Báo cáo tỷ lệ quảng cáo

Báo cáo thu nhập được cập nhật vào ngày 10 tháng 2 năm 2016 với tên chỉ số và tên báo cáo mới. Dữ liệu minh họa ở đây tương tự như vậy. Tìm hiểu thêm về thay đổi cho Báo cáo thu nhập.
Báo cáo tỷ lệ quảng cáo chỉ được cung cấp cho các Đối tác YouTube có quyền truy cập vào dữ liệu doanh thu trong tài khoản của họ.

Báo cáo tỷ lệ quảng cáo cung cấp dữ liệu về doanh thu quảng cáo trên YouTube, số lần phát lại kiếm tiền ước tính, chi phí trên mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) và số lần hiển thị quảng cáo cho quảng cáo chạy trên nội dung của bạn. Sử dụng báo cáo này để đánh giá hiệu suất của các loại quảng cáo với nhau theo thời gian tương đối.

Lưu ý: Giá trị trong báo cáo tỷ lệ quảng cáo sẽ không khớp với số liệu trong Báo cáo doanh thu. Báo cáo tỷ lệ quảng cáo hiển thị tổng số liệu (số tiền nhà quảng cáo đã thanh toán để chạy quảng cáo). Báo cáo doanh thu hiển thị doanh thu ròng (số tiền bạn sẽ được thanh toán), bao gồm phần chia sẻ doanh thu và quyền sở hữu theo phần.

Xem báo cáo tỷ lệ quảng cáo của bạn

Creator Studio Classic

Bạn có thể truy cập trực tiếp vào Báo cáo tỷ lệ quảng cáo hoặc làm theo các bước sau:
 1. Đăng nhập vào YouTube.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy chọn tài khoản của bạn > Creator Studio.
 3. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Analytics > Tỷ lệ quảng cáo.

Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm

 1. Đăng nhập vào phiên bản YouTube Studio thử nghiệm. Nếu bạn chưa dùng thử phiên bản thử nghiệm, hãy tìm hiểu thêm tại đây
 2. Trong menu bên trái, hãy nhấp vào Analytics.
 3. Nhấp vào tab Kiếm doanh thu.
 4. Nhấp vào thẻ Loại quảng cáo để xem thêm thông tin.
Tìm hiểu thêm về Phiên bản YouTube Studio thử nghiệm - ngôi nhà mới có mọi thứ mà người sáng tạo quan tâm.

 

Lưu ý: Bạn có thể nhìn thấy các chỉ số khác nhau trong YouTube Analytics tùy vào nền tảng, ví dụ như Creator Studio phiên bản cũ cho máy tính để bàn, YouTube Studio cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng YouTube Studio. Điều này là do các chỉ số cập nhật trong Analytics trên YouTube Studio (cả phiên bản máy tính để bàn và ứng dụng) được cung cấp nhanh hơn trên Creator Studio phiên bản cũ.

Cách sử dụng báo cáo tỷ lệ quảng cáo

Lưu ý: Từ tháng 7 năm 2015, chỉ các chỉ số dựa trên lần hiển thị mới hỗ trợ phân tích theo Loại quảng cáo. Nếu bạn đã chọn Số lần phát lại kiếm tiền ước tính hoặc CPM dựa trên phát lại và tham số Loại quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy nội dung Không áp dụng trong bảng.

Có nhiều cách khác nhau để xem báo cáo Tỷ lệ quảng cáo vì một lần phát lại video có thể có nhiều lần hiển thị quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo ở đầu video và quảng cáo lớp phủ). Bạn có thể xem chỉ số liệu dựa trên số lần hiển thị hoặc chỉ số dựa trên lượt phát lại.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Tỷ lệ quảng cáo để xem những thông tin sau:

 • Loại quảng cáo: Định dạng quảng cáo và nền tảng mua quảng cáo đó. Thông tin phân tích này chỉ dành cho doanh thu quảng cáo trên YouTube và chỉ số dựa trên lần hiển thị.
 • Doanh thu quảng cáo trên YouTube: Doanh thu quảng cáo ước tính trên YouTube từ tất cả các nguồn quảng cáo do Google bán trong phạm vi ngày và khu vực đã chọn. Doanh thu quảng cáo trên YouTube phải tuân theo nội dung điều chỉnh cuối tháng và không bao gồm quảng cáo do đối tác phân phối. Không nên nhầm lẫn doanh thu quảng cáo trên YouTube với thu nhập hoặc doanh thu ròng, bao gồm phần sở hữu và các thỏa thuận chia sẻ doanh thu.
 • CPM dựa trên phát lại (chi phí trên mỗi nghìn lần hiển thị): Tổng doanh thu trung bình ước tính trên mỗi nghìn lần phát lại, trong đó một hoặc nhiều quảng cáo hiển thị. Chỉ hỗ trợ thông tin phân tích theo khu vực địa lý và ngày.
 • Số lần phát lại kiếm tiền ước tính: Một lần phát lại kiếm tiền là khi người xem xem video của bạn (tức là một lượt xem) và được hiển thị ít nhất một lần hiển thị quảng cáo hoặc khi người xem bỏ xem trong khi quảng cáo đầu video mà không tiếp cận video của bạn (tức là một lần bỏ). Chỉ hỗ trợ thông tin phân tích theo khu vực địa lý và ngày.
 • Lần hiển thị: Một lần hiển thị được ghi lại bất cứ khi nào quảng cáo hiển thị với người xem. Có thể có một hoặc nhiều quảng cáo trên mỗi lần phát lại. Ví dụ: một video có thể hiển thị một quảng cáo đầu video có thể bỏ qua và một quảng cáo hiển thị hình ảnh trong cùng lượt phát lại đó, dẫn đến hai lần hiển thị.
 • CPM (chi phí mỗi lần nghìn hiển thị): Chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lần hiển thị hoặc tổng doanh thu trung bình ước tính trên một nghìn lần hiển thị quảng cáo phân phối, không phụ thuộc vào số lần phát lại video mà quảng cáo được hiển thị trên đó.

Loại quảng cáo trong báo cáo

Nhà quảng cáo có hai cách đặt quảng cáo trên YouTube:

 • Chạy quảng cáo trên YouTube đã đặt giá thầu và định giá thông qua hình thức đấu giá quảng cáo.
 • Dành riêng một vị trí trên trang web thông qua Đại diện bán hàng của YouTube hoặc DoubleClick MediaVisor. Đây được gọi là hình thức Mua vị trí truyền thông dành riêng.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Tỷ lệ quảng cáo để xem thông tin về các loại quảng cáo sau đây:

 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Đấu giá) bao gồm quảng cáo nội dung đa phương tiện, quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh có dạng lớp phủ ở cuối video với kích thước 300 x 250 hoặc dạng đơn vị video trong danh sách video đề xuất hoặc dạng thẻ tài trợ hoặc kết hợp nhiều dạng. Chúng tôi bán loại quảng cáo này cho các nhà quảng cáo thông qua hình thức đấu giá.
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Dành riêng), hay còn gọi là Quảng cáo biểu ngữ, là những quảng cáo biểu ngữ 300x250 hiển thị ở bên phải của video chính.
 • Quảng cáo video không thể bỏ qua (Đấu giá) là quảng cáo trong video có thể chạy trước, trong hoặc sau video của bạn. Chúng tôi bán loại quảng cáo này cho các nhà quảng cáo thông qua hình thức đấu giá.
 • Quảng cáo đệm (Đấu giá) là quảng cáo trong luồng dài 6 giây có thể chạy trước video chính. Chúng tôi bán loại quảng cáo này cho các nhà quảng cáo thông qua hình thức đấu giá.
 • Quảng cáo video không thể bỏ qua (Dành riêng) là quảng cáo trong video có thể chạy trước, trong hoặc sau video của bạn. Quảng cáo không thể bỏ qua dành riêng được bán cho các nhà quảng cáo dưới dạng Mua phương tiện truyền thông dành riêng.
 • Quảng cáo video có thể bỏ qua (Đấu giá) là quảng cáo trong luồng được chèn vào trước hoặc trong video chính. Người xem có thể chọn bỏ qua những quảng cáo video này sau 5 giây. Chúng tôi bán loại quảng cáo này cho các nhà quảng cáo thông qua hình thức đấu giá.
 • Quảng cáo video có thể bỏ qua (Dành riêng) là quảng cáo trong luồng được chèn vào trước hoặc trong video chính. Người xem có thể chọn bỏ qua những quảng cáo video này sau 5 giây. Những quảng cáo video có thể bỏ qua này được bán cho các nhà quảng cáo dưới dạng Mua phương tiện truyền thông dành riêng.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?