Thay đổi địa chỉ email YouTube

Địa chỉ email của bạn trên YouTube chính là địa chỉ email Tài khoản Google của bạn (còn được gọi là tên người dùng trên Google). Để thay đổi địa chỉ email của bạn trên YouTube, hãy làm theo hướng dẫn để thay đổi địa chỉ email Tài khoản Google của bạn.

Nếu kênh của bạn được kết nối với Tài khoản thương hiệu, bạn có thể thay đổi chủ sở hữu và người quản lý kênh

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?