Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

YouTube a čtečka obrazovky

Úvod

Následující informace pomohou lidem, kteří používají nástroje na čtení obrazovky. Vysvětlují, jak postupovat, používáte-li službu YouTube pomocí takových nástrojů. Nástroj na čtení obrazovky je softwarová aplikace, která dokáže číst a interpretovat obsah zobrazený na monitoru počítače. Získané informace jsou pak uživateli prezentovány v podobě mluveného slova nebo Braillovým písmem, je-li ke čtečce připojen Braillův displej. Tento článek obsahuje podrobné pokyny pro používání YouTube. Jeho smyslem je seznámit nového uživatele s YouTube a usnadnit mu práci v uživatelském prostředí.

V následujících odstavcích se dozvíte, jak používat službu YouTube pomocí nástroje na čtení obrazovky, a seznámíme vás s klávesovými zkratkami, které lze na webu YouTube používat.

Pokud používáte nové rozhraní pro počítač, musíte před použitím klávesových zkratek kliknout na přehrávač videa. Chcete-li se vrátit do klasického uživatelského rozhraní, vyberte ikonu svého účtu a klikněte na možnost Obnovit na klasický YouTube.

Vytvoření účtu Google

S účtem Google máte přístup k řadě funkcí YouTube, například označování jako líbí se, odběry kanálů, funkce Přehrát později nebo historie sledování. YouTube vám také může doporučit videa na základě toho, co už jste sledovali, co se vám líbilo a co odebíráte. Při vytváření účtu YouTube postupujte podle těchto podrobných pokynů.

 

Vyhledávání na YouTube a výsledky vyhledávání

 

Výsledky vyhledávání

 1. Vyhledávání videí na YouTube

  • Přejděte na web www.youtube.com.

  • Stisknutím klávesy / si otevřete vyhledávací pole v horní části obrazovky. 

  • Zadejte hledaný výraz a stiskněte tlačítko Enter.

 2. Výsledky vyhledávání

  Na stránce výsledků vyhledávání je část nazvaná „Měli jste na mysli“, která nabízí správný pravopis slov, která jste mohli napsat s chybou. U každého výsledku vyhledávání jsou následující informace:
  • Název videa – aktivací názvu spustíte přehrávání videa. 
  • Název kanálu, který video zveřejnil.
  • Údaj o tom, kdy bylo video nahráno, a počet jeho zhlédnutí.
  • Začátek popisu videa.

 

Klávesové zkratky

Klávesová zkratka Funkce
Mezerník Přehrát nebo pozastavit, je-li vybrán panel hledání. Je-li vybráno nějaké tlačítko, stisknutím je aktivujete.
Mediální klávesa Přehrát/Pozastavit na klávesnicích Přehrát/Pozastavit.
K Přehrát/Pozastavit v okně přehrávače.
Mediální klávesa Stop na klávesnicích Zastavit.
Mediální klávesa Další stopa na klávesnicích Přechod na další položku v seznamu videí.
Šipka doleva/doprava na panelu hledání. Skok o 5 sekund zpět/vpřed.
J Posun vzad v přehrávači.
L Posun vpřed v přehrávači.
Na začátek/Na konec na panelu hledání Skok na začátek/na poslední sekundy videa.
Šipka nahoru/dolů na panelu hledání Zvýšení/snížení hlasitosti o 5 %.
Čísla 1 až 9 na posuvníku videa (ne na numerické klávesnici) Skok na 10 % až 90 % videa.
 
Číslo 0 na posuvníku videa (ne na numerické klávesnici) Skok na začátek videa.
 
Číslo 1 nebo Shift+1 Přesun mezi sekcemi úrovně H1.
Alt+C+H Přechod na domovskou stránku.
Alt+C+F nebo / Vstup do vyhledávacího pole.
F Aktivace celé obrazovky. Chcete-li režim celé obrazovky ukončit, stiskněte klávesu F znovu nebo použijte tlačítko Esc. 
C Aktivace titulků, pokud jsou k dispozici. Chcete-li titulky skrýt, stiskněte klávesu C znovu. 
Shift+N Přechod na další video. Pokud máte otevřený seznam videí, přehrávač přejde na další video v seznamu. Nemáte-li otevřený seznam, spustí se přehrávání dalšího navrhovaného videa YouTube.
Shift+P Přechod na předchozí video. Tato klávesová zkratka funguje pouze v seznamu videí. 

 

Přehrávač YouTube

Jakmile aktivujete některý z výsledků vyhledávání, otevře se přehrávač a video se začne automaticky přehrávat. Přehrávač má tyto části:

Záhlaví sekce

 • Záhlaví H1 je název videa.

Přehrávač má tyto části:

 • Posuvník: Pomocí posuvníku můžete přehrávání videa posunout vpřed nebo vzad. Chcete-li použít posuvník, nejprve vypněte virtuální kurzor a pomocí klávesy Tab přepněte na posuvník. Video můžete posouvat dopředu a dozadu pomocí šipek doprava a doleva a nahoru a dolů.
 • Přehrávání/pauza: Nápis na tlačítku se přepíná podle aktuálního stavu videa. Chcete-li znovu přehrát video, které právě dohrálo, aktivujte tlačítko přehrávání nebo stiskněte klávesu K
 • Další: Tímto tlačítkem můžete přejít na další video. Nemáte-li k dispozici mediální tlačítka, můžete na další video přeskočit klávesovou zkratkou Shift+N. 
 • Vypnutí a zapnutí zvuku: Toto tlačítko se mění podle toho, zda je zvuk videa vypnutý.
 • Posuvník hlasitosti: Pomocí šipek doprava/doleva a nahoru/dolů můžete zvýšit nebo snížit hlasitost.
 • Uplynulý čas/celková délka: Tato část uvádí uplynulou dobu přehrávání a celkovou délku videa. Ukazuje, jak dlouhá část videa se již přehrála a kolik ještě zbývá přehrát. 
 • Titulky: Pokud jsou u videa titulky, můžete je aktivovat klávesovou zkratkou C.   Titulky se zobrazují pod videem. Když budete chtít titulky vypnout, znovu stiskněte klávesu C.

 • Nastavení: Toto tlačítko otevře nabídku Nastavení, kde můžete provádět následující úpravy:

  • Automatické přehrávání: Můžete zapnout nebo vypnout automatické přehrávání.
  • Poznámky: Můžete zapnout nebo vypnout poznámky.
  • Rychlost: Můžete si nastavit rychlost přehrávání videa – běžnou nebo zpomalenou.
  • Titulky: Můžete zapnout nebo vypnout titulky. Můžete také nastavit jazyk titulků nebo vybrat automatický překlad.
  • Kvalita: Můžete si nastavit kvalitu právě přehrávaného videa. Dostupná rozlišení závisí na původním rozlišení videa a na rychlosti vašeho internetového připojení. Doporučujeme ponechat nastavení Automaticky; v takovém případě se kvalita videa nastavuje na základě rychlosti vašeho internetového připojení.
 • Režim Kino: V režimu kino se přehrávač zvětší. Opětovnou aktivací této ikony se velikost přehrávače vrátí do normálu.

 • Celá obrazovka: V režimu celé obrazovky se přehrávač zobrazí na celou plochu obrazovky; všechen obsah mimo přehrávač zmizí. Režim celé obrazovky ukončíte tlačítkem Esc.

  ikona žárovky Ikona zobrazení na celou obrazovku je užitečná i pro uživatele čtečky obrazovky, kteří chtějí skrýt všechny doplňkové prvky na stránce HTML kolem přehrávače a chtějí ponechat pouze samotný přehrávač.
Pomohl vám tento článek?
Jak bychom článek mohli vylepšit?