Tùy chọn mã hóa video tải lên nên dùng

Dưới đây là các tùy chọn mã hóa video tải lên mà bạn nên dùng cho video của mình trên YouTube. 

Vùng chứa: MP4
 • Không có danh sách chỉnh sửa (do không đảm bảo độ chính xác trong quá trình xử lý video)
 • Atom moov ở đầu tệp (Bắt đầu nhanh)
Bộ giải mã âm thanh: AAC-LC
 • Kênh: Âm thanh nổi hoặc Âm thanh nổi + 5.1
 • Tốc độ lấy mẫu: 96kHz hoặc 48kHz
Bộ giải mã video: H.264
 • Quét lũy tiến (không xen kẽ)
 • Cấu hình cao
 • 2 khung hình B liên tiếp
 • GOP đóng. GOP của nửa tốc độ khung hình.
 • CABAC
 • Tốc độ bit biến thiên. Không yêu cầu giới hạn tốc độ bit, mặc dù vậy chúng tôi vẫn cung cấp tốc độ bit theo đề xuất dưới đây để bạn tham khảo
 • Lấy mẫu con sắc độ: 4:2:0
Tốc độ khung hình

Nội dung phải được mã hóa và tải lên ở cùng tốc độ khung hình đã ghi.

Tốc độ khung hình thông thường bao gồm: 24, 25, 30, 48, 50, 60 khung hình mỗi giây (cũng có thể chấp nhận tốc độ khung hình khác).

Bạn cũng phải chuyển đổi nội dung ở định dạng xen kẽ thành định dạng không xen kẽ trước khi tải lên. Ví dụ: bạn phải chuyển đổi nội dung ở định dạng 1080i60 thành định dạng 1080p30. 60 trường xen kẽ mỗi giây cần phải chuyển đổi thành 30 khung hình lũy tiến mỗi giây.

Tốc độ bit

Dưới đây các là tốc độ bit nên dùng đối với video tải lên. Tốc độ bit phát lại âm thanh không liên quan đến độ phân giải của video.

Tốc độ bit nên dùng khi tải video SDR lên

Để xem video 4K mới tải lên ở độ phân giải 4K, hãy sử dụng trình duyệt hoặc thiết bị hỗ trợ VP9.

Loại Tốc độ bit của video, Tốc độ khung hình chuẩn
(24, 25, 30)
Tốc độ bit của video, Tốc độ khung hình cao
(48, 50, 60)
2160p (4K) 35–45 Mb/giây 53–68 Mb/giây
1440p (2K) 16 Mb/giây 24 Mb/giây
1080p 8 Mb/giây 12 Mb/giây
720p 5 Mb/giây 7,5 Mb/giây
480p 2,5 Mb/giây 4 Mb/giây
360p 1 Mb/giây 1,5 Mb/giây

Tốc độ bit video tải lên HDR khuyên dùng

Loại Tốc độ bit của video, Tốc độ khung hình chuẩn
(24, 25, 30)
Tốc độ bit của video, Tốc độ khung hình cao
(48, 50, 60)
2160p (4K) 44–56 Mb/giây 66–85 Mb/giây
1440p (2K) 20 Mb/giây 30 Mb/giây
1080p 10 Mb/giây 15 Mb/giây
720p 6,5 Mb/giây 9,5 Mb/giây
480p

Không được hỗ trợ

Không được hỗ trợ
360p Không được hỗ trợ Không được hỗ trợ

Tốc độ bit âm thanh tải lên khuyên dùng

Loại Tốc độ bit âm thanh
Mono 128 kb/giây
Âm thanh nổi 384 kb/giây
5.1 512 kb/giây
Độ phân giải và tỷ lệ khung hình

Tỷ lệ khung hình chuẩn đối với YouTube trên máy tính là 16:9. Khi video có tỷ lệ khung hình khác như dọc hay vuông được tải lên YouTube, trình phát sẽ tự động điều chỉnh theo kích thước của video. Tùy chọn cài đặt này nhằm mang lại trải nghiệm xem tốt nhất tùy vào tỷ lệ khung hình của video và thiết bị.

Tìm hiểu cách sử dụng độ phân giải và tỷ lệ khung hình chính xác.

Hệ màu

Hệ màu nên dùng khi tải video SDR lên

YouTube đề xuất sử dụng BT.709 làm hệ màu chuẩn khi tải video SDR lên:
Hệ màu Đặc tính chuyển màu (TRC) Dải màu sơ cấp Hệ số của ma trận màu
BT.709 BT.709 (Giá trị H.273: 1) BT.709 (Giá trị H.273: 1) BT.709 (Giá trị H.273: 1)


Trước khi xử lý video, YouTube chuẩn hóa các ma trận màu và dải màu sơ cấp tương tự nhau về mặt chức năng. Ví dụ: Chuẩn màu BT.601 và BT.709 TRC giống nhau nên YouTube hợp nhất các chuẩn này thành BT.709. Một ví dụ khác là: Chuẩn màu BT.601 NTSC và PAL có ma trận màu tương tự nhau về mặt chức năng nên YouTube hợp nhất thành chuẩn BT.601 NTSC. Ngoài ra, YouTube có thể thực hiện những việc sau để thể hiện các giá trị của hệ màu:

Thời điểm Việc YouTube thực hiện
Hệ màu của video tải lên có TRC chưa xác định. Giả định là BT.709 TRC.
Hệ màu của video tải lên có ma trận màu và dải màu sơ cấp chưa xác định. Giả định ma trận màu và dải màu sơ cấp là BT.709.
Hệ màu của video tải lên kết hợp cả dải màu sơ cấp và ma trận màu theo chuẩn BT.601 và BT.709 với các giá trị xác định. Sử dụng ma trận màu để thay thế và hợp nhất dải màu sơ cấp.
Hệ màu của video tải lên kết hợp cả dải màu sơ cấp và ma trận màu theo chuẩn BT.601 và BT.709. Ngoài ra, một trong hai thông số này chưa xác định. Sử dụng giá trị đã xác định của dải màu sơ cấp/ma trận màu để thay thế và thiết lập thông số chưa xác định.


Sau khi hoàn tất việc chuẩn hóa hệ màu của video tải lên, YouTube kiểm tra xem hệ màu có khớp với chuẩn BT.709 hoặc BT.601 hay không. Nếu có, hệ màu đó sẽ được sử dụng. Nếu không, YouTube sẽ chuyển đổi các hệ màu không được hỗ trợ thành BT.709 bằng cách liên kết các giá trị điểm ảnh.

Lưu ý: YouTube chuyển đổi các dải màu sơ cấp yêu cầu độ sâu bit cao (không sử dụng chức năng chuyển đổi HDR được hỗ trợ) như BT.2020 về BT.709 (8-bit) để tránh hiển thị màu không chính xác. YouTube chuyển đổi dải màu đầy đủ về dải màu giới hạn.
Cảnh báo: YouTube không khuyến khích việc sử dụng ma trận màu RGB cho video tải lên. Trong trường hợp này, đầu tiên YouTube sẽ đặt ma trận màu ở trạng thái chưa xác định trước khi bắt đầu quá trình chuẩn hóa. Sau đó, YouTube sẽ dự đoán ma trận màu dựa vào dải màu sơ cấp trong quá trình chuẩn hóa. Lưu ý: YouTube sẽ chuyển đổi sRGB TRC thành BT.709 TRC. Nếu dải màu sơ cấp/ma trận màu/TRC không được hỗ trợ qua bộ lọc chuyển đổi hệ màu Ffmpeg, YouTube sẽ đặt lại thông số này thành BT.709.

Hệ màu nên dùng khi tải video HDR lên

Xem bài viết Tải video HDR lên.

Tìm hiểu cách sử dụng âm thanh không gian, video 360video thực tế ảo để người xem của bạn có thể thưởng thức âm thanh video theo mọi hướng, giống như thực tế.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?