Se dina intäkter

Beräknade intäkter jämfört med slutförda intäkter
De beräknade intäkterna i YouTube Analytics kan skilja sig från de slutförda betalningarna, beroende på olika justeringar som gjorts. I slutet av varje månad granskas och ändras siffrorna så att de stämmer. De beräknade intäkterna omfattar inte annonser som sålts och visats via partner. Om du har frågor kan du kontakta den som ansvarar för ditt partnerkonto.

Beräknade intäkter: Intäktsrapporten i YouTube Analytics

I intäktsrapporten i YouTube Analytics hittar du dina beräknade intäkter. Du ser inte dina YouTube-intäkter i Uppskattade intäkter i AdSense.

Intäktsrapporten är tillgänglig för YouTube-partner som har kopplat ett AdSense-konto. Data om hur mycket pengar du har tjänat visas vanligtvis 24–48 timmar efter midnatt, stillahavstid, men ibland kan det ta längre tid.

Visa intäktsrapporten

Du kan öppna intäktsrapporten direkt eller följa anvisningarna nedan. Du kan också visa din statistik via Creator Studio-appen på din mobila enhet.
 1. Logga in på ditt YouTube-konto.
 2. Längst upp till höger väljer du ditt konto > Creator Studio.
 3. På menyn till vänster klickar du på Analytics > Intäktsrapporten.
 4. Du ser följande typer av intäkter i rapporten:
  • intäktsrelaterad information för de fyra typerna av partnerinnehåll (allt innehåll med anspråk, innehåll med anspråk som har laddats upp av partner och premiumanvändare, innehåll med anspråk som har laddats upp av standardanvändare och allt innehåll som har laddats upp av partner)
  • intäktsrelaterad information på kanal- och videonivå (tillgängliga mätvärden visas som dina intäkter)
  • beräknade intäkter från YouTube Red
  • beräknade annonsintäkter
  • beräknade transaktionsintäkter från YouTubes videouthyrning
  • beräknade intäkter

De generella tendenserna i diagrammet Beräknade intäkter ska spegla de slutgiltiga uppgifterna, men vi kan inte garantera att uppgifterna inte ändras. Latensen för den senaste informationen för Beräknade intäkter är ungefär två dagar. Eftersom uppgifterna visas före månadens slut kanske vissa justeringar görs i slutet av månaden.

Slutförda intäkter: Betalningsrapporten i AdSense

Slutförda YouTube-intäkter visas på AdSense-kontot.

De slutförda intäkterna överförs till AdSense ungefär halvvägs in i följande månad. Intäkter från juni överförs alltså till AdSense i mitten av juli.

Slutförda YouTube-intäkter från föregående månad läggs till i AdSense-kontosaldot mellan den 10:e och den 14:e i månaden. De betalas ut om ditt totala saldo har nått utbetalningsgränsen och det inte finns några spärrar på kontot.

 1. Logga in på ditt AdSense-konto.
 2. Välj Inställningar > Betalningar
 3. Här visas dina totala intäkter för den valda tidsperioden och de senaste transaktionerna.

 

Läs mer om AdSense-betalningar i hjälpcentret för AdSense.

Dina intäkter på YouTube visas inte i resultatrapporter eller i andra AdSense-rapporter. I YouTube Analytics kan du se detaljerad information om dina ekonomiska resultat på YouTube, inklusive beräknade dagliga intäkter.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?