Översikt över annonspolicy

I den här artikeln kan du läsa om de policyer som alla annonsörer måste följa och hur vi granskar annonser.

Våra policyer

Om du vill visa annonser på YouTube, eller om du redan gör det, måste du följa nedanstående policyer:

Policyriktlinjer

Nedan finns mer detaljerad information om våra policyriktlinjer.

Var gäller policyerna?

Våra policyer gäller alla delar av ditt innehåll, inklusive följande:

 • text i annons
 • annonselement
 • innehållet på din webbplats, kanal eller video.

Annonsen granskas automatiskt när den har skapats. Läs mer om hur vi granskar annonser nedan.

Så här granskar vi annonser

När du har skapat eller redigerat en annons eller ett tillägg inleds granskningsprocessen automatiskt.

Information om annonsgranskning

Vad vi granskar

 • rubrik
 • beskrivning
 • sökord
 • mål
 • bilder
 • video

Vad granskarna tittar på

Eftersom video är ett unikt och engagerande format överväger vi specifika aspekter när vi utvärderar din annons, till exempel följande:

 • vad som är i fokus i videon
 • kameravinkel och korta scener
 • skärpan i bilderna som visas för användarna.

Vad du kan göra

Sammanhanget avgör, och om du ger ett sammanhang kan vi lättare fatta rätt beslut. Ibland blir det fel i systemen. Om våra system markerar dina annonser som inte godkända kan du åtgärda det genom att följa anvisningarna här. Våra mänskliga granskare utvärderar ditt innehåll och dess sammanhang för att kunna ta ett slutgiltigt beslut.

Läs mer om vår annonsgodkännandeprocess.

Om våra policyer

YouTube vill erbjuda en annonseringstjänst med rättvisa och konsekventa policyer som våra användare, annonsörer och partner tjänar på. Vi uppnår det målet genom att upprätthålla en hög standard för annonserna vi godkänner på vår webbplats. De ska följa våra tekniska riktlinjer och riktlinjerna för communityn samt vår annonspolicy.

Information om annonspolicyer
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra annonseringspolicyer när som helst och utan föregående meddelande. Vi rekommenderar att du kollar efter nya uppdateringar ofta. Partner som deltar i Partner Sold-programmet måste följa annonspolicyerna och faktureringsvillkoren. I vissa fall kan dock annonser begränsas till dem som säljs eller tillhandahålls av YouTube på grund av teknik- eller policybegränsningar.
Policyerna kan tillämpas utifrån texten eller andra kreativa delar av din annons, på innehållet på din webbplats och/eller på innehållet på din kanal eller video. Vi tillämpar våra policyer efter eget gottfinnande, och vi förbehåller oss rätten att godkänna eller inte godkänna alla annonser samt att tillfälligt eller permanent stänga av reklamkampanjer som bryter mot våra policyer. Vi förbehåller oss även rätten att ta bort annonser från webbplatsen om vi anser att de är störande eller olämpliga. Observera att det är ditt ansvar att se till att din annons följer våra riktlinjer. Inga återbetalningar görs för kampanjer där de relaterade annonserna eller videorna är tillfälligt eller permanent avstängda eller åldersbegränsade på grund av brott mot policyerna.
YouTubes annons- och innehållspolicyer kompletterar våra användarvillkor, och här beskrivs YouTubes annonspolicyer för DoubleClick-produkter och -tjänster, inklusive startside- och visningsannonser, anpassade engagemangsprogram och mobilannonser.
Du framhåller och garanterar, genom din användning av YouTube eller dess annonsprogram, att din webbplats, dina videor och/eller annonser följer alla gällande lagar och regler (inklusive eventuella självreglerande regelverk eller branschspecifika riktlinjer).
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?