Používanie služby YouTube s čítačkou obrazovky

Tipy na tejto stránke vám pomôžu čo najlepšie používať YouTube s čítačkou obrazovky v počítači. Klávesové skratky sa pri používaní služby YouTube zapnú automaticky.

Vyhľadávanie na YouTube a výsledky vyhľadávania

Vyhľadávanie videí na YouTube

 1. Prejdite na YouTube.
 2. Pomocou klávesu / prejdite do vyhľadávacieho poľa v hornej časti stránky. 
 3. Zadajte hľadaný výraz a stlačte Enter.

Výsledky vyhľadávania

Stránka s výsledkami vyhľadávania obsahuje sekciu Mali ste na mysli, ktorá navrhuje správne slová, ak ste niektoré slovo napísali nesprávne. Každý z výsledkov vyhľadávania obsahuje nasledujúce informácie:

 • názov videa (ak ho vyberiete, video sa prehrá); 
 • názov kanála, ktorý uverejnil video;
 • ako dlho je už video nahrané a koľko má zhliadnutí;
 • úryvok z popisu videa.

Prehrávač YouTube

Kliknutím na video prejdete na prehrávač videa YouTube. V prehrávači môžete používať tieto sekcie:

Hlavičky sekcií

H1 pre názov videa

V prehrávači

 • Posúvač hľadania: posúvač hľadania sa používa na rýchle pretáčanie videa dopredu alebo dozadu. Ak chcete použiť posúvač hľadania, vypnite najprv virtuálny kurzor a následne stlačte tabulátor. Video môžete rýchlo pretočiť dopredu či dozadu šípkami doľava/doprava alebo hore/dole.
 • Prehrať/pozastaviť: text na tlačidle sa mení podľa stavu videa. Ak chcete video prehrať znova, po zastavení prehrávania videa vyberte tlačidlo Prehrať alebo K.
 • Ďalej: toto tlačidlo umožňuje preskočiť na ďalšie video. Ak nemáte tlačidlá médií, na ďalšie video môžete preskočiť aj pomocou skratky Shift+N
 • Vypnúť zvuk/zapnúť zvuk: toto tlačidlo sa mení v závislosti od toho, či video má alebo nemá zapnutý zvuk.
 • Posúvač hlasitosti: hlasitosť zvýšite/znížite pomocou šípok doľava/doprava alebo nahor/nadol.
 • Uplynulý čas/celková dĺžka: táto sekcia zobrazuje celkový uplynulý čas a celkovú dĺžku videa. Zobrazuje, aká časť z videa sa už prehrala a koľko ešte zostáva do konca. 
 • Titulky: ak má video titulky, môžete ich aktivovať stlačením klávesa C. Titulky sa zobrazia v dolnej časti videa. Ak chcete titulky vypnúť, znova stlačte kláves C.

Nastavenia 

Tlačidlo Nastavenia otvorí ponuku, ktorá umožňuje vykonať tieto zmeny:

 • Anotácie: zapnutie alebo vypnutie anotácií.
 • Rýchlosť prehrávania: výber rýchlosti videa (normálne, zrýchlené, spomalené).
 • Titulky alebo skryté titulky: zapnutie alebo vypnutie titulkov. Tu si tiež môžete vybrať jazyk titulkov či zvoliť automatický preklad.
 • Kvalita: výber pixelovej kvality videa, ktoré práve pozeráte. Dostupné rozlíšenia závisia od spôsobu nahrania videa a rýchlosti vášho internetu. Odporúčame nechať toto nastavenie na možnosti Automatické, aby sa kvalita videa vybrala podľa rýchlosti vášho internetu.

Režim kino

Výberom položky Režim kino  rozbalíte prehrávač. Ak chcete prejsť na pôvodnú veľkosť prehrávača, vyberte tento režim znova.

Celá obrazovka

Výberom ikony Celá obrazovka  prehrávač maximalizujete na veľkosť svojej obrazovky a všetko mimo prehrávača sa odstráni. Stlačením klávesa Esc ukončíte režim celej obrazovky.

Celá obrazovka je užitočná aj vtedy, keď sa chcete zbaviť dodatočných prvkov na stránke HTML okolo prehrávača. Na obrazovke zostane len prehrávač.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
59
false