Giới thiệu về các định dạng quảng cáo video

Bật phụ đề trên YouTube để xem phụ đề bằng ngôn ngữ của bạn. Chọn biểu tượng cài đặt Hình ảnh biểu tượng cài đặt trên YouTube ở cuối trình phát video, sau đó chọn "Phụ đề" rồi chọn ngôn ngữ của bạn.


 


 

"Quảng cáo khám phá dạng video" hiện được gọi là "quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu". Ngoài sự thay đổi về tên, các chức năng của định dạng quảng cáo này vẫn hoạt động như cũ.

Trong Google Ads, bạn có thể tạo những chiến dịch video hấp dẫn bằng một loạt các định dạng quảng cáo dạng video nhằm thu hút khách hàng theo nhiều cách, trên YouTube và trên các trang web đối tác video của Google. Các định dạng quảng cáo dạng video có sẵn bao gồm:

  Trong luồng phát có thể bỏ qua Trong nguồn cấp dữ liệu Trong luồng phát không thể bỏ qua Quảng cáo đệm Quảng cáo ngoài luồng phát và Nội dung đi kèm
  Hình ảnh về quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua Hình ảnh về quảng cáo khám phá video Hình ảnh về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua Hình ảnh về quảng cáo đệm Hình ảnh về quảng cáo ngoài luồng phát
Ưu điểm: Người dùng có thể bỏ qua, nên bạn có thể biết mức độ chú ý Hiển thị cho người dùng có mức độ tương tác cao trong giai đoạn khám phá và tìm thông tin Người dùng không thể bỏ qua, nên họ phải xem toàn bộ thông điệp của bạn Thông điệp nhanh không thể bỏ qua, giúp nâng cao mức độ nhận biết hoặc củng cố các quảng cáo khác Nâng cao mức độ nhận biết của người dùng bên ngoài Google khi họ đang duyệt xem các trang web mà họ yêu thích
Quảng cáo này được phân phát ở đâu? Video trên YouTube, trong luồng phát trên Đối tác video của Google (GVP), Ứng dụng Đối tác video của Google (GVP)* Danh sách video trên Trang chủ của YouTube, YouTube Tìm kiếm Video trên YouTube, trong luồng phát trên Đối tác video của Google (GVP), Ứng dụng Đối tác video của Google (GVP)* Video trên YouTube, trong luồng phát trên Đối tác video của Google (GVP), Ứng dụng Đối tác video của Google (GVP)* Đối tác video của Google (GVP)*
Thời lượng video tối đa là bao nhiêu? Không có thời lượng tối đa (nên ngắn hơn 3 phút) Không có thời lượng tối đa 15–30 giây 6 giây Không có thời lượng tối đa
Lượt xem có được báo cáo trong Google Ads không? Không Không
Số lượt xem công khai có thể tăng lên không? Có (video có thời lượng dưới 10 giây thì không) Không Không
Có thể tái tiếp thị cho người xem không? Không Không
Có thể dùng những chiến dịch nào? Chiến dịch Video thúc đẩy hành động (VAC), chiến dịch thúc đẩy lượt xem video (VVC), chiến dịch Video tăng cường phạm vi tiếp cận (VRC) VAC, VVC, VRC VRC VAC, VRC Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video (VAC)

*Khi chọn sử dụng Đối tác video của Google (GVP)

Mặc dù nội dung quảng cáo dạng video phải được lưu trữ trên YouTube, nhưng quảng cáo dạng video vẫn có thể xuất hiện trên YouTube cũng như trên những trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google (tuỳ thuộc vào chế độ cài đặt chiến dịch và định dạng quảng cáo của bạn).

Bài viết này mô tả lợi ích của quảng cáo dạng video và so sánh nhiều định dạng quảng cáo dạng video có sẵn. Hãy tìm hiểu chi tiết về các định dạng ở bên dưới. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chính sách và yêu cầu của chúng tôi. Để tìm hiểu cách tạo video trong Google Ads, hãy xem bài viết Tạo video bằng Thư viện thành phần. Để tìm hiểu cách thêm giọng lồng tiếng vào video, hãy xem bài viết Thêm giọng lồng tiếng vào chiến dịch Video.

Hình ảnh về tất cả các định dạng quảng cáo video

Lưu ý: Mục tiêu của chiến dịch thúc đẩy khách hàng "cân nhắc thương hiệu và sản phẩm" đã được kết hợp với mục tiêu về "mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận". Giờ đây, bạn có thể tìm thấy tất cả các loại chiến dịch phụ đó cho cả hai mục tiêu trong mục "Mức độ nhận biết và cân nhắc". Việc hợp nhất này giúp đơn giản hoá trải nghiệm lựa chọn mục tiêu của nhà quảng cáo và mang đến một nơi tập trung cho tất cả các loại chiến dịch phụ giúp quảng bá thương hiệu.

 


Quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua (Skippable in-stream)

Hình ảnh về quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua khi bạn có nội dung video muốn quảng cáo trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube, cũng như trên các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua phát trước, trong hoặc sau các video khác hoặc dưới dạng quảng cáo xen kẽ toàn màn hình phát trước khi người xem có thể tiếp tục phát trong một ứng dụng di động. Sau 5 giây, người xem có thể bỏ qua quảng cáo.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo trong luồng phát có thể bỏ qua xuất hiện ở các trang xem trên YouTube, cũng như ở các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Với chiến lược đặt giá thầu CPV, bạn sẽ trả phí khi người xem đã xem được 30 giây video (hay toàn bộ thời lượng video nếu video đó ngắn hơn 30 giây) hoặc tương tác với video của bạn, tuỳ theo điều kiện nào đến trước.

Với các chiến lược đặt giá thầu CPM mục tiêu, CPA mục tiêu và Tối đa hoá lượt chuyển đổi, bạn sẽ trả phí dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu nào cho chiến dịch để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Doanh số bán hàng
 • Khách hàng tiềm năng
 • Lưu lượng truy cập trang web
 • Mức độ nhận biết và cân nhắc

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn "Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu" trong Google Ads.

 


Quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua (Non-skippable in-stream)

Hình ảnh về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua khi bạn có nội dung video mà bạn muốn quảng bá trước, trong hoặc sau các video khác trên YouTube, cũng như trên những trang web và ứng dụng chạy trên đối tác video của Google, và bạn muốn người dùng xem toàn bộ thông điệp mà không bỏ qua video của bạn.

Lưu ý: Quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua dài 30 giây sẽ có trong Google Ads từ đầu năm 2024. Trước thời điểm đó, bạn có thể liên hệ với người đại diện bán hàng để thêm quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua dài 30 giây.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua có thời lượng 30 giây (hoặc ngắn hơn) và phát trước, trong hoặc sau các video khác. Người xem không thể bỏ qua quảng cáo này.

Lưu ý: Một số quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua cũng có thể xuất hiện trên YouTube TV nếu đủ điều kiện. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về quảng cáo trên YouTube TV.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua xuất hiện ở các video trên YouTube và ở các trang web cũng như ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Quảng cáo trong luồng phát không thể bỏ qua sử dụng phương pháp đặt giá thầu CPM mục tiêu. Do vậy, bạn sẽ trả phí dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu nào cho chiến dịch để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Mức độ nhận biết và cân nhắc

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn "Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu" trong Google Ads.

 


Quảng cáo dạng video phù hợp với ngành dọc

Phương pháp hay nhất là tối ưu hoá chiến dịch Quảng cáo ứng dụng, chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất và chiến dịch Video bằng cách sử dụng video dọc trong thành phần mẫu quảng cáo. Chế độ video dọc toàn màn hình phù hợp với thiết bị di động sẽ giúp cải thiện mức độ tương tác của chiến dịch đối với người xem video trên thiết bị di động.

Đối với YouTube, video dọc được hỗ trợ trong tất cả những chiến dịch video đủ điều kiện với các vị trí phù hợp trong nguồn cấp dữ liệu, trong luồng phát, trên YouTube Tìm kiếm và YouTube Shorts. Trong một số trường hợp, bạn chỉ cần thêm thành phần video dọc vào chiến dịch Video thúc đẩy hành động là đã có thể tăng số lượt chuyển đổi thêm 10-20% so với việc chỉ sử dụng video ngang cho YouTube Shorts.

Ngoài YouTube, quảng cáo của bạn cũng chạy trên đối tác video của Google để tiếp cận thêm nhiều người. Phần lớn khoảng không quảng cáo của đối tác video của Google tập trung vào chiều dọc (như các ứng dụng trò chơi và video) để sử dụng thành phần video vuông và dọc một cách hiệu quả hơn.

Lưu ý: Chúng tôi cũng có thể phân phát video dọc trong nguồn cấp dữ liệu cho những người sử dụng máy tính vì thành phần hoạt động hiệu quả nhất sẽ được phân phát dựa trên hành vi và môi trường của người dùng.

Để bắt đầu tạo các thành phần video dọc, hãy tìm hiểu thêm về cách tạo video trong Google Ads.

 


Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu (In-feed video)

Hình ảnh về quảng cáo khám phá video

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Sử dụng quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu để quảng bá nội dung video ở những nơi video đó có thể được khám phá, bao gồm việc xuất hiện bên cạnh video có liên quan trên YouTube, trong kết quả tìm kiếm trên YouTube hoặc trên trang chủ YouTube dành cho thiết bị di động.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu gồm một hình thu nhỏ từ video của bạn cùng với một vài dòng chữ. Mặc dù kích thước và hình thức chính xác của quảng cáo có thể khác nhau tuỳ theo vị trí quảng cáo xuất hiện, nhưng quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu luôn mời người dùng nhấp để xem video. Sau đó, video sẽ phát trên trang xem hoặc trang chủ của kênh trên YouTube.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo dạng video trong nguồn cấp dữ liệu xuất hiện:

 • Trong kết quả tìm kiếm trên YouTube
 • Bên cạnh video có liên quan trên YouTube
 • Trên trang chủ dành cho thiết bị di động của YouTube

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ chỉ bị tính phí khi người dùng nhấp để xem quảng cáo hoặc trong một số trường hợp khi họ xem quảng cáo tự động phát trong ít nhất 10 giây.

Tôi cần chọn mục tiêu nào cho chiến dịch để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Mức độ nhận biết và cân nhắc

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn "Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu" trong Google Ads.

 


Quảng cáo đệm (Bumper)

Hình ảnh về quảng cáo đệm

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo đệm khi bạn muốn tiếp cận người xem một cách rộng rãi bằng một thông điệp ngắn gọn và dễ nhớ.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo đệm có thời lượng là 6 giây (hoặc ngắn hơn) và phát trước, trong hoặc sau một video khác. Người xem không có lựa chọn bỏ qua quảng cáo.

Lưu ý: Nếu đủ điều kiện, một số quảng cáo đệm cũng có thể xuất hiện trên YouTube TV. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về quảng cáo trên YouTube TV.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo đệm xuất hiện ở các video trên YouTube cũng như ở các trang web và ứng dụng chạy trên các đối tác video của Google.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Quảng cáo đệm sử dụng phương pháp đặt giá thầu CPM mục tiêu. Do vậy, bạn sẽ trả phí dựa trên số lượt hiển thị quảng cáo.

Tôi cần chọn (các) mục tiêu nào cho chiến dịch để sử dụng định dạng quảng cáo này?

 • Mức độ nhận biết và cân nhắc

Lưu ý: Bạn cũng có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi chọn "Tạo một chiến dịch mà không cần hướng dẫn về mục tiêu" trong Google Ads.

 


Quảng cáo ngoài luồng phát và Nội dung đi kèm

Hình ảnh về quảng cáo ngoài luồng phát

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Hãy sử dụng quảng cáo ngoài luồng phát và Nội dung đi kèm khi bạn muốn mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo dạng video trên thiết bị di động, nhờ đó tiếp cận thêm nhiều khách hàng.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Quảng cáo ngoài luồng phát khi bắt đầu phát sẽ không có âm thanh. Người xem có thể nhấn vào quảng cáo để bật tiếng cho video. Quảng cáo ngoài luồng phát được thiết kế để tăng phạm vi tiếp cận của video với mức chi phí tiết kiệm.

Định dạng quảng cáo này xuất hiện ở đâu?

Quảng cáo ngoài luồng phát là quảng cáo chỉ dành cho thiết bị di động, xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau trên các đối tác video của Google. Trên web dành cho thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện trong biểu ngữ. Trong các ứng dụng di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện ở dạng quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu hoặc quảng cáo gốc ở cả chế độ màn hình dọc và chế độ toàn màn hình.

Nội dung đi kèm xuất hiện trên các trang web cũng như web và ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Quảng cáo ngoài luồng phát có thể xuất hiện trên nhiều vị trí trên thiết bị di động. Đối với các vị trí trên web dành cho thiết bị di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện ở dạng quảng cáo biểu ngữ. Trong các ứng dụng di động, quảng cáo ngoài luồng phát xuất hiện ở dạng quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu hoặc quảng cáo gốc ở cả chế độ màn hình dọc và chế độ toàn màn hình.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Bạn sẽ trả phí cho quảng cáo ngoài luồng phát dựa trên chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị có thể xem (vCPM). Vì vậy, bạn chỉ phải trả phí khi có ai đó phát video của bạn trong 2 giây trở lên.

 


Quảng cáo trên đầu trang chủ (Masthead)

Hình ảnh về Quảng cáo trên trang đầu

Khi nào tôi nên sử dụng định dạng quảng cáo này?

Bạn có thể sử dụng định dạng quảng cáo này khi muốn nâng cao mức độ nhận biết về một sản phẩm hay dịch vụ mới, hoặc khi muốn tiếp cận lượng khán giả lớn trong khoảng thời gian ngắn, chẳng hạn như sự kiện bán hàng giảm giá.

Bạn chỉ có thể sử dụng quảng cáo trên đầu trang chủ nếu đã đặt trước thông qua đại diện bán hàng của Google.

Định dạng quảng cáo này hoạt động như thế nào?

Máy tính

 • Một video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu sẽ tự động chạy không có tiếng trong tối đa 30 giây ở đầu bảng tin cập nhật trên Trang chủ YouTube. Quảng cáo trên trang đầu có thể xuất hiện ở định dạng màn hình rộng hoặc theo tỷ lệ khung hình 16:9 và có chứa một bảng thông tin ở bên phải. Bảng này sẽ tự động sử dụng nội dung trong kênh của bạn. Bạn có thể tùy ý đưa tối đa 2 video đi kèm vào bảng này. Người dùng có thể nhấp vào biểu tượng tắt tiếng nếu muốn nghe âm thanh từ video.
 • Sau khi tự động phát, video chính sẽ mặc định trở thành hình thu nhỏ video. Khi nhấp vào video hoặc nhấp vào hình thu nhỏ, người dùng sẽ được đưa đến trang xem YouTube để xem video.

Thiết bị di động

 • Ở đầu ứng dụng YouTube hoặc danh sách video trên Trang chủ m.youtube.com, video nổi bật trong quảng cáo trên đầu trang chủ sẽ tự động phát mà không có tiếng cho đến hết thời lượng video.
 • Quảng cáo dạng video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động có chứa một hình thu nhỏ video, dòng tiêu đề có thể tuỳ chỉnh, văn bản mô tả và lời kêu gọi hành động (CTA) bên ngoài. Quảng cáo dạng video nổi bật trên trang đầu cho thiết bị di động cũng tự động lấy tên kênh và biểu tượng từ kênh của nhà quảng cáo. Khi người dùng nhấp vào quảng cáo trên đầu trang chủ cho thiết bị di động, quảng cáo này sẽ chuyển sang trang xem YouTube để phát video nổi bật.

Màn hình TV

 • Video nổi bật trong Quảng cáo trên trang đầu tự động phát (nếu được hỗ trợ) không có tiếng trong toàn bộ thời lượng của video ở đầu ứng dụng YouTube dành cho TV. Quảng cáo trên đầu trang chủ có thể xuất hiện ở định dạng màn hình rộng hoặc theo tỷ lệ khung hình 16:9. Mọi người có thể sử dụng điều khiển từ xa của TV để tương tác với Quảng cáo trên trang đầu. Sau khi tự động phát, video chính sẽ mặc định trở thành hình thu nhỏ video. Khi nhấp vào video hoặc hình thu nhỏ, người dùng sẽ được đưa đến trang xem video để xem toàn màn hình.
 • Bạn không thể thêm CTA vào quảng cáo trên đầu trang chủ trên màn hình TV.

Tôi sẽ bị tính phí như thế nào?

Vì chỉ có thể sử dụng quảng cáo trên đầu trang chủ nếu đã đặt trước, nên bạn sẽ trả theo chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM). Bạn có thể làm việc với nhóm quảng cáo của Google để nhận được mức giá ước tính và các mục tiêu về lượt hiển thị của chiến dịch.

 


Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính