Tắt hoặc bật Chế độ hạn chế

Trước khi bắt đầu: Chế độ hạn chế hoạt động ở cấp trình duyệt hoặc thiết bị nên bạn phải bật chế độ này cho từng trình duyệt mà bạn sử dụng. Nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ nhiều hồ sơ, bạn phải bật chế độ hạn chế cho từng hồ sơ.

Nếu không thể làm theo các hướng dẫn này, có khả năng bạn đang sử dụng phiên bản YouTube cũ. Nếu đang dùng trình duyệt mới, hãy cập nhật phiên bản cũ lên phiên bản YouTube hiện tại.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

  1. Chuyển đến biểu tượng tài khoản

  2. Nhấp vào Chế độ hạn chế.

  3. Trong hộp thoại xuất hiện, hãy bật hoặc tắt chế độ hạn chế.

Bạn vẫn ở Chế độ hạn chế ngay cả sau khi thử tắt chế độ này?

Nếu bạn đã nhập tên người dùng và mật khẩu trong khi Chế độ hạn chế vẫn bật, hãy thử liên hệ với quản trị viên hệ thống để được hỗ trợ thêm.

Chế độ hạn chế là một mục cài đặt tùy chọn mà bạn sử dụng để sàng lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành mà bạn không muốn xem hoặc không muốn người khác trong gia đình bạn xem.

Chúng tôi sử dụng nhiều tín hiệu — chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, siêu dữ liệu của video, các bài đánh giá Nguyên tắc cộng đồng và giới hạn độ tuổi người xem — để xác định và lọc nội dung có khả năng dành cho người trưởng thành. Chế độ hạn chế có sẵn ở tất cả ngôn ngữ nhưng chất lượng có thể khác nhau do khác biệt về chuẩn mực và độ nhạy văn hóa.

Khi chế độ hạn chế được bật, bạn sẽ không thể nhìn thấy nhận xét trên video bạn đang xem.

Bật hoặc tắt Chế độ hạn chế

Các máy tính trong các thư viện, trường đại học và các tổ chức công cộng khác có thể đã được quản trị viên hệ thống bật Chế độ hạn chế. Nếu bạn đang sử dụng một máy tính công cộng và không thể tắt Chế độ hạn chế, hãy liên hệ với quản trị viên hệ thống của bạn.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?