Baguhin ang pamamahagi ng video

Piliin kung gagawing available ang iyong mga video sa lahat ng platform, o sa mga naka-monetize na platform lang, gamit ang setting ng pamamahagi. Hindi mababago ng mga user na hindi nagmo-monetize ng mga partner ang setting ng pamamahagi.

Itakda ang pamamahagi ng video

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang Menu, piliin ang Content at pagkatapos ay ang video na gusto mong i-edit.
 3. Mag-scroll sa ibaba ng menu at pagkatapos ay i-click ang MAGPAKITA PA.
 4. Sa ilalim ng "Lisensya at pamamahagi" sa kahong Pamamahagi, pumili sa “Sa lahat ng lugar” at “Gawing available lang ang video na ito sa mga naka-monetize na platform”.
 5. Piliin ang I-save.

Mga video na may mga claim

Ang mga setting ng pamamahagi na nalalapat sa video ay nakadepende kung may na-claim na content ang video o wala.

 • Kung ang video ay isang na-claim na video, ang setting ng pamamahagi ng naghahabol ang malalapat, hindi ang setting ng user.
 • Kung ang video ay isang video na naglalaman ng na-claim na musika, ang setting ng pamamahagi ng naghahabol ang malalapat sa video, hindi ang setting ng creator.

Ang kaibahan sa pagitan ng mga naka-monetize na platform at lahat ng platform

Ang mga sumusunod na platform ay mga halimbawa ng mga platform na itinuturing naming pinagkakakitaan:

 • www.youtube.com
 • YouTube app
 • YouTube app sa mga TV kasama na ang Xbox, Android TV, PlayStation, at Chromecast
 • m.youtube.com na ina-access mula sa karamihan ng mga smartphone
 • YouTube app sa Apple TV

Bukod pa sa mga naka-monetize na platform na binanggit sa itaas, kasama sa, pero hindi limitado sa "lahat ng platform" ang sumusunod:

 • YouTube app na naka-pre install sa iOS 5 at mas luma
 • mga YouTube legacy app sa mga feature phone at TV
 • m.youtube.com na ina-access mula sa mga feature phone
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false
false