Bruk YouTube med skjermleser

Følg tipsene på denne siden for å få en optimal YouTube-opplevelse med skjermleser for datamaskin. Hurtigtastene aktiveres automatisk når du bruker YouTube.

Søk på YouTube og søkeresultater

Søk etter YouTube-videoer

 1. Gå til YouTube
 2. Gå til søkefeltet øverst på siden ved å bruke /-tasten. 
 3. Skriv inn en søketerm, og trykk på Enter.

Søkeresultater

Hvis du har skrevet noe feil i søket, finner du forslag til riktige ord i en «Mente du»-del på søkeresultatsiden. I hvert av søkeresultatene finner du følgende informasjon:

 • tittelen på videoen – videoen spilles av om du velger den 
 • navnet på kanalen videoen er lagt ut på
 • hvor lenge siden videoen ble lastet opp, og hvor mange ganger den er sett
 • et utdrag fra beskrivelsen av videoen

YouTube-spilleren

Når du klikker på en video, åpnes YouTube-videospilleren. Her er delene du kan bruke i spilleren:

Deloverskrifter

H1 for tittelen på en video

På spilleren

 • Spolelinje: Med spolelinjen kan du spole frem eller tilbake i videoen. For å bruke spolelinjen må du først slå av den virtuelle markøren og deretter gå til spolelinjen. Bruk piltast venstre/høyre eller opp/ned for å spole frem eller tilbake i videoen.
 • Spill av / sett på pause: Teksten på knappen endres ut fra videoens status. Hvis du vil spille av videoen på nytt, velger du Spill av eller K-knappen når videoen er ferdig avspilt.
 • Neste: Med denne knappen kan du hoppe til den neste videoen. Hvis du ikke har medieknapper, kan du også hoppe til den neste videoen med Shift + N
 • Kutt lyden / slå på lyden: Teksten på denne knappen endres ut fra om lyden i videoen er av eller på.
 • Glidebryter for volum: Bruk piltast venstre/høyre eller opp/ned for å øke eller redusere volumet.
 • Spilletid så langt / total varighet: I denne delen kan du se spilletiden så langt og videoens totale varighet. Her kan du se hvor mye av videoen som allerede er avspilt, og hvor mye av den som gjenstår. 
 • Teksting: Hvis teksting er tilgjengelig for en video, kan du slå på undertekstene med C-hurtigtasten. Undertekstene vises nederst i videoen. For å slå av undertekstene bruker du C-hurtigtasten igjen.

Innstillinger 

Med denne Innstillinger-knappen kan du åpne en meny, og via den kan du gjøre følgende endringer:

 • Annoteringer: Slå annoteringer av eller på.
 • Avspillingshastighet: Velg hastigheten på videoavspillingen, enten normal, raskere eller saktere.
 • Teksting: Slå undertekster av eller på. Her kan du også velge tekstspråk eller automatisk oversettelse.
 • Kvalitet: Velg ønsket pikselkvalitet i videoen du ser på. De tilgjengelige oppløsningene avhenger av hvordan videoen ble lastet opp, og internetthastigheten din. Vi anbefaler at du beholder Auto-innstillingen her, slik at videokvaliteten justeres etter netthastigheten din.

Kinomodus

Velg Kinomodus  for å utvide spilleren. Velg dette alternativet igjen om du vil gå tilbake til den opprinnelige spillerstørrelsen.

Fullskjerm

Hvis du velger Fullskjerm , utvides spilleren til å dekke hele skjermen, og alt innhold utenfor spilleren skjules. Du kan avslutte fullskjermmodus ved å velge Escape.

Fullskjerm er nyttig om du vil slippe å se alle de ekstra elementene på HTML-siden rundt spilleren. Med fullskjermmodus ser du altså bare spilleren.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
15017117385598725850