Thay đổi địa chỉ email YouTube

Địa chỉ email của bạn trên YouTube chính là địa chỉ email Tài khoản Google của bạn (còn được gọi là tên người dùng trên Google). Để thay đổi địa chỉ email của bạn trên YouTube, hãy làm theo hướng dẫn để tìm hiểu cách thay đổi địa chỉ email cho Tài khoản Google.

Nếu kênh của bạn kết nối với Tài khoản thương hiệu thì bạn có thể thay đổi chủ sở hữu và người quản lý kênh

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính