Chặn quảng cáo xuất hiện trên các video và kênh YouTube

Bài viết này dành cho những người sáng tạo trong Chương trình Đối tác YouTube muốn thay đổi những quảng cáo chạy trên nội dung của họ.
 
Nếu bạn là một người xem, hãy tham khảo bài viết này để tìm hiểu thêm về quảng cáo mà bạn nhìn thấy trên video.

Là đối tác của YouTube, bạn có thể lọc quảng cáo AdSense xuất hiện bên cạnh các video và kênh YouTube của mình.

Dưới đây là cách lọc ra những quảng cáo thuộc những danh mục chung hoặc danh mục cụ thể hoặc thuộc một số miền của nhà quảng cáo AdSense:

  1. Đăng nhập vào tài khoản AdSense rồi chuyển đến thẻ Cho phép & chặn quảng cáo.
  2. Ở góc trên cùng bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Trình đơn  .
  3. Nhấp vào Tùy chọn chặn sau đó YouTube Host.
    • ​​Để chặn các URL của một số nhà quảng cáo, hãy nhấp vào thẻ URL của nhà quảng cáo trong thanh ngang ở đầu trang. Nhập URL vào ô cho sẵn, sau đó nhấp vào Chặn URL.
    • Để chặn quảng cáo theo các danh mục chung hoặc nhạy cảm, hãy nhấp vào thẻ tương ứng trên thanh ngang ở đầu trang. Sau đó, bạn có thể sử dụng các nút điều khiển trên trang đó để cho phép hoặc chặn các danh mục này.

Sau khi bạn chọn, hệ thống sẽ tự động lưu các nội dung thay đổi và trong vòng 24 giờ, bạn sẽ bắt đầu nhận thấy những thay đổi này trên kênh của mình.

Danh sách bộ lọc chỉ chặn các quảng cáo phân phát qua AdSense. Việc lọc ra một số miền sẽ không ngăn quảng cáo phân phát thông qua Google Ad Manager.

Tìm hiểu thêm về cách cho phép và chặn quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?