Báo cáo tỷ lệ quảng cáo

Báo cáo thu nhập được cập nhật vào ngày 10 tháng 2 năm 2016 bằng tên chỉ số và báo cáo mới. Dữ liệu minh họa ở đây tương tự như vậy. Tìm hiểu thêm về thay đổi cho Báo cáo thu nhập.
Báo cáo tỷ lệ quảng cáo chỉ khả dụng với Đối tác YouTube có quyền truy cập vào dữ liệu doanh thu trong tài khoản của họ.

Báo cáo tỷ lệ quảng cáo cung cấp dữ liệu về doanh thu quảng cáo trên YouTube, số lần phát lại kiếm tiền ước tính, chi phí trên mỗi nghìn lần hiển thị (CPM) và số lần hiển thị quảng cáo cho quảng cáo chạy trên nội dung của bạn. Sử dụng báo cáo để đánh giá mức độ thực hiện các loại quảng cáo khác nhau theo thời gian tương đối với một loại khác.

Lưu ý: Giá trị trong báo cáo tỷ lệ quảng cáo sẽ không khớp với số liệu trong Báo cáo doanh thu. Báo cáo tỷ lệ quảng cáo hiển thị tổng số liệu (số tiền nhà quảng cáo đã thanh toán để chạy quảng cáo). Báo cáo doanh thu hiển thị doanh thu ròng (số tiền bạn sẽ được thanh toán), một yếu tố trong chia sẻ doanh thu và quyền sở hữu theo phần.

Xem báo cáo tỷ lệ quảng cáo của bạn

Bạn có thể chuyển thẳng đến báo cáo Tỷ lệ quảng cáo hoặc làm theo các bước sau đây.

 1. Đăng nhập vào tài khoản YouTube của bạn.
 2. Ở góc trên cùng bên phải, hãy chọn tài khoản của bạn > Creator Studio.
 3. Trong menu bên trái, nhấp vào Analytics > Tỷ lệ quảng cáo.

Cách sử dụng báo cáo tỷ lệ quảng cáo

Lưu ý: Từ tháng 7 năm 2015, chỉ các chỉ số dựa trên lần hiển thị mới hỗ trợ phân tích theo Loại quảng cáo. Nếu bạn đã chọn Số lần phát lại kiếm tiền ước tính hoặc CPM dựa trên phát lại và tham số Loại quảng cáo, bạn sẽ nhìn thấy Không áp dụng trong bảng.

Có nhiều cách khác nhau để xem báo cáo Tỷ lệ quảng cáo vì một lần phát lại video có thể có nhiều lần hiển thị quảng cáo (chẳng hạn như quảng cáo ở đầu video và quảng cáo lớp phủ). Bạn có thể xem chỉ số dựa trên lần hiển thị hoặc chỉ số dựa trên phát lại.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Tỷ lệ quảng cáo để xem:

 • Loại quảng cáo: Định dạng quảng cáo và nền tảng mua. Phân tích này chỉ khả dụng cho doanh thu quảng cáo trên YouTube và chỉ số dựa trên lần hiển thị.
 • Doanh thu quảng cáo trên YouTube: Doanh thu quảng cáo ước tính trên YouTube từ tất cả các nguồn quảng cáo do Google bán trong phạm vi ngày và vùng đã chọn. Doanh thu quảng cáo trên YouTube phải tuân theo điều chỉnh cuối tháng và không bao gồm quảng cáo do đối tác phân phối. Không nên nhầm lẫn tổng doanh thu với thu nhập hoặc doanh thu ròng, một yếu tố trong thỏa thuận chia sẻ doanh thu và phần sở hữu của bạn.
 • CPM dựa trên phát lại (chi phí trên mỗi nghìn lần hiển thị): Tổng doanh thu trung bình ước tính trên mỗi nghìn lần phát lại, trong đó một hoặc nhiều quảng cáo hiển thị. Chỉ hỗ trợ phân tích theo khu vực địa lý và ngày.
 • Số lần phát lại kiếm tiền ước tính: Một lần phát lại kiếm tiền là khi người xem xem video của bạn (tức là một lượt xem) và được hiển thị ít nhất một lần hiển thị quảng cáo hoặc khi người xem bỏ xem trong khi quảng cáo đầu video mà không tiếp cận video của bạn (tức là một lần bỏ). Chỉ hỗ trợ phân tích theo khu vực địa lý và ngày.
 • Lần hiển thị: Một lần hiển thị được ghi lại bất cứ khi nào quảng cáo hiển thị với người xem. Có thể có một hoặc nhiều quảng cáo trên mỗi lần phát lại. Ví dụ: một video có thể hiển thị một quảng cáo đầu video có thể bỏ qua và một quảng cáo hiển thị hình ảnh trong cùng lượt phát lại đó, dẫn đến hai lần hiển thị.
 • CPM (chi phí mỗi lần nghìn hiển thị): Chi phí hiệu quả trên mỗi nghìn lần hiển thị hoặc tổng doanh thu trung bình ước tính trên một nghìn lần hiển thị quảng cáo phân phối, không phụ thuộc vào số lần phát lại video mà quảng cáo được hiển thị trên đó.

Loại quảng cáo trong báo cáo

Nhà quảng cáo có hai cách đặt quảng cáo trên YouTube:

 • Chạy các quảng cáo trên YouTube được đấu giá và định giá thông qua phiên Đấu giá AdWords.
 • Dành riêng một vị trí trên trang web thông qua Đại diện bán hàng của YouTube hoặc DoubleClick MediaVisor. Đây được gọi là Mua phương tiện truyền thông dành riêng.

Bạn có thể sử dụng báo cáo Tỷ lệ quảng cáo để xem thông tin về các loại quảng cáo sau đây:

 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Đấu giá) bao gồm quảng cáo nội dung đa phương tiện, quảng cáo hình ảnh hoặc quảng cáo hiển thị hình ảnh xuất hiện dưới dạng lớp phủ ở cuối video với kích thước 300x250, dưới dạng đơn vị video trong danh sách các video được đề xuấ, dưới dạng thẻ tài trợ hoặc kết hợp cả hai. Những quảng cáo này được bán cho các nhà quảng cáo qua đấu giá của AdWords.
 • Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Dành riêng), cũng được gọi là Quảng cáo biểu ngữ, là những quảng cáo biểu ngữ 300x250 hiển thị ở bên phải của video chính.
 • Quảng cáo video không thể bỏ qua (Đấu giá) là những quảng cáo video trong luồng có thể chạy trước, trong hoặc sau video của bạn. Những quảng cáo không thể bỏ qua này được bán cho các nhà quảng cáo qua Đấu giá của AdWords.
 • Quảng cáo đệm (Đấu giá) là quảng cáo trong luồng dài 6 giây có thể chạy trước video chính. Những quảng cáo không thể bỏ qua này được bán cho các nhà quảng cáo qua Đấu giá của AdWords.
 • Quảng cáo video không thể bỏ qua (Dành riêng) là những quảng cáo video trong luồng có thể chạy trước, trong hoặc sau video của bạn. Quảng cáo không thể bỏ qua dành riêng được bán cho các nhà quảng cáo dưới dạng Mua phương tiện truyền thông dành riêng.
 • Quảng cáo video có thể bỏ qua (Đấu giá) là quảng cáo trong luồng được chèn vào trước hoặc trong video chính. Người xem có thể chọn bỏ qua những quảng cáo video này sau năm giây. Những quảng cáo này được bán cho các nhà quảng cáo qua đấu giá của AdWords.
 • Quảng cáo video có thể bỏ qua (Dành riêng) là quảng cáo trong luồng được chèn vào trước hoặc trong video chính. Người xem có thể chọn bỏ qua những quảng cáo video này sau năm giây. Những quảng cáo video có thể bỏ qua này được bán cho các nhà quảng cáo dưới dạng Mua phương tiện truyền thông dành riêng.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?