ใช้ YouTube ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

รับประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจาก YouTube ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยใช้เคล็ดลับในหน้านี้ แป้นพิมพ์ลัดจะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้ YouTube

ค้นหาใน YouTube และผลการค้นหา

ค้นหาวิดีโอใน YouTube

 1. ไปที่ YouTube
 2. ไปที่ช่องค้นหาด้านบนของหน้าโดยใช้แป้นพิมพ์ /
 3. ป้อนข้อความค้นหาแล้วกด Enter

ผลการค้นหา

หน้าผลการค้นหาจะมีส่วน "หรือคุณหมายถึง" ซึ่งจะแนะนำคำที่เหมาะสม หากคุณสะกดคำผิด ผลการค้นหาแต่ละรายการจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อวิดีโอ ทั้งนี้ การเลือกที่ชื่อจะเป็นการเล่นวิดีโอนั้น
 • ชื่อช่องที่โพสต์วิดีโอ
 • ระยะเวลานับตั้งแต่อัปโหลดวิดีโอและจำนวนครั้งที่มีผู้ดูวิดีโอ
 • ตัวอย่างข้อมูลจากคำอธิบายวิดีโอ

โปรแกรมเล่นวิดีโอ YouTube

เมื่อคลิกวิดีโอ คุณจะไปที่โปรแกรมเล่นวิดีโอ YouTube ส่วนที่คุณจะใช้ในโปรแกรมเล่นวิดีโอมีดังนี้

ส่วนหัวของหัวข้อ

H1 สำหรับชื่อวิดีโอ

เกี่ยวกับโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 • แถบเลื่อนค้นหา: ใช้สำหรับกรอวิดีโอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ หากต้องการใช้แถบเลื่อนค้นหา ขั้นแรกให้ปิดเคอร์เซอร์เสมือนจากนั้นแตะแถบเลื่อน ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวาหรือขึ้น/ลงเพื่อกรอวิดีโอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ
 • เล่น/หยุดชั่วคราว: ข้อความของปุ่มจะเปลี่ยนไปตามสถานะของวิดีโอ หากต้องการเล่นวิดีโอซ้ำ ให้เลือกปุ่มเล่นหรือ K หลังจากวิดีโอหยุดเล่นแล้ว
 • ถัดไป: ปุ่มนี้ช่วยให้ข้ามไปยังวิดีโอถัดไปได้ หากไม่มีปุ่มสื่อ คุณจะข้ามไปยังวิดีโอถัดไปโดยใช้ Shift+N ได้เช่นกัน
 • ปิดเสียง/เปิดเสียง: ปุ่มนี้จะเปลี่ยนตามสถานะของวิดีโอว่าปิดเสียงหรือเปิดเสียงอยู่
 • แถบเลื่อนปรับระดับเสียง: ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวาหรือขึ้น/ลงในการเพิ่ม/ลดระดับเสียง
 • เวลาที่ผ่านไปแล้ว/ระยะเวลาทั้งหมด: ส่วนนี้จะแสดงเวลาที่ผ่านไปแล้วและระยะเวลาทั้งหมดของวิดีโอ ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าวิดีโอเล่นไปแล้วนานแค่ไหนและจะเล่นอีกนานเท่าใด
 • คำบรรยาย: หากวิดีโอมีคำบรรยาย คุณเปิดใช้งานได้ผ่านแป้นพิมพ์ลัด Cคำบรรยายจะอยู่ที่ด้านล่างของวิดีโอ หากต้องการปิดคำบรรยาย ให้ใช้แป้นพิมพ์ลัด C อีกครั้ง

การตั้งค่า

ปุ่มการตั้งค่านี้จะเปิดเมนูที่อนุญาตให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • เล่นอัตโนมัติ: เปิดหรือปิดการเล่นอัตโนมัติ
 • คำอธิบายประกอบ: เปิดหรือปิดคำอธิบายประกอบ
 • ความเร็ว: เลือกความเร็วของวิดีโอเป็นแบบปกติ เร็วขึ้น หรือช้าลง
 • คำบรรยาย: เปิดหรือปิดคำบรรยาย คุณเลือกภาษาของคำบรรยายได้ที่นี่หรือจะเลือกการแปลอัตโนมัติก็ได้
 • คุณภาพ: เลือกคุณภาพพิกเซลของวิดีโอที่กำลังดูอยู่ ความละเอียดที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ใช้ในการอัปโหลดวิดีโอและความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ เราขอแนะนำให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบเลือกคุณภาพวิดีโอตามความเร็วอินเทอร์เน็ต

โหมดโรงภาพยนตร์

เลือกโหมดโรงภาพยนตร์ เพื่อขยายโปรแกรมเล่นวิดีโอ กลับไปยังโปรแกรมเล่นวิดีโอขนาดปกติแล้วเลือกไอคอนดังกล่าวอีกครั้ง

เต็มหน้าจอ

การเลือกไอคอนเต็มหน้าจอ จะขยายโปรแกรมเล่นวิดีโอให้เท่ากับขนาดหน้าจอของคุณและนำองค์ประกอบที่อยู่นอกขอบโปรแกรมวิดีโอออกทั้งหมด หากต้องการออกจากโหมดเต็มหน้าจอ ให้เลือก Escape

โหมดเต็มหน้าจอยังเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการนำองค์ประกอบพิเศษในหน้า HTML รอบๆ โปรแกรมเล่นวิดีโอออก ทำให้เหลือเพียงโปรแกรมเล่นวิดีโอเพียงอย่างเดียว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร