Ενέργειες επανεξέτασης σχετικά με τις Οδηγίες κοινότητας

Αυτό το περιεχόμενο αφορά τις προειδοποιήσεις παράβασης των Οδηγιών κοινότητας. Αν το βίντεό σας καταργήθηκε για λόγους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, μάθετε τις επιλογές που έχετε για τις προειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι προειδοποιήσεις παράβασης των Οδηγιών κοινότητας εκδίδονται όταν το περιεχόμενο στο YouTube επισημαίνεται για έλεγχο είτε από μέλη της κοινότητας του YouTube είτε από την τεχνολογία έξυπνης ανίχνευσης και οι ομάδες ελέγχου μας καθορίζουν ότι δεν ακολουθεί τις Οδηγίες κοινότητας. Αν το κανάλι σας λάβει προειδοποίηση, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ειδοποιήσεις στο κινητό και τον υπολογιστή, και θα δείτε μια ειδοποίηση στις ρυθμίσεις καναλιού την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο YouTube.

Καταλαβαίνουμε ότι μερικές φορές κάνουμε λάθη. Αν πιστεύετε ότι το περιεχόμενό σας δεν παραβαίνει τις Οδηγίες κοινότητας και καταργήθηκε κατά λάθος, μπορείτε να ζητήσετε επανεξέταση της προειδοποίησης.

Η διαγραφή του βίντεο δεν καταργεί την προειδοποίηση. Αν διαγράψετε το βίντεό σας, η προειδοποίηση θα διατηρηθεί και δεν θα μπορείτε να ζητήσετε ξανά επανεξέταση.

Αν λάβατε προειδοποίηση για παραβίαση των Οδηγιών κοινότητας για συνδέσμους στο περιεχόμενό σας, φροντίστε να εξοικειωθείτε με την πολιτική μας και τη διαδικασία επανεξετάσεων για συνδέσμους στο περιεχόμενό σας.

Αίτημα επανεξέτασης προειδοποίησης για παραβίαση των Οδηγιών κοινότητας

Πριν ξεκινήσετε, ανατρέξτε στην πολιτική που σχετίζεται με την προειδοποίηση. Επίσης, παραθέτουμε παραδείγματα περιεχομένου που οδηγούν σε μια προειδοποίηση για παραβίαση των Οδηγιών κοινότητας. Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης μόνο για 30 ημέρες μετά την έκδοση της ειδοποίησης ή της προειδοποίησης.

Αίτημα επανεξέτασης προειδοποίησης

  1. Συνδεθείτε στο YouTube από τον υπολογιστή σας.
  2. Πατήστε την εικόνα προφίλ και μετά Creator Studio.
  3. Στο αριστερό μενού, πηγαίνετε στο μενού Άλλες λειτουργίες και μετά Κατάσταση και λειτουργίες.
  4. Μεταβείτε στην ενότητα Κατάσταση όσον αφορά τις Οδηγίες κοινότητας.
  5. Επιλέξτε Υποβολή επανεξέτασης για αυτήν την απόφαση.

Appeal a strike

Σημείωση: Η διαγραφή του βίντεο δεν καταργεί την προειδοποίηση. Αν διαγράψετε το βίντεό σας, η προειδοποίηση θα διατηρηθεί στο κανάλι σας και δεν θα μπορείτε να ζητήσετε ξανά επανεξέταση.

Μετά την υποβολή αιτήματος επανεξέτασης

Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το YouTube, το οποίο θα σας ενημερώνει για το αποτέλεσμα του αιτήματος επανεξέτασης. Ένα από τα ακόλουθα θα συμβεί:

  • Αν διαπιστώσουμε ότι το περιεχόμενό σας ακολουθεί τις Οδηγίες κοινότητας, θα το επαναφέρουμε και θα καταργήσουμε την προειδοποίηση από το κανάλι σας. Αν υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για μια ειδοποίηση και πραγματοποιηθεί η επανεξέταση, για το επόμενο παράπτωμα θα λάβετε ειδοποίηση.
  • Αν διαπιστώσουμε ότι το περιεχόμενό σας ακολουθεί τις Οδηγίες κοινότητας, αλλά δεν είναι κατάλληλο για όλα τα είδη κοινού, θα εφαρμόσουμε περιορισμό ηλικίας. Αν πρόκειται για βίντεο, δεν θα είναι ορατό σε χρήστες που έχουν αποσυνδεθεί, έχουν ηλικία κάτω των 18 ετών ή έχουν ενεργοποιημένη τη Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης . Αν είναι μια προσαρμοσμένη μικρογραφία, θα καταργηθεί.
  • Αν διαπιστώσουμε ότι το βίντεό σας παρέβηκε τις Οδηγίες κοινότητας, θα διατηρήσουμε την προειδοποίηση και το βίντεο θα παραμείνει εκτός ιστοτόπου. Δεν υπάρχει επιπλέον ποινή για τα αιτήματα επανεξέτασης που απορρίπτονται.

Μπορείτε να υποβάλετε μόνο ένα αίτημα επανεξέτασης για κάθε προειδοποίηση.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;