Χρήση του YouTube με αναγνώστη οθόνης

Απολαύστε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στο YouTube με έναν αναγνώστη οθόνης υπολογιστή ακολουθώντας τις συμβουλές σε αυτήν τη σελίδα. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου ενεργοποιούνται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε το YouTube.

Αναζήτηση στο YouTube και Αποτελέσματα αναζήτησης

Αναζήτηση βίντεο στο YouTube

 1. Μεταβείτε στο YouTube.
 2. Μεταβείτε στο πλαίσιο Αναζήτηση στο επάνω μέρος της σελίδας με το πλήκτρο / του πληκτρολογίου. 
 3. Πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης και πατήστε Enter.

Αποτελέσματα αναζήτησης

Η σελίδα αποτελεσμάτων αναζήτησης διαθέτει την ενότητα "Μήπως εννοείτε", η οποία προτείνει τις σωστές λέξεις σε περίπτωση που κάνατε κάποιο ορθογραφικό λάθος. Κάθε αποτέλεσμα αναζήτησης περιλαμβάνει τις εξής πληροφορίες:

 • Τον τίτλο του βίντεο. Με την επιλογή του τίτλου προβάλλεται το βίντεο. 
 • Το όνομα του καναλιού που δημοσίευσε το βίντεο.
 • Πότε έγινε η μεταφόρτωση του βίντεο και πόσες φορές προβλήθηκε.
 • Ένα απόσπασμα από την περιγραφή του βίντεο.

Το πρόγραμμα αναπαραγωγής του YouTube

Όταν κάνετε κλικ σε ένα βίντεο, θα μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο του YouTube. Ακολουθούν τα τμήματα που θα χρησιμοποιήσετε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής:

Κεφαλίδες ενότητας

H1 για τον τίτλο ενός βίντεο

Στο πρόγραμμα αναπαραγωγής

 • Ρυθμιστικό αναζήτησης: Το ρυθμιστικό αναζήτησης χρησιμοποιείται για τη γρήγορη προώθηση ή τη μετάβαση του βίντεο προς τα πίσω. Για να χρησιμοποιήσετε το ρυθμιστικό αναζήτησης, απενεργοποιήστε πρώτα τον εικονικό δείκτη και, κατόπιν, πατήστε το ρυθμιστικό. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού/δεξιού ή πάνω/κάτω βέλους για γρήγορη προώθηση/μετάβαση του βίντεο προς τα πίσω.
 • Αναπαραγωγή/παύση: Το κείμενο του κουμπιού βασίζεται στην κατάσταση του βίντεο. Για επανάληψη του βίντεο, επιλέξτε το κουμπί Αναπαραγωγή ή K αφού σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο.
 • Επόμενο: Αυτό το κουμπί σάς δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσετε στο επόμενο βίντεο. Αν δεν έχετε κουμπιά πολυμέσων, μπορείτε επίσης να μεταβείτε στο επόμενο βίντεο με τον συνδυασμό πλήκτρων Shift+N
 • Σίγαση/κατάργηση σίγασης: Το κουμπί αυτό αλλάζει, ανάλογα με το αν είναι ενεργοποιημένη η σίγαση στο βίντεο ή όχι.
 • Ρυθμιστικό έντασης ήχου: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αριστερού/δεξιού ή πάνω/κάτω βέλους για αύξηση/μείωση της έντασης του ήχου.
 • Χρόνος που παρήλθε/συνολική διάρκεια: Αυτή η ενότητα δείχνει τον συνολικό χρόνο που παρήλθε σε σχέση με τη συνολική διάρκεια του βίντεο. Δείχνει ποια ήταν η διάρκεια του βίντεο μέχρι τώρα και πόση απομένει. 
 • CC (Υπότιτλοι): Αν ένα βίντεο διαθέτει υπότιτλους, μπορείτε να τους ενεργοποιήσετε με τη συντόμευση C. Οι υπότιτλοι θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του βίντεο. Για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους, χρησιμοποιήστε ξανά τη συντόμευση C.

Ρυθμίσεις 

Αυτό το κουμπί Ρυθμίσεις ανοίγει ένα μενού που σας επιτρέπει να κάνετε τις εξής αλλαγές:

 • Αυτόματη αναπαραγωγή: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αυτόματη αναπαραγωγή.
 • Σχολιασμοί: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους σχολιασμούς.
 • Ταχύτητα: Επιλέξτε την ταχύτητα του βίντεο για κανονική, πιο γρήγορη ή πιο αργή ταχύτητα.
 • Υπότιτλοι: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τους υπότιτλους. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη γλώσσα των υπότιτλων εδώ ή να επιλέξετε την αυτόματη μετάφραση.
 • Ποιότητα: Επιλέξτε την ποιότητα pixel του βίντεο που παρακολουθείτε τη δεδομένη στιγμή. Οι διαθέσιμες αναλύσεις εξαρτώνται από τον τρόπο μεταφόρτωσης του βίντεο και την ταχύτητα της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο. Προτείνουμε να αφήνετε αυτή την επιλογή στο Αυτόματο, ώστε η επιλογή της ποιότητας του βίντεο να γίνεται με βάση την ταχύτητά σας στο διαδίκτυο.

Λειτουργία κινηματογράφου

Επιλέξτε τη λειτουργία κινηματογράφου  για να αναπτύξετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Για να επιστρέψετε στο αρχικό μέγεθος του προγράμματος αναπαραγωγής, επιλέξτε τη ξανά.

Πλήρης οθόνη

Αν επιλέξετε τη λειτουργία Πλήρης οθόνη , το πρόγραμμα αναπαραγωγής μεγιστοποιείται στο μέγεθος της οθόνης σας και καταργείται όλο το περιεχόμενο που βρίσκεται εκτός του προγράμματος αναπαραγωγής. Για να βγείτε από τη λειτουργία πλήρους οθόνης, επιλέξτε το πλήκτρο Escape.

Η λειτουργία πλήρους οθόνης είναι επίσης χρήσιμη αν θέλετε να απαλλαγείτε από τα επιπλέον στοιχεία στη σελίδα HTML που εμφανίζονται γύρω από το πρόγραμμα αναπαραγωγής. Με την ενέργεια αυτή, στην οθόνη εμφανίζεται μόνο το πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;