Zasady dotyczące reklam – omówienie

Wszystkie reklamy w YouTube muszą być zgodne z naszymi Wytycznymi dla społeczności, Zaleceniami technicznymi i Zasadami reklamowymi opisanymi w tej sekcji. Muszą też być odpowiednie dla wszystkich użytkowników YouTube, czyli osób, które ukończyły 13 lat. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany zasad reklamowych w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Zachęcamy do ich częstego sprawdzania i zapoznawania się z najnowszymi zmianami. Partnerzy biorący udział w programie reklam sprzedawanych przez partnerów muszą przestrzegać naszych zasad reklamowych i warunków płatności. W niektórych przypadkach, ze względu na ograniczenia techniczne lub związane z zasadami, dostępna pula reklam może być zmniejszona tylko do reklam sprzedawanych lub dostarczanych przez YouTube.

Staramy się, aby usługi reklamowe oferowane w YouTube podlegały sprawiedliwym i spójnym zasadom korzystnym dla użytkowników, reklamodawców i partnerów. Z tego względu stawiamy wysokie wymagania wobec reklam, które mogą być wyświetlane w naszym serwisie. Wymagania te są określone w naszych zaleceniach technicznych, wytycznych dla społeczności i zasadach dotyczących reklam. Zasady te dotyczą tekstu i materiałów audiowizualnych użytych w reklamach, jak również treści, które udostępniasz na swojej stronie internetowej, kanale czy w filmie. Ocena zgodności z naszymi zasadami może zawierać w sobie element uznaniowości. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub zaakceptowania dowolnej reklamy oraz do zawieszenia bądź wyłączenia dowolnej kampanii reklamowej z powodu naruszenia tych zasad. Zastrzegamy sobie również prawo do usunięcia z serwisu wszelkich reklam, które uznamy za nachalne lub nieodpowiednie. Odpowiedzialność za zgodność reklamy z obowiązującymi zasadami ponosi reklamodawca. Nie wypłacamy żadnych zwrotów w sytuacji, gdy w wyniku naruszenia obowiązujących zasad reklamy lub filmy zostały wyłączone, zawieszone lub wprowadzono dla nich ograniczenie wiekowe.

Zasady dotyczące reklam i treści publikowanych w YouTube uzupełniają nasze Warunki korzystania z usługi i opisują zasady YouTube dotyczące produktów i usług DoubleClick, w tym reklam na stronie głównej, reklam displayowych, niestandardowych programów zwiększających zaangażowanie i reklam mobilnych. Wszelkie kampanie reklamowe sprzedawane za pomocą Google Ads (np. reklamy TrueView) muszą być zgodne z zasadami Google Ads, nawet jeśli są prowadzone tylko w YouTube lub kierowane wyłącznie do odbiorców z tego serwisu. Korzystanie z serwisu YouTube lub powiązanych z nim programów reklamowych stanowi potwierdzenie, że Twoja strona internetowa oraz filmy lub reklamy są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami (w tym ze wszelkimi standardami obowiązującymi w danej branży).

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?