Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

Zanim zaczniesz: tryb ograniczonego dostępu działa na poziomie przeglądarki lub urządzenia, więc musisz go włączyć osobno w każdej przeglądarce, której używasz. Jeśli Twoja przeglądarka obsługuje wiele profili, musisz włączyć ten tryb w każdym z nich.

Jeżeli nie możesz wykonać tych instrukcji, najprawdopodobniej korzystasz ze starej wersji YouTube. Jeśli używasz nowszej przeglądarki, zaktualizuj YouTube do najnowszej wersji.

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

  1. Wybierz ikonę konta 

  2. Kliknij Tryb ograniczonego dostępu.

  3. W oknie dialogowym, które się pojawi, włącz lub wyłącz tryb ograniczonego dostępu.

Nie udało Ci się wyłączyć trybu ograniczonego dostępu?

Jeśli po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła tryb ograniczonego dostępu jest ciągle włączony, skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dodatkową pomoc.

Tryb ograniczonego dostępu to opcjonalne ustawienie pozwalające odfiltrować potencjalne treści dla dorosłych, które mają się nie wyświetlać Tobie ani członkom Twojej rodziny.

Aby zidentyfikować i odfiltrować potencjalnie nieodpowiednie treści, korzystamy z wielu wskaźników, takich jak tytuł, opis i metadane filmu, a także ograniczenia wiekowe i zgłoszenia społeczności. Tryb ograniczonego dostępu jest dostępny we wszystkich językach, ale z uwagi na różnice kulturowe skuteczność jego działania może być różna.

Gdy włączysz tryb ograniczonego dostępu, nie będziesz widzieć komentarzy do filmów, które oglądasz.

Włączanie i wyłączanie trybu ograniczonego dostępu

Na komputerach w bibliotekach, na uczelniach oraz w innych placówkach publicznych tryb ograniczonego dostępu może być włączony przez administratora. Jeśli korzystasz z komputera publicznego i nie możesz wyłączyć tego trybu, skontaktuj się z administratorem systemu.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?