Formáty reklamy na YouTube

Keď zapnete speňažovanie videa, vedľa vašich videí sa môžu zobrazovať reklamy niekoľkých typov.

Formát reklamy Umiestnenie Platforma Špecifikácie
Obsahové reklamy

Zobrazuje sa napravo od videa a nad zoznamom návrhov videí. Pri väčších prehrávačoch sa môže táto reklama zobraziť pod prehrávačom. Počítače 300 × 60

Prekryvné reklamy

Polopriehľadné prekryvné reklamy, ktoré sa zobrazujú v 20 % spodnej časti videa. Počítače Text alebo obrázkové reklamy s veľkosťou 468 x 60 alebo 728 x 90

Preskočiteľné videoreklamy

Preskočiteľné videoreklamy, ktoré v prípade potreby umožňujú divákovi preskočiť reklamy po piatich sekundách. Vkladajú sa pred hlavným videom, počas neho alebo po ňom.

Ak túto možnosť zapnete, môže sa zobraziť kombinácia po sebe nasledujúcich preskočiteľných reklám a mikrospotov. 

Počítače, mobilné zariadenia, televízory a herné konzoly Prehrávajú sa v prehrávači videa.

Nepreskočiteľné videoreklamy

Nepreskočiteľné videoreklamy si musí divák pozrieť celé a až potom sa spustí video.

Tieto reklamy sa môžu zobrazovať pred hlavným videom, počas neho alebo po ňom.

 

Počítače a mobilné zariadenia

Prehrávajú sa v prehrávači videa.

Dĺžka 15 až 20 sekúnd v závislosti od miestnych štandardov.

Mikrospoty

Nepreskočiteľné videoreklamy s dĺžkou do šesť sekúnd, ktoré sa musia prehrať predtým, ako si môžete pozrieť video.

Ak túto možnosť zapnete, môže sa zobraziť kombinácia po sebe nasledujúcich preskočiteľných reklám a mikrospotov. 

Počítače a mobilné zariadenia Prehrávajú sa vo videoprehrávači, dĺžka do 6 sekúnd

Sponzorované karty

Sponsored cards

Sponzorované karty zobrazujú obsah, ktorý môže byť relevantný pre vaše video, ako napríklad produkty spomenuté vo videu.

Divákom sa na niekoľko sekúnd zobrazí upútavka na kartu. Ak chcú diváci prehliadať karty, môžu tiež kliknúť na príslušnú ikonu v pravom hornom rohu videa.

Počítače a mobilné zariadenia Veľkosti kariet sa líšia.

Pri veľmi krátkych videách (približne 30 sekúnd) sa môžu niektoré formáty videoreklám, ako sú nepreskočiteľné i preskočiteľné reklamy a mikrospoty, zobrazovať s menšou pravdepodobnosťou. Deje sa to preto, aby sme lepšie optimalizovali celkové zapojenie divákov a výnosy v priebehu relácie na YouTube.

Získajte profesionálne tipy týkajúce sa výberu formátov reklám, ktoré sa zobrazujú vo vašich videách.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?