Logowanie się po wyświetleniu komunikatu „Wymagana jest aktualizacja konta”

Komunikat o treści „Wymagana jest aktualizacja konta” wyświetlił z powodu skonfliktowanego konta.

Zawierał on informację, że przed zalogowaniem się do YouTube musisz zmienić adres e-mail powiązany z posiadanym kontem. Dostępne były następujące opcje:

  1. powiązanie konta z nowym adresem e-mail w Gmailu;
  2. powiązanie konta z innym adresem e-mail spoza Gmaila;
  3. niepodejmowanie w danym momencie żadnych czynności i powiązanie konta z tymczasowym adresem e-mail (@gtempaccount.com);

lista opcji dotyczących adresu e-mail Wybrana opcja determinuje sposób, w który możesz teraz zalogować się do YouTube:

  1. W przypadku powiązania konta z nowym adresem e-mail w Gmailu zaloguj się w YouTube, używając adresu Gmail i hasła do konta Google.
  2. W przypadku powiązania konta z innym adresem e-mail spoza Gmaila (Yahoo, Hotmail itp.) zaloguj się do YouTube, używając tego adresu e-mail i hasła do konta Google.
  3. Natomiast w przypadku niepodjęcia żadnych czynności domyślnie powiążemy Twoje konto YouTube z nowym tymczasowym adresem e-mail. Musisz wtedy zalogować się, używając tego tymczasowego adresu.