อุทธรณ์การดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของชุมชน

เนื้อหานี้ครอบคลุมถึงวิธีอุทธรณ์ประกาศเตือนและการนำเนื้อหาออกเนื่องจากการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน หากวิดีโอถูกนำออกเนื่องจากเหตุผลด้านลิขสิทธิ์ ให้ดูว่าคุณมีตัวเลือกใดบ้างเพื่อดำเนินการต่อประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์

เรานำเนื้อหาที่ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนออก อย่างไรก็ตาม เราเข้าใจดีว่าเราอาจทำผิดพลาดในบางครั้ง ดังนั้นหากคิดว่าเนื้อหาของคุณไม่ได้ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนและได้รับประกาศเตือนหรือถูกนำออกโดยความผิดพลาด คุณจะอุทธรณ์ได้โดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

อุทธรณ์ประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

คุณอาจได้รับประกาศเตือนเมื่อเรานำเนื้อหาของคุณออกเนื่องจากละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน เราจะออกประกาศเตือนเมื่อมีสมาชิกของชุมชน YouTube หรือเทคโนโลยีการตรวจจับอัจฉริยะแจ้งว่าเนื้อหาใน YouTube ไม่เหมาะสมเพื่อให้มีการตรวจสอบ และทีมตรวจสอบได้ตัดสินว่าเนื้อหานั้นไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชน หากช่องได้รับประกาศเตือน คุณจะได้รับอีเมล การแจ้งเตือนบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป รวมถึงการแจ้งเตือนในการตั้งค่าช่องในครั้งถัดไปที่ลงชื่อเข้าใช้ YouTube

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นอุทธรณ์ โปรดอ่านนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประกาศเตือน นอกจากนี้ คุณยังดูรายการตัวอย่างเนื้อหาที่จะส่งผลให้ได้รับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนได้ โดยคุณจะอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วันเท่านั้นหลังจากมีการออกคำเตือนหรือประกาศเตือน

การอุทธรณ์ประกาศเตือน 

 1. ไปที่หน้าแดชบอร์ดใน YouTube Studio
 2. เลือกการ์ดการละเมิดของช่อง
 3. เลือกอุทธรณ์
หมายเหตุ: การลบวิดีโอไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาประกาศเตือนแต่อย่างใด หากลบวิดีโอ ประกาศเตือนจะยังคงอยู่ในช่องและคุณจะอุทธรณ์อีกไม่ได้

หากได้รับประกาศเตือนการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนสำหรับลิงก์ในเนื้อหา โปรดตรวจสอบว่าคุณเข้าใจนโยบายและกระบวนการอุทธรณ์สำหรับลิงก์ในเนื้อหา

อุทธรณ์การนำวิดีโอออกเนื่องจากละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน

บางครั้ง เราอาจนำเนื้อหาออกโดยไม่ได้ออกประกาศเตือนหรือบทลงโทษในช่องของคุณ ในกรณีนี้ วิธีที่คุณจะอุทธรณ์ได้มีดังนี้ 

หากเป็นวิดีโอ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
 2. เลือกเนื้อหาจากเมนูด้านซ้าย
 3. ไปที่วิดีโอที่ต้องการอุทธรณ์ 
 4. ใต้คอลัมน์ “ข้อจำกัด” ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปวางเหนือประเภทข้อจำกัด แล้วคลิกอุทธรณ์ 
 5. ป้อนเหตุผลในการอุทธรณ์และคลิกส่ง

หากเป็นเพลย์ลิสต์หรือภาพขนาดย่อ
คุณจะได้รับอีเมลหากเพลย์ลิสต์หรือภาพขนาดย่อถูกนำออกเนื่องจากละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน หากคิดว่าเนื้อหาของคุณไม่ได้ละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชนและถูกนำออกโดยความผิดพลาด คุณจะใช้แบบฟอร์มที่แนบมาในอีเมลเพื่ออุทธรณ์ได้

หมายเหตุ: วิดีโออาจถูกลบออกด้วยเหตุผลหลายประการ หากพบปัญหาในการอุทธรณ์การนำวิดีโอออก แสดงว่าวิดีโออาจถูกนำออกด้วยเหตุผลอื่นที่นอกเหนือจากการละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน คุณแก้ปัญหาการลบวิดีโอออกได้ที่บทความในศูนย์ช่วยเหลือนี้ 

หลังจากที่คุณส่งคำอุทธรณ์

คุณจะได้รับอีเมลจาก YouTube เพื่อแจ้งให้ทราบถึงผลการอุทธรณ์ ซึ่งอาจเป็นได้ดังต่อไปนี้

 • หากเราพบว่าเนื้อหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชน เราจะคืนสิทธิให้กับเนื้อหาดังกล่าวและนำประกาศเตือนออกจากช่องของคุณ และในกรณีที่คุณอุทธรณ์คำเตือนและได้รับอนุมัติ คุณจะได้รับคำเตือนเมื่อมีการละเมิดครั้งถัดไป
 • หากเราพบว่าเนื้อหาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของชุมชนแต่ไม่เหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกคน เราจะใช้การจำกัดอายุ ในกรณีที่เนื้อหานั้นเป็นวิดีโอ ผู้ใช้ที่ออกจากระบบ ผู้ใช้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ตลอดจนผู้ใช้ที่เปิดโหมดที่จำกัดจะมองไม่เห็นวิดีโอดังกล่าว ส่วนในกรณีที่เนื้อหาเป็นภาพขนาดย่อที่กำหนดเอง รูปภาพนั้นจะถูกนำออก
 • หากเราพบว่าเนื้อหาละเมิดหลักเกณฑ์ของชุมชน ประกาศเตือนจะยังคงอยู่และวิดีโอนั้นจะใช้งานบนเว็บไซต์ไม่ได้ ทั้งนี้ เราจะไม่ลงโทษเพิ่มเติมหากการอุทธรณ์ไม่ได้รับอนุมัติ

คุณจะอุทธรณ์ประกาศเตือนแต่ละรายการได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร