Baguhin ang pamamahagi ng video

Piliin kung gagawing available ang iyong mga video sa lahat ng platform, o sa mga naka-monetize na platform lang, gamit ang setting ng pamamahagi. Hindi mababago ng mga user na hindi nagmo-monetize ng mga partner ang setting ng pamamahagi.

Itakda ang pamamahagi ng video

 1. Mag-sign in sa YouTube Studio.
 2. Mula sa kaliwang Menu, piliin ang Content at pagkatapos ay ang video na gusto mong i-edit.
 3. Buksan ang tab na Advanced.
 4. Sa kahong Pamamahagi , pumili sa “Sa lahat ng lugar” at “Gawing available lang ang video na ito sa mga naka-monetize na platform.”
 5. Piliin ang I-save.

Mga video na may mga claim

Ang mga setting ng pamamahagi na nalalapat sa video ay nakadepende kung may na-claim na content ang video o wala.

 • Kung ang video ay isang na-claim na video, ang setting ng pamamahagi ng naghahabol ang malalapat, hindi ang setting ng user.
 • Kung ang video ay isang video na naglalaman ng na-claim na musika, ang setting ng pamamahagi ng naghahabol ang malalapat sa video, hindi ang setting ng creator.

Ang kaibahan sa pagitan ng mga naka-monetize na platform at lahat ng platform

Ang mga sumusunod na platform ay mga halimbawa ng mga platform na itinuturing naming pinagkakakitaan:

 • www.youtube.com
 • YouTube app
 • YouTube app sa mga TV kasama na ang Xbox, Android TV, PlayStation, at Chromecast
 • m.youtube.com na ina-access mula sa karamihan ng mga smartphone
 • YouTube app sa Apple TV

Bukod pa sa mga naka-monetize na platform na binanggit sa itaas, kasama sa, pero hindi limitado sa "lahat ng platform" ang sumusunod:

 • YouTube app na naka-pre install sa iOS 5 at mas luma
 • mga YouTube legacy app sa mga feature phone at TV
 • m.youtube.com na ina-access mula sa mga feature phone
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?
Search
I-clear ang paghahanap
Isara ang paghahanap
Mga app ng Google
Pangunahing menu
Maghanap sa Help Center
true
59
false