Деактивиране или активиране на ограничения режим

Ограниченият режим не е задължителна настройка. Чрез него можете да филтрирате потенциално съдържание за възрастни в YouTube, ако не искате то да е видимо за вас или други хора, които използват устройството ви.

Включване или изключване на ограничения режим

  1. Кликнете върху снимката на потребителския си профил 

  2. Кликнете върху Ограничен режим.

  3. Включете или изключете ограничения режим в показалия се диалогов прозорец.

Проблеми с деактивирането на ограничения режим

За компютри в библиотеки, университети и други обществени институции ограниченият режим може да е активиран от системния администратор. Ако потребителското име и паролата ви са въведени, но ограниченият режим остава активиран, опитайте да се свържете със системния си администратор за допълнителна помощ.

Контролиране на ограничения режим за семейството ви

Ако сте родител и използвате приложението Family Link, можете да влезете в настройките му и да включите ограничения режим за профила на детето си. Ако сте активирали ограничения режим чрез Family Link, детето ви няма да може да променя настройките за този режим на нито едно от устройствaта, на които използва профила си.

Още информация относно ограничения режим

За да идентифицираме и филтрираме потенциално съдържание за възрастни, използваме много сигнали, като заглавия, описания и метаданни за видеоклипове, отзиви за правилата на общността и възрастови ограничения. Ограниченият режим е наличен на всички езици, но качеството може да варира според различията в културните норми и особености.  При активиран ограничен режим няма да виждате коментари за видеоклиповете, които гледате.

Ограниченият режим работи на ниво браузър или устройство, като поради това трябва да го включвате за всеки браузър, който използвате. Ако браузърът ви поддържа няколко потребителски профила, трябва да го активирате за всеки от тях.

 

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?