи от записа си от телевизионно предаване, DVD или CD диск, трябва да получите писмено разрешение от съответния собственик на правата над аудио- или визуалните елементи, които сте записали.

Качвам закупено от мен съдържание

Въпреки че може да сте купили нещо, обикновено реалният му създател или автор притежава голяма част от правата, необходими за търговската употреба на съответното съдържание.

Не можете да получите възможност за приходи от купено съдържание на трета страна, освен ако собственикът на правата върху него не ви предостави права за ползване с търговска цел.

Качвам съдържание, намерено в интернет

Въпреки че е възможно да сте намерили онлайн безплатно съдържание, обикновено реалният му създател притежава голяма част от правата, необходими за търговската употреба на съответното съдържание.

Ако искате да имате възможност за приходи от такова съдържание, трябва да имате всички необходими права за ползването му с търговска цел.

Съдържа музика от фонотеката на YouTube

Можете да имате възможност за приходи от музика от фонотеката на YouTube.

Ползвам съдържание на трети страни под формата на честна употреба

Употребата с търговска цел е по-малко вероятно да се счита за честна, въпреки че е възможно да имате възможност за приходи от видеоклип и при това да се възползвате от защитата на честната употреба. За още информация отворете статията Честна употреба в YouTube.

Все още се нуждаете от помощ?

Ако все още не знаете със сигурност от какво съдържание можете или не можете да имате възможност за приходи, прегледайте критериите за възможност за приходи от видеоклипове. За повече информация относно авторските права, нарушаването на авторски права и честната употреба, посетете Центъра за авторски права.

Материалът на тази страница е предоставен единствено за образователни цели и не представлява правен съвет. Трябва да търсите такъв само от адвокат или законен представител.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false