Zalecane ustawienia przy kodowaniu przesyłania w YouTube

Te funkcje są dostępne tylko dla partnerów, którzy używają Menedżera treści w YouTube Studio. Aby uzyskać do nich dostęp, skontaktuj się ze swoim menedżerem ds. partnera YouTube.

Poniżej znajdziesz ustawienia zalecane przy kodowaniu przesyłania filmów w YouTube.

Kontener: MP4
 • Bez list edycji (mogłyby uniemożliwić prawidłowe przetworzenie filmu)
 • Atom moov na początku pliku (szybki start)
Kodek audio: AAC-LC
 • Kanały: stereo lub stereo + 5.1
 • Częstotliwość próbkowania: 96 kHz lub 48 kHz
Kodek wideo: H.264
 • Skanowanie progresywne (bez przeplotu)
 • Profil wysoki
 • Dwie kolejne klatki B
 • Zamknięta grupa GOP równa połowie liczby klatek na sekundę
 • Kodowanie CABAC
 • Zmienna szybkość transmisji. Nie jest określony żaden limit, ale poniżej podajemy zalecane szybkości transmisji jako wartości orientacyjne.
 • Podpróbkowanie kolorów: 4:2:0
Liczba klatek

Materiał powinien zostać zakodowany i przesłany z tą samą liczbą klatek na sekundę, z jaką został nagrany.

Typowe szybkości to 24, 25, 30, 48, 50 i 60 klatek na sekundę (inne liczby klatek są również dopuszczalne).

W materiałach z przeplotem należy przed przesłaniem usunąć przeplot. Na przykład materiał o rozdzielczości 1080i60 należy przekonwertować do formatu 1080p30. 60 pól przeplotu na sekundę należy zmienić na 30 klatek skanowania progresywnego na sekundę.

Szybkość transmisji bitów

Podane poniżej szybkości transmisji bitów to zalecenia dotyczące przesyłanych filmów. Szybkość transmisji bitów dźwięku nie jest związana z rozdzielczością obrazu.

Zalecane szybkości transmisji obrazu dla przesyłanych treści SDR

Aby oglądać nowo przesłane filmy 4K w jakości 4K, potrzebujesz przeglądarki lub urządzenia z obsługą VP9.

Typ Szybkość transmisji filmu, standardowa liczba klatek
(24, 25, 30)
Szybkość transmisji filmu, duża liczba klatek
(48, 50, 60)
8K 80–160 Mb/s 120–240 Mb/s
2160p (4K) 35–45 Mb/s 53–68 Mb/s
1440p (2K) 16 Mb/s 24 Mb/s
1080p 8 Mb/s 12 Mb/s
720p 5 Mb/s 7,5 Mb/s
480p 2,5 Mb/s 4 Mb/s
360p 1 Mb/s 1,5 Mb/s

Zalecane szybkości transmisji obrazu dla przesyłanych treści HDR

Typ Szybkość transmisji filmu, standardowa liczba klatek
(24, 25, 30)
Szybkość transmisji filmu, duża liczba klatek
(48, 50, 60)
8K 100–200 Mb/s 150–300 Mb/s
2160p (4K) 44–56 Mb/s 66–85 Mb/s
1440p (2K) 20 Mb/s 30 Mb/s
1080p 10 Mb/s 15 Mb/s
720p 6,5 Mb/s 9,5 Mb/s
480p

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane
360p Nieobsługiwane Nieobsługiwane

Zalecane szybkości transmisji dźwięku w przesyłanych filmach

Typ Szybkość transmisji dźwięku
Mono 128 kb/s
Stereo 384 kb/s
5.1 512 kb/s
Rozdzielczość i współczynnik proporcji filmu

Standardowy współczynnik proporcji dla YouTube na komputerze wynosi 16:9. Gdy prześlesz filmy w innym formacie, np. filmowane pionowo czy kwadratowe, odtwarzacz automatycznie dopasuje się do rozmiaru filmu. To ustawienie zapewnia na podstawie formatu obrazu i rodzaju urządzenia jak najlepsze wrażenia podczas oglądania.

Dowiedz się, jak prawidłowo korzystać z rozdzielczości i proporcji obrazu.

Przestrzeń kolorów

Zalecana przestrzeń kolorów dla przesyłanych treści SDR

YouTube zaleca, by jako standardową przestrzeń kolorów dla przesyłanych treści SDR wykorzystywać BT.709:
Przestrzeń kolorów Cechy przenoszenia kolorów (TRC) Kolory podstawowe Współczynniki matrycy kolorów
BT.709 BT.709 (wartość H.273: 1) BT.709 (wartość H.273: 1) BT.709 (wartość H.273: 1)


Przed przetworzeniem filmu YouTube standaryzuje funkcjonalnie podobne matryce kolorów i kolory podstawowe. Na przykład parametr TRC w przestrzeniach BT.601 i BT.709 jest taki sam, więc YouTube ujednolica przestrzeń do BT.709. Z kolei przestrzenie BT.601 w formatach NTSC i PAL mają funkcjonalnie podobne matryce kolorów, więc YouTube ujednolica je do BT.601 w formacie NTSC. Dodatkowo YouTube, by zinterpretować wartości przestrzeni kolorów, może wykonać te czynności:

Kiedy Co robi YouTube
Parametr TRC przestrzeni kolorów przesyłanego filmu jest nieznany. Zakłada, że TRC pochodzi z przestrzeni BT.709.
Matryca kolorów i kolory podstawowe przesyłanego filmu są nieznane lub nieokreślone. Zakłada, że matryca kolorów i kolory podstawowe pochodzą z przestrzeni BT.709.
W przestrzeni kolorów przesyłanego filmu znajdują się matryce kolorów oraz kolory podstawowe z przestrzeni BT.601 i BT.709 i mają one określone wartości. Wykorzystuje matrycę kolorów, by zastąpić i ujednolicić kolory podstawowe.
W przestrzeni kolorów przesyłanego filmu znajdują się matryce kolorów i kolory podstawowe z przestrzeni BT.601 i BT.709, przy czym albo kolory podstawowe, albo matryca mają nieokreślone wartości. Wykorzystuje określone wartości kolorów podstawowych lub matrycy, by zastąpić wartości nieokreślone.


Po ustandaryzowaniu przestrzeni kolorów przesyłanego filmu YouTube sprawdza, czy uzyskana przestrzeń kolorów pasuje do przestrzeni BT.709 lub BT.601. Jeśli tak, ta przestrzeń zostaje zastosowana. Jeśli nie, YouTube konwertuje nieobsługiwaną przestrzeń kolorów do przestrzeni BT.709, mapując wartości pikseli.

Uwaga: YouTube konwertuje kolory podstawowe wymagające wysokiej głębi bitowej (która nie wykorzystuje obsługiwanej funkcji przenoszenia HDR), by uniknąć pojawiania się pasów na ekranie. Na przykład kolory podstawowe przestrzeni BT.2020 są konwertowane do kolorów przestrzeni BT.709 (8-bitowej). YouTube konwertuje też pełny zakres kolorów do ograniczonego zakresu kolorów.
Ostrzeżenie: nie zalecamy stosowania w przesyłanych filmach matrycy kolorów RGB. W takim przypadku przed dokonaniem standaryzacji YouTube zmienia matrycę kolorów na nieokreśloną. Następnie podczas standaryzacji matryca kolorów zostanie określona na podstawie kolorów podstawowych. Pamiętaj, że parametr TRC przestrzeni sRGB zostanie przekonwertowany na TRC przestrzeni BT.709. Jeśli kolory podstawowe, matryca lub parametr TRC nie są obsługiwane przez filtr konwersji przestrzeni kolorów FFmpeg, YouTube zmieni ich oznaczenie na odpowiadające przestrzeni BT.709.

Zalecana przestrzeń kolorów w przypadku przesyłanych treści HDR

Informacje na ten temat znajdziesz w artykule Przesyłanie filmów o szerokim zakresie dynamiki (HDR).

Dowiedz się, jak wykorzystać dźwięk przestrzenny, filmy sferyczne oraz filmy w technologii VR, aby dźwięk docierał do widza ze wszystkich stron, tak jak w rzeczywistości.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8876623223061470701