รายงานอัตราโฆษณา

รายงานรายได้มีการอัปเดตชื่อรายงานใหม่และชื่อเมตริกใหม่ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2016 โดยข้อมูลที่แสดงจะยังคงเหมือนเดิม ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในรายงานรายได้
รายงานอัตราโฆษณาใช้ได้เฉพาะสำหรับพาร์ทเนอร์ YouTube ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลรายได้ในบัญชีของตนเองเท่านั้น

รายงานอัตราโฆษณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากโฆษณาบน YouTube การเล่นที่สร้างรายได้โดยประมาณ ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง (CPM) และการแสดงผลโฆษณาจากโฆษณาที่แสดงในเนื้อหาของคุณ ใช้รายงานนี้ในการประเมินเชิงเปรียบเทียบว่าโฆษณาประเภทต่างๆ มีประสิทธิภาพอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป

หมายเหตุ: ค่าในรายงานอัตราโฆษณาอาจไม่ตรงกับตัวเลขในรายงานรายได้ รายงานอัตราโฆษณาจะแสดงตัวเลขรวม (จำนวนเงินที่ผู้ลงโฆษณาจ่ายเพื่อลงโฆษณา) ส่วนรายงานรายได้จะแสดงรายได้สุทธิ (จำนวนเงินที่คุณจะได้รับ) ซึ่งนำส่วนแบ่งรายได้และสัดส่วนการเป็นเจ้าของมาพิจารณาด้วย

ดูรายงานอัตราโฆษณา

Creator Studio แบบคลาสสิก

คุณไปที่รายงานอัตราโฆษณาได้โดยตรง หรือทำตามขั้นตอนด้านล่าง
 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
 2. เลือกบัญชี > Creator Studio ที่ด้านขวาบน
 3. คลิก Analytics > อัตราโฆษณาในเมนูทางด้านซ้าย

YouTube Studio เบต้า

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio เบต้า หากยังไม่ได้ลองใช้เบต้า ดูข้อมูลเพิ่มเติม 
 2. คลิก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
 3. คลิกแท็บสร้างรายได้
 4. คลิกการ์ดประเภทโฆษณาเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ YouTube Studio ซึ่งเป็นบ้านหลังใหม่ที่รวบรวมทุกสิ่งที่ครีเอเตอร์ให้ความสำคัญ

 

หมายเหตุ: คุณอาจเห็นเมตริกใน YouTube Analytics ที่ต่างกันในแต่ละแพลตฟอร์ม ทั้งใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิกบนคอมพิวเตอร์ YouTube Studio บนคอมพิวเตอร์ หรือแอป YouTube Studio โดยเมตริกล่าสุดนั้นใช้งานใน Analytics บน YouTube Studio (ทั้งบนคอมพิวเตอร์และในแอป) ได้เร็วกว่าใน Creator Studio เวอร์ชันคลาสสิก

วิธีใช้รายงานอัตราโฆษณา

หมายเหตุ: ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 เมตริกตามการแสดงผลมีการแจกแจงรายละเอียดตามประเภทโฆษณา หากคุณเคยเลือกมิติข้อมูลการเล่นที่สร้างรายได้โดยประมาณหรือ CPM ตามการเล่น และประเภทโฆษณา คุณจะเห็นใช้ไม่ได้ในตาราง

การดูรายงานอัตราโฆษณาทำได้หลายวิธีเนื่องจากการเล่นวิดีโอรายการเดียวสามารถแสดงผลโฆษณาหลายรายการได้ (เช่น โฆษณาตอนต้นและโฆษณาซ้อนทับ) คุณดูได้ทั้งเมตริกตามการแสดงผลหรือเมตริกตามการเล่น

สิ่งที่คุณใช้รายงานอัตราโฆษณาเพื่อดูได้

 • ประเภทโฆษณา: รูปแบบโฆษณาและแพลตฟอร์มการซื้อ รายละเอียดนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับรายได้จากโฆษณาบน YouTube และเมตริกตามการแสดงผล
 • รายได้จากโฆษณาบน YouTube: รายได้จากโฆษณาบน YouTube โดยประมาณจากแหล่งโฆษณาที่จำหน่ายโดย Google ทั้งหมดสำหรับช่วงวันที่และภูมิภาคที่เลือก รายได้ประเภทนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการปรับค่าใช้จ่ายเมื่อสิ้นเดือน และจะไม่รวมโฆษณาที่พาร์ทเนอร์แสดง รายได้จากโฆษณาบน YouTube แตกต่างจากรายได้หรือรายได้สุทธิซึ่งนำส่วนแบ่งรายได้และสัดส่วนการเป็นเจ้าของมาพิจารณาด้วย
 • CPM ตามการเล่น (ต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง): รายได้สุทธิเฉลี่ยโดยประมาณต่อการเล่นพันครั้งซึ่งแสดงโฆษณาตั้งแต่ 1 รายการขึ้นไป แสดงเฉพาะรายละเอียดตามภูมิศาสตร์และวันที่
 • การเล่นที่สร้างรายได้โดยประมาณ: การเล่นที่สร้างรายได้จะเกิดขึ้นเมื่อมีผู้ดูวิดีโอของคุณ (คือ มีจำนวนการเข้าชม) และมีการแสดงโฆษณาให้เห็นอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือเมื่อผู้ดูเลิกดูในช่วงโฆษณาตอนต้นโดยที่ยังไม่ได้เข้าถึงวิดีโอของคุณ (เช่น การหยุดดูวิดีโอกลางคัน) แสดงเฉพาะรายละเอียดตามภูมิศาสตร์และวันที่
 • การแสดงผล: ระบบจะบันทึกการแสดงผลทุกครั้งที่มีการแสดงโฆษณาต่อผู้ดู ซึ่งอาจมีโฆษณาเพียงรายการเดียวหรือหลายรายการต่อการเล่น 1 ครั้ง ตัวอย่างเช่น วิดีโอ 1 รายการสามารถแสดงโฆษณาตอนต้นที่ข้ามได้และโฆษณาแบบดิสเพลย์ในระหว่างการเล่นครั้งเดียวกันนี้ ซึ่งทำให้เกิดเป็นการแสดงผล 2 ครั้ง
 • CPM (คือต้นทุนต่อการแสดงผลพันครั้ง): รายได้รวมเฉลี่ยโดยประมาณต่อการแสดงผลโฆษณาพันครั้ง โดยไม่เกี่ยวข้องกับจำนวนการเล่นวิดีโอที่มีการแสดงโฆษณา

ประเภทโฆษณาในรายงาน

ผู้ลงโฆษณาจะลงโฆษณาใน YouTube ได้ 2 วิธีด้วยกัน ดังนี้

 • การลงโฆษณาบน YouTube ที่เสนอและกำหนดราคาผ่านการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา
 • การจองตำแหน่งบนเว็บไซต์ผ่านตัวแทนฝ่ายขายของ YouTube หรือ DoubleClick MediaVisor วิธีนี้เรียกว่าการซื้อสื่อที่จองไว้

คุณใช้รายงานอัตราโฆษณาเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาประเภทต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

 • โฆษณาแบบดิสเพลย์ (ประมูล) จะประกอบไปด้วยสื่อสมบูรณ์ รูปภาพ หรือโฆษณาแบบดิสเพลย์ที่ปรากฏเป็นโฆษณาซ้อนทับที่ด้านล่างของวิดีโอขนาด 300x250 เป็นหน่วยวิดีโอในรายการวิดีโอแนะนำ เป็นการ์ดสนับสนุน หรือเป็นหลายรูปแบบรวมกัน โดยโฆษณาเหล่านี้จะขายให้กับผู้ลงโฆษณาผ่านการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา
 • โฆษณาแบบดิสเพลย์ (จอง) หรือที่เรียกอีกอย่างว่าโฆษณาแบนเนอร์ ซึ่งเป็นป้ายโฆษณาขนาด 300x250 ที่จะปรากฏอยู่ทางด้านขวาของวิดีโอหลัก
 • โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ (ประมูล) เป็นโฆษณาวิดีโอในสตรีมที่เล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโอได้ โดยโฆษณาแบบข้ามไม่ได้เหล่านี้จะขายให้กับผู้ลงโฆษณาผ่านการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา
 • โฆษณาบัมเปอร์ (ประมูล) เป็นโฆษณาในสตรีมความยาว 6 วินาทีที่จะแสดงก่อนวิดีโอหลักได้ โดยโฆษณาแบบข้ามไม่ได้เหล่านี้จะขายให้กับผู้ลงโฆษณาผ่านการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา
 • โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ (จอง) เป็นโฆษณาวิดีโอในสตรีมที่เล่นก่อน ระหว่าง หรือหลังวิดีโอของคุณได้ โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ที่จองไว้จะขายให้กับผู้ลงโฆษณาในรูปการซื้อสื่อที่จองไว้
 • โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้ (จอง) เป็นโฆษณาในสตรีมที่แทรกไว้ก่อนหรือระหว่างวิดีโอหลัก ซึ่งผู้ชมอาจเลือกที่จะข้ามโฆษณาวิดีโอเหล่านี้ได้หลังจากผ่านไปแล้ว 5 วินาที โดยโฆษณาเหล่านี้จะขายให้กับผู้ลงโฆษณาผ่านการประมูลเพื่อแสดงโฆษณา
 • โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้ (จอง) เป็นโฆษณาในสตรีมที่แทรกไว้ก่อนหรือระหว่างวิดีโอหลัก ผู้ดูเลือกที่จะข้ามโฆษณาวิดีโอเหล่านี้ได้หลังจากผ่านไป 5 วินาที โฆษณาวิดีโอที่ข้ามได้เหล่านี้จะขายให้กับผู้ลงโฆษณาเป็นการซื้อสื่อที่จองไว้
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร