Деактивиране или активиране на ограничения режим

Преди да започнете: Ограниченият режим работи на ниво браузър или устройство, затова трябва да го включите за всеки браузър, който използвате. Ако браузърът ви поддържа няколко профила, трябва да го активирате за всеки от тях.

Включване или изключване на ограничения режим

  1. Изберете иконата на профила си

  2. Кликнете върху Ограничен режим.

  3. Включете или изключете ограничения режим в показалия се диалогов прозорец.

Оставате в ограничен режим дори когато се опитате да го деактивирате?

Ако потребителското име и паролата ви са въведени, но ограниченият режим остава активиран, опитайте да се свържете със системния си администратор за допълнителна помощ.

Ограниченият режим е незадължителна настройка. Той ви помага да филтрирате потенциално съдържание за възрастни, което предпочитате да не виждате или не искате други членове на семейството ви да виждат в YouTube.

За идентифициране и филтриране на потенциално съдържание за възрастни използваме много сигнали, като например заглавия, описания и метаданни за видеоклипове, отзиви за правилата на общността и възрастови ограничения. Ограниченият режим е наличен на всички езици, но качеството може да варира според различията в културните норми и особености.

При активиран ограничен режим няма да виждате коментари за видеоклиповете, които гледате.

Включване или изключване на ограничения режим

За компютри в библиотеки, университети и други обществени институции ограниченият режим може да е активиран от системния администратор. Ако използвате обществен компютър и не може да деактивирате ограничения режим, свържете се със системния си администратор.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?