ใช้ YouTube ด้วยโปรแกรมอ่านหน้าจอ

ใข้เคล็ดลับในหน้านี้เพื่อรับประสบการณ์การใช้งาน YouTube ที่ดีที่สุดจากโปรแกรมอ่านหน้าจอเดสก์ท็อป โปรดทราบว่าแป้นพิมพ์ลัดจะเปิดใช้โดยอัตโนมัติเมื่อใช้ YouTube

ค้นหาใน YouTube และผลการค้นหา

ค้นหาวิดีโอใน YouTube

 1. ไปที่ www.youtube.com
 2. ไปที่ช่องแก้ไขการค้นหาที่ด้านบนสุดของหน้าโดยกดปุ่ม / บนแป้นพิมพ์ 
 3. พิมพ์คำค้นหาแล้วกด Enter

ผลการค้นหา

หน้าผลการค้นหาจะมีหัวข้อ "หรือคุณหมายถึง" ซึ่งจะแนะนำคำที่เหมาะสม หากคุณสะกดคำผิด ผลการค้นหาแต่ละรายการจะมีข้อมูลต่อไปนี้

 • ชื่อวิดีโอ -- การคลิกที่ชื่อจะเป็นการเล่นวิดีโอนั้น 
 • ชื่อช่องที่โพสต์วิดีโอ
 • ระยะเวลานับตั้งแต่อัปโหลดวิดีโอและจำนวนครั้งที่มีผู้ดูวิดีโอ
 • ตัวอย่างข้อมูลจากคำอธิบายวิดีโอ

โปรแกรมเล่นวิดีโอ YouTube

เมื่อคลิกที่วิดีโอ คุณจะไปที่โปรแกรมเล่นวิดีโอ YouTube หัวข้อที่คุณจะใช้ในโปรแกรมเล่นวิดีโอมีดังนี้

ส่วนหัวของหัวข้อ

H1 สำหรับชื่อวิดีโอ

เกี่ยวกับโปรแกรมเล่นวิดีโอ

 • แถบเลื่อนค้นหา: ใช้สำหรับกรอวิดีโอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ ในการใช้แถบเลื่อนค้นหา ขั้นแรกให้ปิดเคอร์เซอร์เสมือนจากนั้นแตะแถบเลื่อน ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวาหรือขึ้น/ลงเพื่อกรอวิดีโอไปข้างหน้าหรือกรอกลับ
 • เล่น/หยุดชั่วคราว: ข้อความของปุ่มจะเปลี่ยนไปตามสถานะปัจจุบันของวิดีโอ หากต้องการเล่นวิดีโอซ้ำ ให้เลือกปุ่ม "เล่น" หรือ K หลังจากวิดีโอหยุดเล่นแล้ว
 • ถัดไป: ปุ่มนี้ช่วยให้สามารถข้ามไปยังวิดีโอถัดไป หากไม่มีปุ่มสื่อ คุณสามารถข้ามไปยังวิดีโอถัดไปโดยใช้ Shift+N ได้เช่นกัน 
 • ปิดเสียง/เปิดเสียง: ปุ่มนี้จะเปลี่ยนตามสถานะของวิดีโอว่าปิดเสียงหรือเปิดเสียงอยู่
 • แถบเลื่อนปรับระดับเสียง: ใช้ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวาหรือขึ้น/ลงในการเพิ่ม/ลดระดับเสียง
 • เวลาที่ผ่านไปแล้ว/ระยะเวลาทั้งหมด: หัวข้อนี้จะแสดงเวลาที่ผ่านไปแล้วและระยะเวลาทั้งหมดของวิดีโอ ซึ่งจะทำให้คุณทราบว่าวิดีโอเล่นไปแล้วนานแค่ไหนและเหลือเวลาเล่นอีกเท่าไหร่ 
 • คำบรรยาย: หากวิดีโอมีคำบรรยาย คุณสามารถเปิดใช้งานได้ผ่านแป้นพิมพ์ลัด "C"   คำบรรยายจะแสดงอยู่ที่ด้านล่างของวิดีโอ หากต้องการปิดใช้คำบรรยาย ให้เลือกแป้นพิมพ์ลัด "C" อีกครั้ง

การตั้งค่า 

ปุ่มการตั้งค่านี้จะเปิดเมนูการตั้งค่าที่อนุญาตให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • เล่นอัตโนมัติ: สลับการเล่นอัตโนมัติเป็นเปิดหรือปิด
 • คำอธิบายประกอบ: สลับคำอธิบายประกอบเป็นเปิดหรือปิด
 • ความเร็ว: เลือกความเร็วของวิดีโอเป็นปกติ เร็วขึ้น หรือช้าลง
 • คำบรรยาย: สลับคำบรรยายเป็นเปิดหรือปิด คุณสามารถเลือกภาษาของคำบรรยายได้ที่นี่หรือจะเลือกการแปลอัตโนมัติก็ได้
 • คุณภาพ: เลือกคุณภาพพิกเซลของวิดีโอที่กำลังดูอยู่ ความละเอียดที่ใช้ได้จะขึ้นอยู่กับความละเอียดที่ใช้ในการอัปโหลดวิดีโอและความเร็วอินเทอร์เน็ตของคุณ เราขอแนะนำให้ปล่อยตัวเลือกนี้ไว้เป็นอัตโนมัติ เพื่อให้ระบบเลือกคุณภาพวิดีโอตามความเร็วอินเทอร์เน็ต

โหมดโรงภาพยนตร์

เปิดใช้งานไอคอนโหมดโรงภาพยนตร์เพื่อขยายโปรแกรมเล่นวิดีโอ เลือกไอคอนนี้อีกครั้งเพื่อกลับไปยังโปรแกรมเล่นวิดีโอในขนาดปกติ

เต็มหน้าจอ

การเปิดใช้งานไอคอนเต็มหน้าจอจะขยายโปรแกรมเล่นวิดีโอให้เท่ากับขนาดหน้าจอของคุณ และนำเนื้อหาที่อยู่นอกขอบโปรแกรมเล่นวิดีโอออกทั้งหมด เลือก Esc เพื่อออกจากโหมดเต็มหน้าจอ

ไอคอนเต็มหน้าจอยังมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอที่อาจต้องการนำองค์ประกอบพิเศษทั้งหมดในหน้า HTML รอบๆ โปรแกรมเล่นวิดีโอออก และเหลือแค่โปรแกรมเล่นวิดีโอเพียงอย่างเดียว
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร