เปลี่ยนที่อยู่อีเมล YouTube

ที่อยู่อีเมลของคุณบน YouTube คือที่อยู่อีเมลของบัญชี Google (หรือเรียกว่าชื่อผู้ใช้ Google ของคุณ) หากต้องการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลบน YouTubeโปรดทำตามวิธีการเปลี่ยนที่อยู่อีเมลบัญชี Google ของคุณ

หากช่องของคุณเชื่อมต่อกับบัญชีแบรนด์ คุณเปลี่ยนเจ้าของและผู้จัดการช่องได้ 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร