Raport „Dane dotyczące reklam”

Raporty o zarobkach zostały zmienione 10 lutego 2016 r. Zmianie uległy nazwa raportu i nazwy zawartych w nim danych. Wyświetlane dane pozostają bez zmian. Dowiedz się więcej o zmianach w raportach o zarobkach.
Raport „Dane dotyczące reklam” mogą zobaczyć wyłącznie partnerzy YouTube, którzy na swoich kontach mają dostęp do danych o przychodach.

Raport „Dane dotyczące reklam” zawiera dane na temat przychodów z reklam w YouTube, szacowanych odtworzeń generujących przychody, kosztu tysiąca odtworzeń (CPM) oraz wyświetleń reklam pojawiających się w Twoich treściach. Dzięki raportowi możesz ocenić okresową skuteczność różnych typów reklam w stosunku do innych.

Uwaga: wartości podane w raporcie „Dane dotyczące reklam” nie będą zgodne z liczbami w raporcie „Przychody”. Raport o danych dotyczących reklam pokazuje wartości brutto (kwotę, którą reklamodawcy zapłacili za wyświetlanie reklam). Natomiast raport o przychodach przedstawia przychód netto (kwotę, którą otrzymasz), uwzględniający dzielenie się przychodami i podział własności.

Wyświetlanie raportu „Dane dotyczące reklam”

Klasyczna wersja Studia twórców

Raport Dane dotyczące reklam możesz otworzyć bezpośrednio lub wykonując poniższe czynności.
 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. W prawym górnym rogu wybierz ikonę swojego konta > Studio twórców.
 3. W menu po lewej stronie kliknij Analytics > Dane dotyczące reklam.

YouTube Studio w wersji beta

 1. Zaloguj się w YouTube Studio w wersji beta. Jeśli jeszcze nie należysz do grupy testerów wersji beta, dowiedz się więcej
 2. W menu po lewej stronie kliknij Analityka.
 3. Kliknij kartę Przychody.
 4. Kliknij kartę Typy reklam, aby dowiedzieć się więcej.
Dowiedz się więcej o YouTube Studio – nowym miejscu, w którym twórcy znajdą wszystkie najważniejsze dla nich informacje.

 

Uwaga: dane w Statystykach YouTube mogą się różnić w zależności od używanej platformy – wersji klasycznej, YouTube Studio na komputery lub aplikacji YouTube Studio. Aktualne dane są dostępne szybciej w Statystykach w YouTube Studio (zarówno na komputerze, jak i w aplikacji) niż w klasycznej wersji Studia twórców.

Korzystanie z raportu „Dane dotyczące reklam”

Uwaga: od lipca 2015 r. wyświetlenie podziału ze względu na typ reklamy jest możliwe wyłącznie dla danych opartych na wyświetleniach. Jeżeli wybrano Szacowane odtworzenia generujące przychody lub CPM wg odtworzeń oraz wymiar Typ reklamy, w tabeli wyświetli się informacja Niedostępne.

Istnieją różne sposoby przedstawienia raportu o danych dotyczących reklam, ponieważ pojedyncze odtworzenie filmu może zawierać wiele wyświetleń reklam (np. reklamę przed filmem i nakładkę reklamową). Możesz przeglądać dane oparte na wyświetleniach lub na odtworzeniach.

Co znajduje się w raporcie „Dane dotyczące reklam”

 • Typ reklamy: format reklamy i jej platforma zakupowa. Ten podział jest dostępny wyłącznie dla danych o przychodach z reklam w YouTube oraz danych opartych na wyświetleniach reklam.
 • Przychody z reklam w YouTube: szacunkowy przychód z reklam w YouTube, pochodzący ze wszystkich źródeł reklamowych sprzedanych przez Google w wybranym zakresie dat i regionie. Przychód z reklam w YouTube podlega korekcie na koniec miesiąca i nie uwzględnia reklam wyświetlanych przez partnerów. Przychodów z reklam w YouTube nie należy mylić z zarobkami lub przychodem netto, który uwzględnia podział własności oraz umowy dotyczące udziałów w przychodach.
 • CPM wg odtworzeń: szacunkowy przychód brutto na tysiąc odtworzeń, w których wyświetlana jest co najmniej jedna reklama. Te dane można podzielić jedynie według lokalizacji i daty.
 • Szacowane odtworzenia generujące przychody: odtworzenie generuje przychody, jeśli widz obejrzy Twój film („wyświetlenie”) i zobaczy co najmniej jedną reklamę, lub jeśli przerwie oglądanie w trakcie reklamy przed filmem i w ogóle nie dotrze do Twojego filmu („porzucenie”). Te dane można podzielić jedynie według lokalizacji i daty.
 • Wyświetlenia reklamy: wyświetlenie jest rejestrowane za każdym razem, gdy reklama zostanie wyświetlona widzowi. Na jedno odtworzenie może przypadać jedna reklama lub więcej. Na przykład w danym filmie może zostać pokazana jedna reklama z możliwością pominięcia przed filmem oraz jedna reklama displayowa, co daje dwa wyświetlenia na jedno odtworzenie.
 • CPM (koszt tysiąca odtworzeń): efektywny koszt tysiąca odtworzeń lub szacowane średnie przychody brutto na tysiąc wyświetleń reklam, bez względu na to, jakiej liczby odtworzeń filmu wymagało ich pokazanie.

Typy reklam w raporcie

Reklamodawcy mają dwa sposoby umieszczania reklam w YouTube:

 • Mogą wyświetlać reklamy wycenione na aukcji reklam.
 • Mogą zarezerwować miejsce na stronie za pośrednictwem przedstawiciela handlowego YouTube lub za pomocą aplikacji DoubleClick MediaVisor. Nazywa się to zakupem zarezerwowanej przestrzeni reklamowej.

Raport o danych dotyczących reklam możesz wykorzystać do wyświetlenia informacji o takich typach reklam jak:

 • Reklamy displayowe (aukcyjne), które obejmują reklamy multimedialne, graficzne i reklamy displayowe, pojawiające się zarówno jako nakładka u dołu filmu, jako baner 300 x 250 lub jako jednostka wideo na liście polecanych filmów, a także jako sponsorowana karta lub połączenie wymienionych typów. Reklamodawcy kupują je na aukcji reklam.
 • Reklamy displayowe (zarezerwowane), czyli inaczej banery reklamowe, mają rozmiar 300 x 250 i pojawiają się po prawej stronie głównego filmu.
 • Reklamy bez możliwości pominięcia (aukcyjne), czyli reklamy typu In-Stream, które mogą być wyświetlane przed filmem, w jego trakcie i po nim. Reklamodawcy kupują je na aukcji reklam.
 • Bumpery reklamowe (aukcyjne), czyli 6-sekundowe reklamy In-Stream, które mogą być wyświetlane przed filmem. Reklamodawcy kupują je na aukcji reklam.
 • Reklamy bez możliwości pominięcia (zarezerwowane), czyli reklamy typu In-Stream, które mogą być wyświetlane przed filmem, w jego trakcie i po nim. Zarezerwowane reklamy bez możliwości pominięcia reklamodawcy kupują jako zarezerwowaną przestrzeń reklamową.
 • Reklamy z możliwością pominięcia (aukcyjne), czyli reklamy typu In-Stream wstawiane przed filmem lub w jego trakcie. Użytkownik może je pominąć po pięciu sekundach. Reklamodawcy kupują je na aukcji reklam.
 • Reklamy z możliwością pominięcia (zarezerwowane), czyli reklamy typu In-Stream wstawiane przed filmem lub w jego trakcie. Użytkownik może je pominąć po pięciu sekundach. Reklamodawcy mogą je kupować jako zarezerwowaną przestrzeń reklamową.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?