הצגת הרווחים שלכם

רווחים משוערים לעומת רווחים סופיים
ההכנסה המשוערת המוצגת ב-YouTube Analytics עשויה להיות שונה מהתשלומים הסופיים בגלל התאמות שונות שאנו מבצעים. התשלומים המתקבלים בסוף החודש הם לאחר ביצוע התאמות אלה. ההכנסה המשוערת אינה כוללת הכנסה ממודעות שנמכרו או הוצגו על ידי שותפים (בשאלות ניתן לפנות למנהל השותפים).

רווחים משוערים: דוחות ההכנסות של YouTube Analytics

כדי להציג את הרווחים המשוערים, צריך להשתמש בדוחות ההכנסות של YouTube Analytics. ההכנסה מ-YouTube לא תוצג בדוח 'רווחים משוערים של AdSense'.

שותפי YouTube ששייכו חשבון AdSense לערוץ שלהם, יכולים להציג את דוח ההכנסות. נתוני הרווחים מוצגים בדרך כלל 24-48 שעות לאחר סוף היום, לפי שעון החוף המערבי. לפעמים עשוי לחלוף זמן רב יותר עד להצגת הנתונים.

הצגה של דוחות ההכנסות

גרסת הבטא של YouTube Studio

  1. נכנסים לגרסת הבטא של YouTube Studio. עוד לא ניסיתם את גרסת הבטא? קראו כאן למה כדאי להשתמש בה.
  2. בתפריט הימני לוחצים על Analytics.
  3. לוחצים על הכרטיסיי‎ה הכנסה כדי לראות כרטיסיות מידע.
  4. לוחצים על הכרטיסיות כדי להבין את הנתונים יותר לעומק.

המגמות הכלליות המוצגות בגרף 'רווחים משוערים' אמורות לשקף את הנתונים הסופיים, אך איננו יכולים להבטיח שהנתונים לא ישתנו. זמן האחזור עד להצגת הנתונים העדכניים ביותר על הרווחים המשוערים הוא בערך יומיים. נוסף על כך, כיוון שהנתונים מוצגים לפני סוף החודש, ייתכנו שינויים קטנים שנערכים בסוף החודש.

רווחים סופיים: דוח התשלומים של AdSense

פירוט הרווחים הסופיים ב-YouTube יוצג בחשבון AdSense.

רווחים סופיים מועברים ל-AdSense רק באמצע החודש העוקב (כלומר: הרווחים שנצברו ביוני, למשל, יועברו ל-AdSense באמצע יולי).

הרווחים הסופיים ב-YouTube עבור החודש הקודם יתווספו ליתרת חשבון AdSense בין 10 ל-14 בחודש. הם ישולמו באותו חודש, בתנאי שהיתרה הכוללת שלכם תגיע לסף לקבלת התשלום ואין השהיות תשלומים.

  1. נכנסים לחשבון AdSense.
  2. בצד ימין, בוחרים הגדרותואז תשלומים. 
  3. ניתן לראות את סך הרווחים בתקופה שנבחרה ואת העסקאות שבוצעו לאחרונה.

 

ניתן לקרוא מידע נוסף על התשלומים ב-AdSense במרכז העזרה של AdSense.

דוחות אחרים ב-AdSense, כגון דוחות ביצועים, אינם כוללים את הרווחים ב-YouTube. כדי לצפות בפירוט הביצועים הכספיים שלכם ב-YouTube, כולל רווחים משוערים יומיים, צריך להשתמש ב-YouTube Analytics.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?